Településképi véleményezési eljárás

2022.08.17. |

Jogszabályi háttér: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (hatályos 2022. január 1-től)

Intézési mód: az ÉTDR elektronikus felületén benyújtandó a kitöltött kérelem + melléklet

KÉRELEM  Településképi véleményezési kérelem (letölthető)

MELLÉKLET: a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki dokumentáció benne

 • az építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv,
 • a rendeltetés meghatározása,
 • az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírás.

FIGYELEM, JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS 2022. 08.17-TŐL:

Településképi véleményezési eljárás helyett az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi

 • az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és
 • az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület

építészeti-műszaki dokumentációját.

A FENTI ESETEKEN KÍVÜL

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni: az építmény, épület megjelenését érintő építési tevékenységek esetében, az építési engedélyezési eljárásokat megelőzően:

 • a településképi szempontból meghatározó területen belül amennyiben,
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma nem haladja meg a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket és az építési tevékenység a közterületre néző homlokzatot, utcaképet érinti; vagy
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma meghaladja a TKR rendelet 4. melléklet táblázatabármely oszlopában szereplő értéket;
 • a településképi szempontból kiemelt területen kívül, amennyiben,
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma nem haladja meg a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket és az építési tevékenység - a településképi szempontból meghatározó területen belüli közterületre néző - homlokzatot, utcaképet érinti; vagy
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma meghaladja a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket; illetve
 • Székesfehérvár egész területén amennyiben, az építési tevékenység Székesfehérvár Önkormányzata saját beruházásában tervezett és az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma meghaladja a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Eljárási díj: nincs