Településképi véleményezési eljárás

2019.01.31. |

Ügyintézési határidő: 15 nap

Eljárási díj: nincs

Intézési mód: az ÉTDR elektronikus felületén

Letölthető nyomtatvány: Településképi véleményezési kérelem

A kérlem mellékleteként benyújtandó: a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki dokumentáció (az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv,a rendeltetés meghatározása, az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírás.)

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet ( TKR rendelet) vonatkozó előírásai: VI. Fejezet

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építmény, épület megjelenését érintő építési tevékenységek esetében, az  építési engedélyezési eljárásokat megelőzően:

 • a településképi szempontból meghatározó területen amennyiben,
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma nem haladja meg a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket és az építési tevékenység a közterületre néző homlokzatot, utcaképet érinti; vagy
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma meghaladja a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket;
 • a településképi szempontból kiemelt területen kívül, amennyiben,
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma nem haladja meg a TKR rendelet  4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket és az építési tevékenység - a településképi szempontból meghatározó területen belüli közterületre néző - homlokzatot, utcaképet érinti; vagy
  • az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma meghaladja a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket; illetve
 • Székesfehérvár egész területén amennyiben, az építési tevékenység Székesfehérvár Önkormányzata saját beruházásában tervezett és az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma meghaladja a TKR rendelet 4. melléklet táblázata bármely oszlopában szereplő értéket.