Pénzügyi iroda

2021.02.24. |

Az iroda vezetője: Kocsis-Jutka István
Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em.
Tel.:  (22) 537-224 Fax: (22) 312-291
E-mail:  kocsis.istvan@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyrendi feladatok:

Az iroda az önkormányzat és a hivatal gazdálkodásával a pénzellátás biztosításával, a bevételek beszedésével, kiadások teljesítésével, a nemzetiségi önkormányzatok és önkormányzati társulások gazdálkodásában való közreműködéssel kapcsolatos feladatokat látja el:

 • likviditási tervek elkészítése a társirodák adatszolgáltatása alapján, a teljesítés figyelemmel kísérése,
 • hitelfelvétel előkészítése, hiteltörlesztés, hitelek, kötvények, kezesség- és garanciavállalások nyilvántartása,
 • az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének előkészítése, a döntés végrehajtása,
 • a kötelezettségvállalási szabályzatban előírt utalványozási, ellenjegyzési, ellenőrzési feladatok ellátása, számlák, támogatások kifizetése,
 • közműfejlesztési hozzájárulás igénylése, kiutalás,
 • külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolások bonyolítása, valuta biztosítása,
 • az éves költségvetésben jóváhagyott bizottsági keretek, alapok, polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartása, a teljesítés figyelemmel kísérése,
 • házi pénztár üzemeltetése (étkezési utalványok beszerzése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, pénztári ki- és befizetések lebonyolítása),
 • a vevő követelések beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása, számlák kibocsátása,
 • vevő folyószámlák vezetése, hátralékosokkal szembeni intézkedések kezdeményezése,
 • ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallások készítése, adók befizetése, visszaigénylése,
 • az állományba tartozó alkalmazottak részére kifizetésre kerülő rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az állományon kívüli személyek részére teljesített adóköteles kifizetések számfejtése a központosított illetményszámfejtő rendszerben, a Magyar Államkincstár által előállított kifizetői igazolások magánszemélyeknek történő átadás,
 • az elszámolásra adott támogatások ellenőrzésében való közreműködés a támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint,
 • a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok (számviteli politika, az értékelési szabályzat, az önköltség számítási szabályzat, a pénzkezelési szabályzat, a számlarend, a leltározási szabályzat, a leltárfelvételi utasítás, a reprezentációs célú kiadások szabályzatának, a kiküldetések rendjéről szóló utasítás, a selejtezési szabályzat, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjének szabályairól szóló utasítás) előkészítése,
 • gazdasági folyamatok analitikus és főkönyvi nyilvántartása,
 • leltározási tevékenység szervezése,
 • havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves költségvetési beszámoló készítése, továbbá a központi pénzügyi információs rendszer szerinti egyéb adatszolgáltatások teljesítése,
 • az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírok, vagyoni befektetések, a hivatali vagyon értékbeni és az egyéb befektetett eszközök analitikus nyilvántartása,
 • a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások folyósítása, az állami támogatás igénylése a szakmai iroda előkészítését követően,
 • kölcsönök, törlesztések nyilvántartása, beszedése,
 • beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése, elszámolások elkészítése,
 • a kiszabott különféle bírságok nyilvántartása, a bírságot kiszabó szervezeti egyégek tájékoztatása a befolyt bírságokról, a fennálló hátralékról a követelés behajtása céljából,
 • nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés,
 • adatszolgáltatás a Költségvetési Iroda, a Magyar Államkincstár, az állami adóhatóság és a társirodák részére,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése,
 • együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató