Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda

2021.09.20. |

Irodavezető: Radics Józsefné
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1.
Telefon:  22/537-106
E-mail: radics.zsuzsanna@pmhiv.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár felszíni vízelvezetési tanulmányterve itt megtekinthető!

Az Iroda által ellátott feladatok a következők:

A szervezeti egység ellátja a városüzemeltetéssel, közműellátással, víziközművek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

 1. az éves fejlesztési tervjavaslat és költségvetési javaslat összeállítása, egyeztetése,
 2. támogatással megvalósuló beruházások műszaki előkészítése, terveztetése (megvalósíthatósági tanulmány, tanulmánytervek, engedély terv, tender terv, kiviteli terv, esetleg tervpályázat lebonyolítása), tervek elkészítése, tervegyeztetés, engedélyeztetés, beruházás lebonyolítás,
 3. szerkezeti és szabályozási tervegyeztetéseken való részvétel és folyamatos konzultáció,
 4. beruházásokhoz kapcsolódó egyéb támogatások pályázatának előkészítése, összeállítása, határidőre való benyújtása, a támogatási szerződés előkészítése, folyamatos beszámolás, elszámolás
 5. egyéb, más szervezeti egységek által előkészített beruházásoknál, pályázatoknál egyeztetéseken való részvétel,
 6. önkormányzati beruházások kivitelezésére, műszaki ellenőrzésére vonatkozó beszerzési, közbeszerzési eljárásokban, pályázatok előkészítésében való részvétel (testületi előterjesztések előkészítése, munkacsoport-üléseken való részvétel, döntés-előkészítő anyagok összeállítása, részletes műszaki dokumentáció összeállítása), szerződéskötés előkészítése, munkaterület átadása,
 7. kivitelezési munkáknál koordinációkon való részvétel, műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési, forgalomba helyezési eljárásokon az építtető képviselete,
 8. műszaki ellenőri feladatok ellátása
 9. garanciális felülvizsgálat kezdeményezése, hiányok, hibák javításának elvégeztetése, ellenőrzése, munka átvétele,
 10. közmű-üzemeltetőkkel történő egyeztetés a feladatkörére vonatkozóan,
 11. a közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a közgyűlés hatáskörébe tartozó árhatósági döntések előkészítése,
 12. a távhőszolgáltatással, energiaellátással, közvilágítással, köztisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása,
 13. kapcsolattartás a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetekkel, javaslattétel a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek szakmai feladatainak meghatározására,
 14. a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek feladatai végrehajtásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, közreműködés a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek felügyeletének ellátásában,
 15. a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek beszámolóinak véleményezése szakmai szempontból,
 16. köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos döntés-előkészítés, kapcsolattartás,
 17. a víz-, szennyvíz- és csapadékvíz elevezésére szolgáló hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 18. csapadékvíz üzemeltetői és befogadói nyilatkozatok kiadása,
 19. kivizsgálja a tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentéseket, kérelmeket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,
 20. ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása, továbbá a társhatóságok és más hivatali szervezeti egységek által kezdeményezett helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés,
 21. városüzemeltetési stratégiák, fejlesztési javaslatok szakmai előkészítésében, a pályázati lehetőségek követésében közreműködés,
 22. a tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 23. a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 24. a tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 25. a tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 26. a tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, a feladatellátásban résztvevő szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
 27. a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 28. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más szervezeti egységeivel,
 29. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.