Településképi bejelentési eljárás

2019.01.31. |

Ügyintézési határidő: 15 nap
Eljárási díj: 3000 Ft illetékbélyeg

Intézési mód: papír alapon ( kérelem+melléklet)

Letölthető nyomtatvány: Településképi bejelentési kérelem

A kérelem mellékletének szükséges tartalma:a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki dokumentáció ( helyszínrajzi és alaprajzi vázlat, szöveges ismertetés, látványterv, fotó)

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet ( TKR rendelet) vonatkozó előírásai: VII. Fejezezet szerint 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

 • Székesfehérvár közigazgatási területén
  • reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése és átalakítása esetén és
 • a településképi szempontból meghatározó területen belül, a TKR rendelet 6. melléklete szerinti, alábbi  tevékenységeket megelőzően:
   1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
   2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
   3. Új, önálló, a homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
   4. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
   5. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület, kioszk építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,
   6. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
   7. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
   8. Kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, ha az közterületre, vagy közhasználat elől el nem zárt magánterületre néz.
   9. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
   10. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és – tároló elhelyezése.
   11. Közterületen, vagy közhasználat elől el nem zárható területen vendéglátóipari kitelepülés, vendéglátó terasz, kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek építése, árnyékolásának, burkolatának kihelyezése.
   12. Cégér, cégtábla, homlokzati világítás elhelyezése, meglévő átalakítása, megváltoztatása.