Székesfehérvári Intermodális Regionális Közösségi Közlekedési Központ

2017.04.06. |

 

 
Székesfehérvári Intermodális Regionális Közösségi Közlekedési Központ Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
KÖZOP 5.5.0-09-2010-0013

 Műszaki változatok ismertetése

 1. A megbízás, illetve a projekt háttere, általános keretek
 2. A tervezés első fázisának bemutatása a műszaki változatok szűkítésének folyamatával
 3. A projekt műszaki változatainak bemutatása
 4. A Déli elkerülő úttal kapcsolatos tervezői javaslatok bemutatása
 5. A projekt kapcsolódása a MÁV fejlesztéshez, a gyalogos felüljáró és az épület átalakítás terveinek bemutatása
 6. A forgalmi helyzet és előrejelzések bemutatása, a közösségi közlekedés körülményeinek bemutatása
 7. Környezetvédelmi vizsgálatok és megállapítások bemutatása
 8. A költség-haszon elemzés alapvető megállapításainak bemutatása

1. A megbízás, illetve a projekt háttere, általános keretek

A Székesfehérvári Intermodális Regionális Közösségi Közlekedési Központ projekt előkészítésének mérföldkövei
 • A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozását a PwC – Közlekedés – Városkutatás – Pro Urbe konzorcium végzi, az Uvaterv Zrt és az Adviron Kft, mint alvállalkozók bevonásával 2012. április 19-én kötött megbízási szerződés alapján
 • A projekt háttere és helyzetelemzése 2012. július 1-én, a megvalósítható műszaki változatok leírása 2012. november 22-én került átadásra a Megrendelő részére

A változatok kidolgozásakor figyelembe vett előzmények

 • A NIF megbízásából VITECO-UVATERV konzorcium tervezésében készülő vasúti pályaudvari rekonstrukciós tervet. A tervben tervezett személyforgalmi peronjainak és gyalogos aluljárójának elhelyezését adottságként kezeltük.
 • A gyalogos aluljárónak a pályaudvar déli részéig történő meghosszabbítása helyett az UVATERV által készített tanulmány alapján, annak kedvezőtlen szolgáltatási színvonala miatt gyalogos felüljáró elhelyezését tartalmazzák a tervek, amely az állomás felvételi épületétől keletre biztosítja az átjárást az állomás fölött.
 • A vasútállomás kerékpáros kapcsolatait a Tandem Kft. által készített városközponti kerékpáros hálózati tanulmány illetve a Mártírok útja engedélyezési tervei szerint alakítottuk ki.

A tervezett projekt jellemzői

 • A központ tervezett helyszíne a jelenlegi székesfehérvári vasútállomáshoz kapcsolódó terület;
 • A csomópont biztosítja a közvetlen átszállási lehetőséget a helyi, helyközi és távolsági buszjáratok, valamint a vasút között, csökkentve az eljutási időket;
 • A városközponthoz közeli Piac téren lévő helyközi buszpályaudvar és busztároló áthelyezésre kerül, a helyén megmaradó kisebb kapacitású buszállomás mellett más funkciók is helyet kapnak;
 • A javasolt megoldások elkerülik a forgalmi és környezeti szempontból kritikus csomópontok további terhelését, ennek érdekében kiegészítő közlekedési beruházásokat is tartalmaznak;
 • A megoldások kiszolgálják a vasútállomás északi oldalán keletkező közlekedési igényeket, emellett a déli területek feltárását is elősegítik.

Intermodális központok

 • Versenyképes közösségi közlekedés: minél kevesebb, minél kényelmesebb átszállás
 • Gyors, kényelmes, biztonságos átszállás + kiszolgáló funkciók (utaskiszolgálás, kereskedelem, szolgáltatások)
 • Városfejlesztési szempontból felértékeli a területet
 • Érintett közlekedési módok:
  • Vasút (országos, regionális, elővárosi)
  • Autóbusz (országos, regionális, elővárosi / helyi)
  • Személygépkocsi (P+R, kliensparkolás, K+R), motorkerékpár, robogó
   Kerékpár (B+R)
  • Taxi, közösségi kerékpár- és autókölcsönzés (bike sharing, car sharing)
 • Helyközi-helyi autóbusz átszállás a város több pontján is megmarad, nem csak egy központ létrehozása lehetséges

A fejlesztés környezete

Kapcsolódó projektek

 • Székesfehérvár állomáspálya és biztosítóberendezés átépítése (NIF Zrt), kezdés várhatóan 2013. vége
 • Mártírok útja rekonstrukció (SZMJV Önkormányzat), projekt megvalósítás megkezdődött
 • Távlati projektek: „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal, Kormányablak kialakítása; Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója; Nyugati elkerülő III. szakasz;

A tervezést korlátozó tényezők

 • Felvételi épület 2011-ben országos műemléki védettséget kapott;
 • Az Aszal-völgyi árok a fejlesztési terület alatt húzódik;
 • A MÁV vágányhálózat megbontása a számos érintett vasútüzemi funkció miatt korlátozottan lehetséges;
 • Az állomás déli oldali összeköttetésének lehetőségeit az ott elhelyezkedő ipari területek korlátozzák.


