Szennyvízkezelési program

2017.03.13. |
A vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzatoknak a települési környezetvédelmi program részeként kell kidolgozni a települési szennyvízkezelési programot.
 
Az Önkormányzat megbízásából a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. a Fejérvíz Zrt-től és az Önkormányzattól kapott adatok alapulvételével 2013. május 15-re készítette el a települési szennyvízkezelési programot, amely részletesen ismerteti a város szennyvíz elvezetésének és tisztításának jelenlegi állapotát, valamint részletes környezetvédelmi értékelést is tartalmaz.
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 367/2013. (VI.28.) számú határozatával fogadta el a város települési szennyvízkezelési programját, amely a szennyvízkezelés jelenlegi helyzetének bemutatásán kívül a csatornahálózat fenntartásához, és a szennyvíztisztító telep felújításához kapcsolódó feladatokat részletezi, valamint a szennyvíz hőjének visszanyerésével és a tisztított szennyvíz hasznosításával kapcsolatos javaslatokat is megfogalmaz.
 
A város szennyvízkezelési programját innen töltheti le:
 
Szennyvízkezelési program