Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem TOP

2024.02.15. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 

A projekt címe: "Zöld város – Fehérvár tüdeje II. ütem TOP" 

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. 11. 30.


A pályázat célja:

A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.

A projekt rövid leírása:

A Zöld Város – Fehérvár Tüdeje fejlesztési program célja, hogy az extenzív fejlődést ellensúlyozza egy nagyszabású zöld- és rekreációs terület fejlesztéssel. A projekt keretében parkosítás, valamint gazdaságélénkítő tevékenységként kiszolgáló létesítmény kialakítása valósul meg, vizesblokk és kereskedelmi-szolgáltató funkciójú épület építésével, a működtetéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzésekkel együtt. A projekt tartalmazza teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú gyalogos sétányok létesítését, a parkolók kialakítását, valamint a közművesítést. 

Az erdősítés, fásítás során a növényfelület, élőhelyek és a biodiverzitás növelése, a zöldfelületet növényállományának rekonstrukciója, gyomirtás és a beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák, védő fasorok és erdősávok telepítése, a városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló, lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok és több szintes zöldfelületek létesítése a cél.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 2.000.000.000 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 2.000.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %