Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj

2023.11.03. |

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíjfelhívása
a 2024. naptári évre


Közalapítvány a 2024. naptári évre a kuratórium a következő célokra hirdet pályázatot:

 1. Köznevelésben tanulók, illetve a felsőoktatási hallgatók által egyénileg pályázható általános tanulmányi ösztöndíjára.
 2. A sajátos helyzetű tanulók számára az esélyegyenlőség fokozását segítő ösztöndíjra.
 3. A 7. és 10. évfolyamos tanulók számára egyéni pályatanácsadáshoz biztosított pályaorientációs ösztöndíjra a segítő pedagógusok számára.

Az egyes ösztöndíjak feltételrendszere az alábbi:

Általános tudnivalók az egyéni pályázók számára

 1. A pályázati küldemény az alábbi címekre adható fel:
  • Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány, 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.
  • Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány, Baracsiné Tujner Éva kuratóriumi titkár, 8000
   Székesfehérvár, Budai út 45.
  • A pályázati adatlap zárt borítékban leadható Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
   Hivatal portáján is.
 2. Nem érinti a pályázati lehetőséget, ha a tanuló vagy felsőoktatási hallgató más ösztöndíjat is kap, de annak összege beszámít az igazolandó jövedelembe.
 3. A pályázat benyújtása adatlap kitöltésével történik. Az adatlap csak a szükséges mellékletek csatolásával érvényes. A kötelező mellékletek felsorolását az „Adatlap” tartalmazza. Pályázatot csak a Székesfehérváron állandó lakhellyel rendelkező tanuló vagy hallgató nyújthat be.
 4. A szociális helyzetről a pályázati adatlapon kell nyilatkozni.
 5. Az elnyert ösztöndíj folyósítása minden esetben csak bankszámlára történhet. Szülő, gondviselő számlája is megjelölhető az adatlapon.
 6. A pályázati adatlapokat és a mellékleteket a bírálatot követő 1 héten belül Közalapítvány kuratóriuma megsemmisíti. Csak az utaláshoz szükséges személyes adatok kerülnek megőrzésre, azok is csak a folyósítás idejére. További adatvédelmi tudnivalók a Közalapítvány „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ”-jában találhatók.
 7. Azok a köznevelési korosztályba tartozó fiatalok, akiket életkoruktól függetlenül rendkívüli tehetségként vettek fel felsőoktatási intézménybe, a felsőoktatási pályázati kategóriában pályázhatnak. Tanulmányi eredményük igazolása a képzés sajátosságai szerint egyedi módon történik.
 8. További felvilágosítás kérhető: Fűrész István kuratóriumi elnök 70 6699 198 vagy Baracsiné Tujner Éva kuratóriumi titkár 70 198 6455.

Az I. sorszámú, egyéni tanulói illetve felsőoktatási hallgatói ösztöndíj feltételrendszere:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város által létrehozott és támogatott Közalapítvány pályázati úton támogatni kívánja azokat a köznevelési intézményben tanuló, jó tanulmányi eredményt elért székesfehérvári fiatalokat, akik szociális helyzetük miatt rászorulnak erre. A támogatás elnyeréséhez mindhárom feltételnek meg kell felelni.

A köznevelésben tanulókra vonatkozó további tudnivalók:

Az ösztöndíjra a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói pályázhatnak.

Pályázat középiskolai tanulók esetében 2023. december 15-ig nyújtható be a pályázati adatlap kitöltésével, aláírásával, és a mellékletek csatolásával.

A borítékon szerepelnie kell a „Tóth Ösztöndíj” megnevezésnek.

Tanulmányi követelmény a 9-13. évfolyamon 4,5. A 9. évfolyamos tanulók a 8. évvégi eredménnyel pályázhatnak.

A tanulmányi eredményt az adatlapon megjelölt bizonyítványmásolat igazolja.

