Varga-csatorna mederrendezése

2019.07.17. |
Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe: Varga-csatorna mederrendezése
Szerződött támogatás összege: 54 301 051,- Ft
A projekt összköltsége: 56 686 428,-Ft
Támogatás mértéke (%-ban):100 %
 
A projekt tartalmának bemutatása
 
A projekt elsődleges célja a befogadó Varga csatorna mederrendezése a környezetbiztonság növelése, a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és vizek biztonságos elevezetése a burkolat kiépítésével, a hídelem cseréjével.
 
A projekt keretében megvalósul a Varga csatorna burkolása az 1+214,1 – 1+420,5 km szelvények között. A projekt keretében felújított vízelvezető rendszer hossza 206,4 m.
 
A beruházás önállóan támogatható projektelemekből áll tekintve, hogy megfelel a Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt A) Főtevékenység alatti tevékenységek közül a b) ponthoz illeszkedően mederburkolatok építése, műtárgy átépítése, illetve partrendezés feladatkörnek.
 
Önállóan nem támogatható tevékenységet a projekt tartalmaz. A Varga csatorna mellett elhelyezkedő Bőrgyár utca burkolata az építés folyamán szenvedett károsodás mértékének megfelelően lesz helyreállítva egy rétegű kopóréteg ráhúzással, az előírt módon, a beruházást megelőző típusú burkolattal.
 
Az infrastrukturális tevékenységeket kiegészítő, kötelezően megvalósítandó szemléletformáló akciók igazodnak a fejlesztésekkel érintett városi lakosság bevonhatóságához, relevanciájához, ennél fogva a megcélzott társadalmi hatás: (1) a projekt helyi elfogadtatása, (2) átfogóbb, a klímavédelemmel kapcsolatos lakossági szerepeket szélesebb módon feltáró szemléletmód-változtatási programok tervezettek, (3) a tervezési területen főleg földszintes, szabadon álló családi házas beépítésű, ennél fogva a csapadékvíz öntözési célú használatának ösztönzése.
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017 év június hó 30 nap.
A projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-15-SF1-2016-00001