Ellenőrzési Iroda

2020.09.17. |
Irodavezető: Varga-Tácsi Hajnalka
Az iroda telefonszáma/fax száma: (22) 537-187
E-mail: tacsi.hajnalka@pmhiv.szekesfehervar.hu


Ügyrendi feladatok:

Az iroda a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, az önkormányzat többségi befolyása alatt működő gazdasági társaságai belső ellenőrzési feladatait, továbbá azon önkormányzati társulások és általuk alapított költségvetési szervek belső ellenőrzését végzi, amelyek esetében a társulási megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el a munkaszervezeti feladatokat. Ezen túlmenően ellátja Székesfehérvár közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait.

1.1.1. kockázatelemzés alapján stratégiai terv és éves ellenőrzési terv készítése, az ellenőrzések lefolytatásához ellenőrzési programok készítése, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése,
1.1.2. nyilvántartás vezetése az ellenőrzésekről, gondoskodás az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről,
1.1.3. tevékenysége során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenőrzések végzése,
1.1.4. tevékenysége során ellátja az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó központi támogatások, valamint az átvett pénzeszközök szabályszerűségi vizsgálatát, a feltárt eltérések alapján azonnali és egyéb intézkedések megtételét kezdeményezi,
1.1.5. a belső kontrollok (Integrált kockázatkezelési rendszer, Kontrollkörnyezet, Kontrolltevékenységek, Információ és kommunikáció, Monitoring) kiépítésének, működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálata és értékelése,
1.1.6. a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata, értékelése,
1.1.7. vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
1.1.8. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások és ajánlások megtétele, valamint elemzések, értékelések készítése a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontroll rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
1.1.9. ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,
1.1.10. ellenőrzési jelentés elkészítése, az ennek alapján megtett intézkedések nyomon követése,
1.1.11. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
1.1.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
1.1.13. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a társirodákkal, kiemelten a Közbeszerzési Irodával, az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodával, a Vagyongazdálkodási Irodával, a Gazdasági Igazgatósággal, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekkel és az önkormányzat többségi befolyása alatt működő gazdasági társaságokkal,
1.1.14. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.