2. A tervezés első fázisának bemutatása a műszaki változatok szűkítésének folyamatával

Változatképző elemek

A fejlesztés azon elemei, amelyek mentén egymástól lényegesen eltérő műszaki változatok képzelhetők el:

 • Autóbusz-állomás elhelyezése
 • P+R parkoló elhelyezése
 • Épülethez való viszonyulás
 • Vasút északi és déli oldala közötti átjárás
 • Déli tehermentesítő út nyomvonala

Változatképző elemek értékelése

Változatképző elemeken belül a felmerülő alternatívák értékelése:

 • Költség jellegű szempontok (beruházási költség)
 • Haszon jellegű szempontok (pl. gyaloglási távolságok)
 • Megvalósíthatóság jellegű szempontok (kockázatok)

Autóbusz-pályaudvar elhelyezése (7 vizsgált alternatíva)

P+R parkoló elhelyezése (9 vizsgált alternatíva)

 

Buszpályaudvar
le/felszállóhelyek
elhelyezése 
P+R elhelyezése 
Épület 

Vasút két oldala
közötti átjárás 

Szűrés 
Északi oldal bontás nélkül  Északi oldal felszín (NIF)  Meglévő épülettel gazdálkodás  Új felüljáró az állomásépülettől keletre  nem lehetséges 
Északi oldal lemezes (buszállomás felett)  vizsgálandó 
Állomási előtér mélygarázs  vizsgálandó 
Állomási előtér felszín + mélygarázs 
vizsgálandó 
Állomási előtér  Északi oldal felszín (NIF)  Meglévő épülettel gazdálkodás  Új felüljáró az állomásépülettől keletre  vizsgálandó 
Északi oldal lemezes (buszállomás felett)  nem lehetséges 
Állomási előtér mélygarázs  vizsgálandó 
Állomási előtér felszín + mélygarázs 
nem lehetséges 

Közgyűlési döntések

A stratégiai döntést igénylő kérdésekben a Közgyűlés az alábbi döntéseket hozta:

 • Támogatja az állomási előtér nyugati részén autóbusz-állomást elhelyező változat továbbtervezését (a tér középső és keleti részén köztér és zöldfelület elhelyezésével)
 • Vizsgálandó a Vasvári Gimnázium bontásával járó és a bontást elkerülő változat egyaránt (későbbi egyeztetés eredményeként)
 • Egyetért azzal, hogy az autóbusz-állomás a vasút északi oldalára kerüljön, a déli oldalra csak kisebb kiegészítő létesítmények kerüljenek
 • Egyetért azzal, hogy létrejöjjön az Új Váralja sor – Mártírok útja átkötés, illetve a déli tehermentesítő út vegyes funkciójú, kb. 70 km/h-s tervezési sebességű kialakítással kerüljön megvalósításra

 

 

3. A projekt műszaki változatainak bemutatása

Az Intermodális Csomóponti változatok azonos elemei

A változatok a vasútállomás északi oldalán elhelyezendő helyközi – távolsági autóbusz végállomás a P+R parkoló elhelyezésében illetve ezek és a Béke tér kialakításában térnek el.

Az intermodális csomóponti változatok állandó elemei:

 • A Széchenyi utca és a Béke tér kapcsolatát biztosító feltáró út
 • Autóbusz végállomási tároló terület a buszpályaudvartól elkülönítve kerül elhelyezésre
 • Kerékpáros létesítmények tervezettek az állomás mindkét oldalára
 • Gyalogos felüljáró a vasútállomás fölött minden változatban
 • A vasútállomás déli oldalának intermodális kapcsolatai (P+R parkoló és buszállások) minden változatban
 • Tehermentesítő út ’0’ ütem kiépítése minden változatban
 • A Béke-téren egészén, vagy annak egy részén zöldfelületi fejlesztések
 • Piac téri buszpályaudvar egy részének más célú hasznosításának lehetősége

I. Változat leírása

Az átszálló kapcsolatok szempontjából legkedvezőbb autóbusz végállomás – elhelyezés a Béke téren. Annak érdekében, hogy a téren megfelelő közösségi tér és zöldfelület legyen kialakítható, a végállomást a tér nyugati oldalán alakítottuk ki. A tervezett 5 peronról a gyalogos átjárás a vasútállomás felvételi épületéig perontető alatt történik.

Az autóbuszok visszafordulásának biztosítására a Béke téri útpálya Deák Ferenc utcai torkolatában is körforgalmú csomópont, ehhez csatlakozik a végállomás kijárata.

