Túrózsáki út mellett szabadidőpark és sétány

2019.05.07. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-SF1-2016-00001

A projekt címe: „Túrózsáki út mellett szabadidőpark és sétány kialakítása”

A beruházás elkészültének dátuma: 2018. 05. 25.

A projekt befejezésének dátuma: 2018. 10. 22.

 
A pályázat célja:

A fejlesztés célja, hogy egy zöldebb, egészségesebb levegőjű, sportolási lehetőséggel felszerelt parkot biztosítsunk a lakosság számára, mely egyben az egészség megőrzés helyszíneként is funkcionál. További célok még a természeti örökség megőrzése, védelme, így a kivágásra szánt, elöregedett fafajok helyett olyan fák kerülnek elültetésre, amelyek a park adottságának, a város éghajlatának megfelelnek. A Túrózsáki úti fejlesztés adottságainál fogva hozzájárul a környezettudatos és egészséges életmódra történő neveléshez. A projekt megvalósítása előrelépést jelent azon cél eléréshez, hogy Székesfehérvár a városi környezeti és infrastrukturális elemeinek jó állapotával szolgálja a lakosságot. A közösségi terek kialakítása kiemelten fontos a város számára, azonban ahhoz, hogy ezek az újonnan létrehozott terek élhetőek és működőek legyenek, fontos az adott területen élő, emberek igényeinek figyelembe vétele. Várható eredményként a városi sportolási lehetőségek bővítése, testmozgás népszerűsítése és az egészségesebb környezet kialakítása révén nagymértékben nő a park látogatottsága, a fitness parkok telepítésével az idősebb korosztály érdeklődését is sikerül felkelteni.

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében belül megvalósításra került, illetve megépült a rekortános futópálya, műfüves focipálya, kosárlabdapálya, rehab kondipark, fitneszpark, kondipark, játszótér, sétány a Túrózsáki úttól egészen a Bártfai utcáig, az akadálymentes vizesblokk a szabadidőpark területén a vizesblokk csere a Pozsonyi úti időszaki piac területén, valamint megtörtént az utcabútorok elhelyezése is. A projekt helyszínén térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre, illetve megtörtént növények, és 83 facsemete elültetése. Kiépítésre került a vizesblokk ellátását szolgáló vízvezeték és a szennyvízcsatorna.

A projektben kötelező soft elemként környezettudatosság és a bűnmegelőzés témákban kerültek programok megszervezésre a projekt megvalósítás ideje alatt. A bűnmegelőzés témakörén belül önvédelmi tanfolyam és mobilkiállítás megszervezésére került sor, míg a környezetvédelem, környezettudatosság vonatkozásában óvodás, iskolás és nyugdíjas korosztály részére előadások, foglalkozások keretében a víz- és energiatakarékosság, globális környezeti problémák, energiahatékonyság fontosságának megismerésére került a hangsúly.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 300.088.170 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 300.088.170 Ft

A támogatás mértéke: 100 %