Távirda-Kégl György utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója

2019.05.09. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Távirda-Kégl György utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója

Szerződött támogatás összege: 149 799 515 - Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 % 


A projekt tartalmának bemutatása

A projekt tartalma Székesfehérvár, Kégl György utca és Távirda utca meglévő csapadékcsatorna felújítása.

Az elvégzett kamerás vizsgálat szerint mind két utcában lévő csatorna erősen elhasználódott, összetört a beton cső, a házi bekötések nem szabályos kiépítésűek, a tisztító aknák és víznyelő aknák leromlott állapotúak, sok közülük téglafalazatos, beomlás veszélyes.

A teljes csapadékcsatorna rendszer felújítása szükséges, megoldandó a tető lefolyók rákötése a hálózatra. Ezt a feladatot az útburkolat átépítése előtt kell elvégezni.

A csapadékcsatorna felújítása nem vízjogi engedély köteles, mivel a meglévő nyomvonalon, és azonos belső átmérővel történik az átépítés.

A Kégl György utca – Távirda utca útburkolata, illetve a járda burkolat elhasználódott, a burkolat alatt húzódó ivóvíz vezeték, szennyvízvezeték, valamint csapadékcsatorna cseréje vált szükségessé.

A komplex fejlesztés több forrásból valósul meg. A csapadékcsatorna felújítása a TOP-6.3.3-16 támogatási felhívás keretében, míg az ivóvíz és szennyvízvezeték rekonstrukciója a Viziközmű-fejlesztési Alapból, az útburkolat felújítása saját forrásból, a Saára Gyula Program keretében valósul meg önkormányzati saját forrásból a projekttel párhuzamosan.

A projekt keretében, a csapadékcsatorna felújítása során 844 folyóméter gerincvezeték kiépítése szükséges (400-800 mm átmérővel), a bekötőcsövekkel, tisztító és víznyelőaknákkal együtt, a vizek kártételeinek megelőzése és biztonságos levezetése érdekében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

A projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00001