Szekfű Gy. utcai rendelőépület fejlesztése

2018.12.11. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00003

A projekt címe: Szekfű Gy. utcai rendelőépület fejlesztése

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2020.01.31.

A pályázat célja:

A projekt célja az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek biztosításán keresztül a minőségi egészségügyi szolgáltatások költséghatékonyabb működtetése, a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a növekedése a megelőzés, az életminőség javítás és a munkaképesség mielőbb visszaállítása.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátás infrastrukturális fejlesztés keretében a Szekfű Gy. u. 9. szám alatti ingatlanon meglévő felnőtt fogászati, fogszabályzós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítását, fejlesztését tervezi.

A projekt rövid leírása:

Az Önkormányzati tulajdonú épület 1975. óta működik orvosi rendelőként. Jelenleg a földszinten fogászati szolgálat és fogszabályzós szakrendelés, az emeleten pedig háziorvosi rendelők találhatók. Az előzetes egyeztetések alapján a földszinten 4 db, az emeleten 5 db rendelő felújítását, míg a tetőtérben 3 db új rendelő kerül kialakításra. Így a rendelőépület összes szintjén, teljes területén csak az alapellátási tevékenységet szolgáló helyiség alakul ki a fejlesztést követően.

A pályázat keretében a teljes épület felújítását, fejlesztése megvalósul. Az energiahatékonysági intézkedések során az épület nyílászáróinak cseréje, a homlokzati felület hőszigetelése, az elektromos hálózat és a fűtési rendszer felújítása, a tető szükség szerinti felújítása történik meg. A projektarányos akadálymentesítés biztosítás érdekében akadálymentes vizes blokk kialakítása, a bejárat akadálymentesítése, valamint egy 3 állomásos lift beépítése valósul meg. A belső terek felújítása, valamint a korszerű orvosi- és fogorvosi eszközök beszerzése is az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését, korszerűsítését eredményezi.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett orvosi eszközök, rendelők/tanácsadók, várók komfortosítását szolgáló bútorzatok, valamint informatikai eszközök beszerzésére is sor kerül. A rendelőben jelenleg 6 db felnőtt háziorvosi és 2 db fogorvosi egészségügyi alapellátás működik. A fejlesztés után 6 db felnőtt háziorvosi és 8 db fogorvosi alapellátás kerül elhelyezésre. A fogorvosok a Kégl Gy. u. 3. sz. alatti épületből költöznek át.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 375.511.618 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 375.511.618 Ft

A támogatás mértéke: 100 %