Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés

2021.11.03. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-16-SF1-2019-00004

A projekt címe: "Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés"

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. 04. 01.

A pályázat célja:

A projekt célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléshez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint a fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céloknak a teljesüléséhez.

Jelen fejlesztés a városi, városkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére. A fejlesztésnek a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés és zajterhelés) és pénzügyileg fenntarthatóbbá tételét kell szolgálnia.

A felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében olyan lakó- és forgalomvonzó területeket egyaránt magába foglaló funkcionális egységek kijelölésével tervezett fejlesztések megvalósítása történik, amelyek a beavatkozási területen a közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá alakítását, kerékpáros alaphálózat kialakítását eredményezik.

A projekt keretében tervezetten az alábbi szakaszok kialakítása történik meg:

Engedélyköteles szakaszok: Széna téri út (Királysor/Rákóczi u. körforgalomtól a Berényi út) (bal old) 340 m; Mátyás király körút (Schwabisch G. utcától a Zichy ligetig Várkörútig) 289 m; Schwäbisch G. u. 215 m; Szabadságharcos u. (Mátyás király körúttól a Mészöly G. u.) 225 m; Színház u.-Domus melletti átvezetés, Ybl M. ltp. 113 m; Bőrgyár u. (a Palotai úttól a Kelemen B. utcáig, a Palotavárosi tavak felé) 488 m; Piac tér (a Selyem utcától a Vörösmarty térig) 352 m; Vörösmarty tér átkelés (Budai útnál) 74 m; Balatoni u. (Hosszúsétatér - Vörösmarty tér)– Vak Bottyán köz 279 m; Mikszáth K. u. 268 m; Széchenyi u. (Horvát I. csp-tól délre jobb oldalon) u.) 212 m; Prohászka O. u.(Várkörút - Horvát I.u.), kiemelt szegély átépítés 598 m; Hosszúsétatér (Balatoni u. - Horvát István u.) 296 m; Hosszúsétatér folytatásában átkötés a Balatoni út és a szervízút között 34 m; Rákóczi u. (Széna tér - József A. u.), útfelújítás és térkő burkolat csere + körforg. 326 m; Zámoly u. - Kiskút u. és vízelvezetése, Kiskút u. burkolatfelújítás 1590 m; Berényi út (7. sz. főúttól a Pozsonyi útig) 388 m;

Nem engedélyköteles szakaszok: Cserkész u. - Kertalja u. 1136 m; Alvinci u. - Dési u. - Segesvári u. 1813 m; Színház u. 165 m; Vörösmarty tér szervízút és Piac téri északi ág 220 m; Vörösmarty és Piac térhez csatlakozó Tolnai u. 188 m; Mártírok útjára csatlakozó Erzsébet u. - Fűtőház u. - Gyár u. - Ifjúság u - Kinizsi Pál u. Zrínyi u. 2126 m; Hosszúsétatér (Horvát I. u. - vasút között) 340 m; ,Mártírok útjához kapcsolódóan: Neumann János u. (Madách u. - Láncos Kornél u.), Kandó Kálmán u., Jedlik Ányos u., Puskás Tivadar u., Lánczos Kormél z. Raktár u. (Puskás T. u. - Mártírok útja) , Hunyadi u. (Kinizsi u. - Madách u. ) 1900 m; Fecskepart - Tompa M. u. - Kisteleki u. , Csutora u., Koppány u. (Csutora u. - Kertalja u.) , Forgó u., Marhacsapás u., Kertalja köz 4400 m.

Forgalomtechnikai beavatkozás hossza: 12.288 m. Újonnan épített kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 6087 m, összesen 18.375 m.

A projektben önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység a szemléletformáló tevékenység. A cél olyan – a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett – aktivitás megvalósítása, amellyel a helyi lakosság bővebb tájékoztatást kap a tervezett beruházásról. Fontos szempont, hogy a realizálni kívánt akció a fejlesztéssel érintett városi lakosság bevonhatósága, társadalmi hatás elérése, azaz a projekt helyi elfogadtatása, átfogóbb, a kerékpáros közlekedést, közlekedésbiztonságot érintő lakossági szerepeket szélesebb módon feltáró szemléletmód-változtatási tevékenység megvalósítása.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 1.917.630.588 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 1.917.630.588 Ft

A támogatás mértéke: 100 %