A P+R parkoló a vasútállomás kiviteli tervei (UVATERV) szerinti parkoló kétszintű kibővítésével alakul ki, a felvételi épülettől nyugatra.

1.mell-Intermodal_I_valt_130307.pdf

II. Változat leírása

Az autóbusz végállomás elhelyezése a vasútállomási felvételi épülettől nyugatra üzemi szempontból kedvező (érkezés – tárolás – indítás egy helyen). Az utasforgalom szempontjából hátrányos, hogy a peronok nyugati vége a felvételi épülettől 300 m-re kerül.

A P+R parkoló Béke téri felszín alatti létesítése a tér teljes területén állomási előtéri közösségi és zöldterületek kialakítását teszi lehetővé.

2.mell-Intermodal_II_valt_130307.pdf

III. Változat leírása

Az autóbusz végállomás II. változat szerinti kialakítását figyelembe véve, a P+R parkolót a végállomás feletti parkoló-lemezen elhelyezve, megoldható a végállomás lefedése.

Az előzős megoldásnál lényegesen olcsóbb változat, a Béke tér ebben az esetben szabadon szintén alakítható városi térré. Hátránya, hogy a buszpályaudvar és a P+R is „elnyújtott”, a legtávolabbi pontok a felvételi épülettől távol helyezkednek el.

3.mell-Intermodal_III_valt_130307.pdf

IV. Változat leírása

Az autóbusz végállomás és a P+R parkoló a jelenlegi Vasvári Pál Gimnázium helyén kerülne kialakításra. Az alsó szinten a buszpályaudvar felette a P+R parkolók helyezkednek el.

Az épület fő tömbje megmarad, a mellékszárnyak bontását követően új épületrészek kerülnek kialakításra. Az így kialakult két szintes épületben közlekedési szolgáltatási iroda, jegypénztár, kereskedelmi és egyéb funkciók kerülhetnek kialakításra.

A Béke tér ebben az esetben is szabadon alakítható városi térként funkcionálhat.

4.mell-Intermodal_IV_valt_130307.pdf

IV. Változat látványtervek


4. A Déli elkerülő úttal kapcsolatos tervezői javaslatok bemutatása

Előzmények

 • Székesfehérvár Településszerkezeti terve tartalmazza a vasútállomás déli oldalán húzódó tehermentesítő út nyomvonalát települési főút kategóriával. A TSZT-ben a Balatoni út és a 8. sz. főút között az útvonal az Aszal – völgyi árok mentén húzódik.
 • A tehermentesítő út keleti vége a vasútállomásról kihaladó vágányok fölött áthaladva a Mártírok útjához csatlakozik. Dél felől a tehermentesítő úthoz csatlakozik a tervezett Technopolis feltáró útja, a Technopolis területétől keleti irányban a Köves utca irányában szerepel a vasútvonalakat külön szintben keresztező városi út.
 • A tehermentesítő út Balatoni út és Mártírok útja közötti szakaszára tanulmánytervet készített a Közlekedésfejlesztés Kft. (2002).
 • A tehermentesítő út Balatoni út és 8. sz. főút közötti szakaszát tartalmazza a Fejér Európa Kft. környező területekre vonatkozó, készülő szabályozási terve.
 • Az út Balatoni úti csomópontjára az UVATERV készített tervet a Székesfehérvár – Boba vasútvonal engedélyezési terve keretében.

A „0” változat és kapcsolódása az intermodális csomóponthoz

A projekt során kialakításra kerül a déli területet feltáró „0” változat, amely a meglévő Új Váralja sor útvonalát használja a Mártírok útja felé külön szintű közúti átkötéssel.

8.mell-Teherment_0_utem+intermodal_I_valt_130307.pdf

A végleges változat kialakítása és csomópontjai

8. sz. főút csomópont - A Szennyvíztisztító bekötő útja - Balatoni úti csomópont - Széchenyi utcai csomópont - Intermodális csomópont Déli oldal – Technopolis - Takarodó úti csomópont - 62. sz. főúti csomópont

7.sz.mell intermodal_07_hszr_deli_oldali_csp.pdf

5. A projekt kapcsolódása a MÁV fejlesztéshez, a gyalogos felüljáró és az épület átalakítás terveinek bemutatása

A jelenlegi MÁV utasfelvételi épület átalakítása (I-III változat)

 • Az épület az intermodális csomópont utasforgalmi épülete lesz
  • A buszpályaudvar perontetői az épülethez közvetlen csatlakozással rendelkeznek
  • Az Alba Volán üzemi funkciói tervezetten az épület nyugati szárnyában kerülnek elhelyezésre
  • Az állomásépület keleti szárnyában kereskedelmi funkciók kialakítása tervezett
 • Az átalakításokkal kapcsolatban az egyeztetések a MÁV Zrt-vel és a KÖH-el
 • Az átalakítások üzemi funkciót nem érintenek
 • 5.mell. Intermodális csp_SZFVÁR-FELVÉTELI ÉPÜLET_1108.pdf

