Székesfehérvár Díszpolgára díj

2022.09.22. |

Székesfehérvár Díszpolgára díj

gróf Quentin tábornok tábornok 1833. december 30. 
Fridl Károly  rajztanító  1838. június 8.
id. Mayerhoffer István  bécsi aranyműves 1839. december 11. 
Deák Ferenc és Vághy Ferenc   a hétszemélyes tábla ülnöke  1841. február 19. 
Marich István Dávid  királyi kamarás, győri főispán, hosszabb ideig a város királyi biztosa. 1842. július 13.
Jankovich József  a város királyi biztosa
Farkas Ferenc  nagyprépost
Mihálovits Antal  kamarai számtanácsos 
Amon Jeromos  tanító 1843. március 27.
Marlik (Marbek) Mihály  sebész
báró Barkóczy László  székesfehérvári püspök  1843. április 8.
gróf Zichy János  földbirtokos 1844. február 9.
gróf Zichy György  földbirtokos
gróf Zichy Kamilló Fejér vármegye országgyűlési követe
gróf Zichy Aladár Fejér vármegye országgyűlési követe
Szögyény László  nádori ítélőmester 
Szentkirályi Móricz  Pest vármegye követe 1845. január 14.
gróf Ráday Gedeon  Pest vármegye követe
Bezerédy István  Tolna vármegye követe
Perczel Móricz  Tolna vármegye követe
ifj. Pázmándy Dénes  Fejér, Komárom vármegye követe
Klauzál Gábor  Csongrád vármegye követe
Beöthy Ödön  Bihar vármegye követe
Lónyay Gábor  Zemplém vármegye követe
Zsedényi Ede  Szepes vármegye követe
Hazmann / Házmán / Ferenc  Buda szabad királyi város követe
Meszéna /Mészáros/János   Esztergom szabad királyi város követe 
gróf Zichy Domokos   veszprémi püspök 1845. november 21.
Mihalik György  belvárosi plébános
Krizsány Ignác  felsővárosi plébános és alesperes
Fiáth Ferenc  helytartótanácsi tanácsos 1846. augusztus 17.
Puretits Ignác  székesfehérvári kanonok
Farkas Imre  székesfehérvári kanonok
Pendl Ferenc  székesfehérvári kanonok
Korizmics Antal székesfehérvári kanonok
Nagy Ignác Fejér megyei főadószedő
Kiss Sándor  táblabíró
Kandó József  alispán
Zlinszky István  alispán
herceg Lobkovitz József  altábornagy 1851. január 16.
gróf Zichy Jenő  országgyűlési képviselő, földbirtokos 1879. július 7.
Kossuth Lajos Magyar Királyság kormányzója 1888. augusztus 27.
Kempelen Imre  mohai földbirtokos 1891. október 30.
Wekerle Sándor  pénzügyminiszter, miniszterelnök 1892. november 24.
Jókai Mór író 1893. április 27.
báró Fiáth Miklós   főispán 1896. december 29.
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 1912. január 21.
Hidaskürti Nagy Sándor  földbirtokos 1912. április 29.
Havranek József  nyugalmazott polgármester 1917. november 26.
Márkosfalvi Sipos Gyula  honvédezredes 1918. január 28.
gróf Apponyi Albert  miniszter 1920. május 27.
gróf Klebelsberg Kunó   vallás- és közoktatásügyi miniszter 1926. február 27.
Dr. Werner Adolf  cisztercitarendi apát 1928. november 26.
Dr. Hóman Bálint  miniszter, országgyűlési képvielő 1934. október 3.
gróf Széchényi Viktor  főispán 1935. december 9.
vitéz Imrédy Béla  miniszterelnök
Kánya Kálmán  külügyminiszter
gróf Teleki Pál  miniszterelnök 1938. november 9.
Csitári Csitáry G. Emil  főispán, polgármester 1941. május 21.
