Településképi szakmai konzultáció

2023.04.03. |
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. § (2a) bekezdése szerint a szakmai konzultáció iránti kérelmet - ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor - az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére.

Jogszabályi háttér: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (hatályos 2022. január 1-től)

Benyújtás: Az ÉTDR rendszer nem tartalmazza a szakmai konzultáció eljárás típust, ezért a kérelmet kérjük építésügyi hatóság szakhatóság közreműködése címén benyújtani.
A településképi szakmai konzultáció kötelező:
Székesfehérvár  településképi szempontból meghatározó területén belül tervezett, az építési törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek esetében.
Ügyintézési határidő: 5 nap
Ügyintézési díj: nincs

Letölthető nyomtatvány: nincs