Az adatlapot középiskolában az intézmény biztosítja, vagy IDE kattintva LETÖLTHETŐ.

Csak a 2023. évben kiadott, a 2024. naptári évre szóló adatlapon adható be pályázat! Korábbi vagy egyénileg szerkesztett adatlapon benyújtott igény nem kerül elbírálásra.

A pályázat eredményéről a Közalapítvány a köznevelési intézményeket 2024. január 31-ig értesíti.

Az ösztöndíj határozatok ünnepélyes átadására az érvényes védelmi előírások függvényében kerülhet sor. Ennek esetleges elmaradása az ösztöndíj folyósítását nem érinti.

Az ösztöndíj folyósítás a középiskolások számára félévenként történik, április és október hónapban.

A felsőoktatási hallgatókra vonatkozó további tudnivalók:

A felsőoktatási hallgatók 2024. február 28-ig nyújthatnak be pályázatot, a 2023. évi őszi félév tanulmányi eredményei alapján, az adatlap kitöltésével és aláírásával, valamint az adatlapon jelölt mellékletek csatolásával. Az ő pályázataik elbírálása 2024. március 31-ig történik meg.

Tanulmányi követelmény évfolyamtól függetlenül 4,2. Az eredményről a felsőoktatási hallgató esetén az intézmény külön igazolása vagy Neptun rendszerről letöltött okmány csatolható.

A felsőoktatási hallgatók az adatlapon megadott e-mail címükön kapnak értesítést a kuratórium döntéséről. Az adatlap IDE kattintva LETÖLTHETŐ.

Az ösztöndíj folyósítás a felsőoktatási hallgatók számára félévenként történik, április és október hónapban. A második félévi ösztöndíjfizetéshez a tanulmányok folytonosságát 2024. október 01-ig igazolni kell.

A II. sorszámú pályázat feltételrendszere az alábbi:

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíj pályázatot ír ki eltérő képességű tanulók egyéni tanulmányi munkájának segítésére Székesfehérváron működő Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és tagintézményei tanulói javára. A
pályázaton csak olyan intézmény vehet részt, ahol semmilyen szülői pénzbeli hozzájárulás nem szükséges a tanulói jogviszonyhoz.

A pályázatot a 6. vagy a magasabb évfolyamon tanulók javára az intézmények nyújthatnak be. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a szociális rászorultság és az egyéni képességekhez viszonyított tanulói teljesítmény szintje, a tanulmányi eredménytől függetlenül.

A pályázat az egységes pályázati adatlap felhasználásával nyújtható be. A tanulmányi adatokra vonatkozó rovatot nem kell kitölteni. Az egyéni tanulói teljesítményre vonatkozó véleményt az intézmény külön, zárt borítékban juttatja el a kuratóriumhoz.

A többi feltétel megegyezik a középiskolásokra vonatkozókkal.

A III. sorszámú pályázat feltételrendszere az alábbi:

Ez az ösztöndíj az állami intézmény fenntartók és a nem állami intézmények számára szóló támogatás, meghívásos pályázat keretében, azon szervezetek számára, ahol tárgyi és személyi feltételek biztosítottak a nyílt pályaorientációhoz. A szervezeteket az alapítvány keresi meg a lebonyolítás érdekében.

A tanulók ez alapján számítógéppel támogatott egyéni tanácsadást, vehetnek igénybe, többlet szolgáltatásként személyre szólóan, egyénenként külön, saját intézményükben, vagy a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban. A Szakképzési Centrum ágazat független tanácsadást biztosít külső szakértővel, tehát a gimnázium iránt érdeklődő tanulók számára is biztosított a személyre szóló egyedi életpályatervezési tanácsadás, ha azt nem saját iskolájukban kívánják igénybe venni.

Letölthető dokumentumok
- pályázati felhívás
- pályázati adatlap
- adatkezelési tájékoztató

Székesfehérvár, 2023. október 31.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány
Kuratóriuma