TÁMOP-3.1.4 információ

2017.04.05. |

Azonosító szám:
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0064
 
Projekt címe: EGYMÁSÉRT-MÁSKÉPP Innováció
 
Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 
A projekt időtartama: 2009. március 03. -2010. 08.31.
 
Jelen pályázat forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
 
A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek:
 
Név
Postacím
Támogatott összeg
Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda Általános Iskola és Speciális Szakiskola
8000 Székesfehérvár, Havranek J. 4.
25 000 000,-
József Attilla Középiskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út. 13.
15 000 000,-
Kossuth Lajos Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út. 99.
25 000 000,-
Németh László Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6.
25 000 000,-
Rákóczi úti Óvoda
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út. 30.
7 000 000,-
Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda
8000 Székesfehérvár, Havranek J. 4.
7 000 000,-
A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
Ennek érdekében a pályázat lehetővé teszi a nyertes intézmények számára:
  • a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését
  • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését,
  • a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését,
  • a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklését, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésétl.
A pályázatba 6 (db) feladat-ellátási hely került bevonásra. A fejlesztési folyamatban résztvevő feladat-ellátási helyek egymással közvetlen felmenő, illetve átvezetési oktatási, pedagógiai kapcsolatban állnak és a helyi sajátosságoknak megfelelően lefedik az oktatás vertikumát.
 
1) A Rákóczi Úti Óvoda a 2) Németh László Általános Iskolával
régóta fennálló nevelési-oktatási, az óvoda-iskola átmenetet szolgáló kapcsolatban áll, kiemelt figyelemmel a sajátos nevelési igényű- azon belül a mozgáskorlátozott- gyermekekre.
 
 3) A Kossuth Lajos Általános Iskola a sajátos nevelési igényű tanulók – kiemelten a dyszlexia problémával küszködők - integrációjának útjára lépett, felmenő rendszerben alakítja át korábbi oktatási gyakorlatát.
 
 4) A József Attila Középiskolai Kollégium a környező kistérségekből érkező középiskolás diákok esélyteremtésének egyértelmű eszközeként szolgál a város oktatási palettáján.
 
5) Az Ezredéves Készségfejlesztő ÓVODA, Általános Iskola és Speciális Szakiskola és az 6) Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA tevékenysége során a sajátos nevelési igényű - középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve kapcsolódó több fogyatékosság együttes előfordulása esetén, halmozottan fogyatékos - gyerekek óvodai nevelését, általános iskolai és speciális szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatását, nevelését látja el. Gyermekei, tanulói kiemelt célcsoportját képezik a pályázatnak. Ezen kívül az intézmény a ROP(Regionális Operatív Program) infrastrukturális beruházás pályázat nyerteseként kötelező pályázó a TÁMOP tartalomfejlesztésre kiírt pályázatán.
 
Székesfehérvár, 2009. június 25.
Ráczné Kálmán Anikó projektmenedzser