Településképi bejelentési eljárás

2023.04.03. |

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében  a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő. 

Jogszabályi háttér: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (hatályos 2022. január 1-től)

Intézési mód: elektronikus úton   foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu címre küldve

Eljárási díj: nincs ( a 2021.01.01-től induló eljárásokban)

Benyújtandó iratok: kérelem + melléklet


KÉRELEM:  Településképi bejelentési kérelem (letölthető)
MELLÉKLET: a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki dokumentáció:
 • helyszínrajzi és alaprajzi vázlat,
 • szöveges ismertetés,
 • látványterv,
 • fotó

Ügyintézési határidő: 15 nap

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

 • Székesfehérvár teljes közigazgatási területén 
  • reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése és átalakítása esetén, 
 • Székesfehérvár  településképi szempontból meghatározó területén belül,  alábbi  tevékenységeket megelőzően:
  • Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
  • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
  • Új, önálló, a homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
  • Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
  • Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület, kioszk építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,
  • Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
  • Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
  • Kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, ha az közterületre, vagy közhasználat elől el nem zárt magánterületre néz.
  • Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
  • Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és – tároló elhelyezése.
  • Közterületen, vagy közhasználat elől el nem zárható területen vendéglátóipari kitelepülés, vendéglátó terasz, kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek építése, árnyékolásának, burkolatának kihelyezése.
  • Cégér, cégtábla, homlokzati világítás elhelyezése, meglévő átalakítása, megváltoztatása.