Május végéig várják a javaslatokat a Pro Theatro díjra

Május 31-ig várják a javaslatokat a „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozására. A díj a fehérvári színházi életben tevékenykedő természetes személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adható munkássága elismeréseként. A jelöltre bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.
2023.05.23. 09:37 |
Május végéig várják a javaslatokat a Pro Theatro díjra

A felhívás részletes kiírása ITT található!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 29/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelet értelmében Székesfehérvár Önkormányzata a „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozására vár javaslatokat. A díj, amiből évente legfeljebb kettő adományozható, a székesfehérvári színházi életben tevékenykedő természetes személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adható munkássága elismeréseként, amire bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet. A dokumentumnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, valamint a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

Az adományozásra vonatkozó javaslatokat 2023. május 31-ig írásban kell benyújtani a polgármesterhez. 

A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal portáin kihelyezett irattartókban tehetik le, vagy postai úton – 2023. május 31. napjáig történő beérkezéssel - küldhetik el a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája; 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. címre. A javaslattevőket arra kérik, hogy a borítékon tüntessék fel a kitüntetés elnevezését!