Partnerség

2022.06.01. |

Parnerségi rendelet (letölthető)

Partneri adatlap (letölthető)

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) b), c) f) pontja és (2) bekezdése értemében
  • a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
  • az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az
    észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet
    megtenni, kizárólag elektronikus úton;
  • a településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető tárgyalást - ideértve a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalást is - elektronikus úton is meg lehet tartani.
  • elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, video-konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének  településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló   9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján a 2017. március 31-ét követően induló településfejlesztési-,  településrendezési-, településképi eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településfejlesztési-,  településrendezési-, településképi   eszközök nyilvánosságát.  A jogszabály rendelkezik a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjéről, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével  kell alkalmazni.