A MÁV vágányok feletti gyalogos felüljáró kialakítása, kettős funkcióval

 • Közforgalmú összeköttetés létesítése a vasúti vágányhálózat fölött a város északi és déli oldala között; valamint az egyes vágányok felé
 • Üzemi kapcsolat biztosítása az állomás északi oldala és a MÁV Gépészet telephelye között
 • A felüljáró az épület keleti szárnyánál létesül, kerékpáros közlekedésre is alkalmas szélességgel,a jelenlegi elképzelések szerint függesztett acélszerkezetes megoldással


6. A forgalmi helyzet és előrejelzések bemutatása, a közösségi közlekedés körülményeinek bemutatása

A forgalomfelvételek és ezek főbb megállapításai

Egyéni közlekedés

 • közúti kordonpontos kikérdezések
 • csomóponti forgalomszámlálás

Közösségi közlekedés

 • megállóhelyi helyközi utasszámlálás, autóbuszon utazós helyi utasszámlálás
 • megállóhelyi kikérdezések a helyközi és távolsági utazásokra

Háztartásfelvétel

 • háztartási adatok, közlekedési szokásjellemzők felvétele


Adattisztítás után több, mint 4.000 hasznos kikérdezés

A forgalomfelvételek és ezek főbb megállapításai7. Környezetvédelmi vizsgálatok és megállapítások bemutatása

 Zajterhelés, 2018 vele állapot

 • A megközelítési útvonalak többségén VELE állapotban alacsonyabb a zajterhelés (déli tehermentesítő út hatása);
 • A Horvát I. utcán (Prohászka O. és Deák F. között), valamint a Széchenyi utcán (Új Váralja sor és Csíkvári utcai körforgalom között) VELE állapotban magasabb a zajterhelés;
 • Az új létesítmények (gyűjtőút, buszállomás, P+R) valamennyi változat esetében – eltérő mértékű – járulékos zajterhelést eredményeznek a Vasvári Pál Gimnázium déli és keleti homlokzatánál, ami zajárnyékoló falat tesz szükségessé;

Levegőszennyezés, 2018 vele állapot

 • A forgalom-növekedés és a fajlagos emisszió-csökkenés együttes hatásaként a megközelítési útvonalak mentén várhatóan nem következik be kritikus változás a légszennyezettségi állapotban (a legjelentősebb légszennyezettség-növekedés a Széchenyi utca Új Váralja sor és Csíkvári utcai körforgalom közötti szakasza mentén várható)
 • A Vasvári Pál Gimnázium déli és keleti homlokzatánál:kritikus meteorológiai állapotban (forrás felőli szél, mértékadó óraforgalom, inverzió, szélsebesség: 0,5 m/s, Pasquill-féle stabilitásindikátor: F, vagyis 0,44) az NOx esetében jelentős hatás, de határértékeket megközelítő légszennyezettségi állapot kialakulása nem valószínűsíthető

8. A költség-haszon elemzés alapvető megállapításainak bemutatása

A pénzügyi elemzés megállapításai

 • A projekt változatok beruházási költségei jelentősen eltérnek, függően attól, hogy a buszállomás, vagy a P+R tekintetében mély-, vagy magasépítés megvalósul-e, illetve sor kerül-e a gimnázium épületének bontására, az előzetesen becsült beruházási értékek az alábbiak:
 • A legalacsonyabb beruházási költségű az I. változat (kb. 5,6 Mrd Ft) a legmagasabb a II. (mélygarázsos) változat (9,2 Mrd Ft); a VI. változat egy új sportgimnáziummal, uszodával sportcsarnokkal, 32 tanteremmel, 6000 m2-es kollégiummal és a régi gimnázium épület átalakításával 12,5 Mrd Ft.
 • A projekt alacsony saját bevétellel rendelkezik (a kiadható üzlethelyiségek alacsony alapterülete miatt), emiatt pénzügyileg várhatóan a jelentős mély-, vagy magasépítést nem tartalmazó változatok tarthatók fenn

A közgazdasági elemzés megállapításai

 • A projekt közgazdasági hasznai elsősorban az utazási idő megtakarításokból nyerhetők, az azonos elrendezés miatt nagyjából hasonlók;
 • Az első körös elemzés alapján a nagyobb beruházási költségű változatok megtérülése kérdéses, míg a műszakilag egyszerűbb változatok (I., III.) stabil, 2 mrd és 4 mrd Ft közötti pozitív ENPV értéket érhetnek el.
 A teljes dokumentáció itt érhető el.