Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés

2024.02.19. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-16-SF1-2019-00004 

A projekt címe: „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” 

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. 12. 14. 

A pályázat célja:

A projekt célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléshez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint a fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céloknak a teljesüléséhez.

Jelen fejlesztés a városi, városkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére. A fejlesztésnek a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés és zajterhelés) és pénzügyileg fenntarthatóbbá tételét kell szolgálnia.

A felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében olyan lakó- és forgalomvonzó területeket egyaránt magába foglaló funkcionális egységek kijelölésével tervezett fejlesztések megvalósítása történik, amelyek a beavatkozási területen a közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá alakítását, kerékpáros alaphálózat kialakítását eredményezik.

A projekt keretében tervezetten az alábbi szakaszok kialakítása történik meg:

Tervezetten az alábbi szakaszok kialakítása történik meg:

Építési beavatkozással létrehozott kerékpárforgalmi létesítmények: a Széna tér – 322 m, Mátyás király körút – 315m, Schwäbisch Gmünd utca – 196m, Szabadságharcos út – 218 m, Színház utca – Domus melletti átvezetés, Ybl lakótelep bekötés 131 m, Bőrgyár utca 483m, Mikszáth Kálmán utca – 255 m, Széchenyi utca (Horvát István utcai csomóponttól délre jobb oldalon) – 192 m, a Prohászka Ottokár út 619 m, Hosszúsétatér – 668 m, Piac tér – Tolnai utca 552 m, Zámoly utca - Kiskút útja – 1591 m, Berényi út – 396 m, Rákóczi utca 270 m.

Forgalomtechnikai beavatkozás a Cserkész utca – Kertalja utca – 1061 m, Alvinci - Dési - Segesvári utcák – 1778m, Színház utca - 160 m, a Mártírok útjára csatlakozó: Erzsébet utca, Fűtőház utca, Gyár utca, Ifjúság utca, Kinizsi Pál utca , Zrínyi utca – 2064 m; Mártírok útjához kapcsolódóan: Neumann János utca, Kandó Kálmán utca, Jedlik Ányos utca, Puskás Tivadar utca, Lánczos Kornél utca, Raktár út, Hunyadi utca - 1908 m, továbbá a Fecskepart utca, Tompa Mihály utca, Kisteleki utca, Csutora utca, Koppány utca, Forgó utca, Marhacsapás utca és a Kertalja köz – 4350 m esetében valósult meg.

Forgalomtechnikai beavatkozás hossza: 11321 m

Építési beavatkozással létrehozott kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 6208 m, mindösszesen 17529 m.

A projektben önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység a szemléletformáló tevékenység. A cél olyan – a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett – aktivitás megvalósítása, amellyel a helyi lakosság bővebb tájékoztatást kap a tervezett beruházásról. Fontos szempont, hogy a realizálni kívánt akció a fejlesztéssel érintett városi lakosság bevonhatósága, társadalmi hatás elérése, azaz a projekt helyi elfogadtatása, átfogóbb, a kerékpáros közlekedést, közlekedésbiztonságot érintő lakossági szerepeket szélesebb módon feltáró szemléletmód-változtatási tevékenység megvalósítása.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 1.833.920.360 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 1.833.920.360 Ft

A támogatás mértéke: 100 %