Szervezési Iroda

2021.03.02. |

Irodavezető: Samu Miklós

Telefonszám: (22) 537-672

E-mail: samu.miklos@pmhiv.szekesfehervar.hu

Levelezési cím: Székesfehérvár, Városház tér 1.

Az iroda feladatai:

Az iroda az önkormányzati és más szervezetekkel együttműködésen alapuló rendezvények, továbbá az önkéntes tevékenységek szervezésével kapcsolatos feladatokat látja el:

 • önkormányzati rendezvények, állami, nemzeti és városi ünnepségek, egyéb rendezvények, megemlékezések szervezési feladatainak előkészítése, koordinációja, lebonyolítása,
 • önkormányzati kitüntetések, díjak átadásának előkészítése, lebonyolítása,
 • protokollajándékok biztosítása, egyéb ajándékok beszerzése,
 • az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetésének és érvényre juttatásának elősegítése, figyelemmel kísérése,
 • az ifjúság önszerveződésének elősegítése,
 • a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tevékenységének segítése,
 • az ifjúságot segítő intézményi, civil szervezetek tevékenységének koordinációja,
 • a város sportéletében működő egyesületekkel, szakosztályokkal és sportági szövetségekkel a szakmai kapcsolat fenntartása,
 • diák és lakossági szabadidősport rendezvények programjainak előkészítése, lebonyolítása,
 • diák-sportversenyek szervezése, lebonyolítása,
 • a székesfehérvári diákok nyári táboroztatásával kapcsolatos önkormányzati feladatellátásban közreműködés,
 • az állampolgárok, közösségek öntevékenységén alapuló, az önkormányzati feladatellátást segítő önkéntes tevékenység szervezése, koordinálása,
 • a kegyeleti eljárás szabályairól szóló rendelet végrehajtásából adódó feladatok ellátása,
 • az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásában közreműködés,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok nyilvántartása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások szakmai és pénzügyi beszámolóinak ellenőrzése,
 • a közpénzekből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közzétételi feladatok ellátása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében történő együttműködés és a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
 • a tevékenységébe tartozó feladatok körében együttműködés a Hivatal más szervezeti egységeivel.