Adam Mihajlovics Piszarenkó   gárdaezredes  1948. március 31.
Áron Nagy Lajos  festőművész 1970. március 21.
Dr. Hornyánszky Károly  főorvos
Haáder István  mérnök
Dr. Münnich Ferenc  országgyűlési képviselő
Mohai József  
Lídia Sz. M. Bezenkova  
Promper Ferenc tanácselnök tanácselnök
Balogh István  kőműves 1972. augusztus 19.
Kalmár Dezső városi pártbizottság első titkára
Radetzky Jenő  tanár
Papp István  vezérigazgató
Varjas Gyula  tsz elnök 1984. március 8.
Dr. Mátay Pál ügyész ügyész 1988. június 9.
Szemere Gyula +           tanár                       1992.
Fa Nándor                   hajós                    1993.
Deák Dénes +              műgyűjtő                   1993.
Dr. Fitz Jenő +                  régész                     1994.
dr. Sulyok Ignác O. Cist. +         zirci perjel              1996.
Bory Jenő + szobrász 1997.
Almássy Tibor + ezredes 1998.
dr. Gyuricza Béla + altábornagy, államtitkár, országgyűlési képviselő 1999.
Román Károly + tanár 2000.
Takács Imre + költő 2001.
dr. Takács Nándor + székesfehérvári püspök 2001.
Demeter Vilmos + tanár 2001.
Jávor Ottó + író  2002.
Dosztál Béla + 56-os forradalmár 2002.
dr. Warvasovszky Emil + igazgató 2003.
Vörös Zsuzsa olimpikon, olimpiai bajnok 2004.
Vancsik Zoltán  + országgyűlési képviselő 2004.
Péterffy Attila címzetes igazgató 2004.
Takács Attila  +  igazgató 2005.
dr. Mohácsy Károly + tanár 2005.  
Viniczai László  + cukrászmester 2006.
Tóth István  + igazgató 2006.
dr. Halmos István  + tanár 2007.
Sobor Antal  + író 2008.
ifj. Ocskay Gábor  + jégkorongozó 2009.
dr. Glósz Ervin O. Cist. + plébános 2009.
Döbrentey Gyula tanár, alpolgármester 2009.
Schulz István  +  okleveles építészmérnök 2010.
Kovács Ferenc + a Videoton mesteredzője 2010.
dr. Ágoston Béla  + főorvos  2010. 
Kaszap István  + jezsuita szerzetes 2011.
dr. Mezey György futballedző 2011.
Sipos József  +  újságíró 2011. 
Dr. Siklósi Gyula + régész 2012.
Moskovszky Éva  + régész, művészettörténész 2012. 
Dr. Ferenczy-Nagy István polgármester 2013. 
Balsay István  polgármester 2013.    
Warvasovszky Tihamér  polgármester 2013. 
Szabó Gyula + színművész 2014.
Dr. Petres Éva ( Dr. Fitz Jenőné)   régész, múzeológus 2014.
Botos József Alba Regia Táncegyesület elnöke 2014.
dr. Forgó Béla Alcoa-Köfém vezérigazgatója  2015.
dr. Demeter Zsófia Szent István Király Múzeum igazgatója 2015.
Májer Lajos + Videoton FC játékosa 2015.
Bobory Zoltán költő, irodalomszervező 2016. 
Dr. Gógl Árpád miniszter, országgyűlési képviselő, főorvos 2016.
Kiss József + az ARÉV vezérigazgatója 2016.
Ocskay Gábor jégkorong sportvezető 2017.
Drahos Béla fuvolaművész, karmester 2017.
Kovács Jenő + órásmester 2017.
Spányi Antal megyéspüspök 2018.
Milcsinszky Alajos plébános 2019.
Ribi Péter Fehérvár Travel utazási iroda tulajdonosa 2019.
dr. Martyn Gizella + háziorvos 2019.
Nem került átadásra 2020.
Égi Tamás + alpolgármester 2021.
dr. Benkő Tibor nyá. vezérezredes, Magyarország volt honvédelmi minisztere 2022.