Főkertészi Iroda

2021.03.02. |

Irodavezető: Györök Orsolya

Telefonszám: (22) 537-133

E-mail: gyorok.orsolya@pmhiv.szekesfehervar.hu

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.


Az Iroda által ellátott feladatok a következők:

Az Iroda ellátja a város zöldfelületi tervezésével, a zöldfelületek védelmével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat:

  1. A környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok, akciótervek, programok kidolgozásában való részvétel.
  2. A Környezetvédelmi Program végrehajtásának figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatához javaslatok megtétele.
  3. Városrendezési tervek, fejlesztési tervek kidolgozása során a környezet- és természetvédelmi szempontok meghatározásában való közreműködés.
  4. Faültetési projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
  5. Az önkormányzati tulajdont érintő felújítási és fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása során a zöldfelület védelme érdekében szakmai érdekek érvényesítése, állásfoglalás megadása, egyeztetéseken való részvétel.
  6. A tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás.
  7. A tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása.
  8. A tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, teljesítés igazolás kiállítása, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése.
  9. A tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása.
  10. Együttműködés a Hivatal társ szervezeti egységeivel.