Partnerség

2020.11.05. |

Parnerségi rendelet

Partneri adatlap (pdf)

Partneri adatlap ( űrlap)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének  településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló   9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján a 2017. március 31-ét követően induló településfejlesztési-,  településrendezési-, településképi eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településfejlesztési-,  településrendezési-, településképi   eszközök nyilvánosságát.  

Az elfogadott jogszabály rendelkezik a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjéről, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével  kell alkalmazni. 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény165.§ (1) ,  (2) b), c)  pontjai és (3) bekezdése értelmében  2020. december 31-éig 

  • a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a
    tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
  • az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az
    észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet
    megtenni, kizárólag elektronikus úton;
  • elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, video-konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.