Pro civitate díj

2022.09.22. |

"Pro civitate" díj
(Évente legfeljebb 5-kivétel 2013-as emlékév -7)

Bogár Pál sportoló 1992.
Cseh István tanár 1992.
Kovács Mihály tanár 1992.
Román Károly tanár 1992.
dr. Mohácsi Károly + irodalompedagógus 1993.
dr. Nagy Sándor agrárpedagógus 1993.
Jávor Ottó + író 1993.
Mihályi Gyuláné zenepedagógus 1993.
Horváth Klára Mozgássérültek Egy. vezetője 1994.
Minárovits János Albacomp vezetője 1994.
Schultz István építész 1994.
Szénási Mihály + tanár 1994.
dr. Jancsóné Jászberényi Katalin 1995.
dr. Kisteleki Géza ügyvéd 1995.
Gángó László + 1995.
Takács Imre + költő 1995.
Botos József művészeti vezető 1996.
dr. Eisenbarth Tamás ügyvéd 1996.
dr. Sas Károly orvos 1996.
Szűcs Sándor igazgató 1996.
Kovács Ignác + 1997.
Kovalovszky Márta művészettörténész 1997.
Vági Veronika tanár 1997.
Rácz Lajos birkózó l997.
dr. Tóth István bíró 1998.
Hajmási József ny. pedagógus 1998.
Karászi Kálmán vízügyi mérnők 1998.
Milcsinszky Alajos plébános 1998.
dr. Ágoston Béla ny. főorvos 1999.
dr. Rábaközi Ferenc üzemgazdász l999.
Láng Hugó ny. tanár l999.
Osztás Imre mezőgazdász l999.
dr. Baróth Ernő bíró 2000.
dr. Szabolcsi István osztályvezető főorvos 2000.
Elek Erika óvodavezető 2000.
Kertész Péter kanonok 2000.
dr. Berzsenyi Zoltán + egykori kórházigazgató főorv. 2001.
dr. Fekete Lászlóné dr. Antal Éva bíró 2001.
Kallós Béláné + táncpedagógus 2001.
Móder József igazgató 2001.
Brajnovits Ferenc kanonok 2002.
dr. Lancz Endre főállatorvos 2002.
Sándorfalvi Sándor festőművész 2002.
Varró Gusztáv természetjáró 2002.
Döbrentey Gyula középiskolai tanár 2003.
dr. Forgó Béla közgazdász 2003.
dr. Mátrai Katalin + bankigazgató posthumus 2003.
Takács László ny. alpolgármester 2003.
Drahos Béla karnagy 2004.
F. Petres Éva régész 2004.
Tölgyesi Ferenc + 2004.
Kiss József ARÉV ny. vezérigazgatója 2004.
2012
id. Ocskay Gábor Jégkorong szakosztály igazgatója 2005.
Kiss János nagyprépost 2005.
Szabó József címzetes igazgató 2005.
dr. Bódizs Tamás Fm-i Agrárkamara elnöke 2005.
dr. Farkas Gábor ny. levéltár igazgató 2006.
dr. Pethe György + sebész-főorvos 2006.
Sűdy Péter tanár 2006.
Tóth István Alba Volán vezérigazgatója 2006.
Bobory Zoltán Szent István Művelődési Ház igazgatója 2007.
dr. Dienes Ottó ny. tanár, költő 2007.
Sárvári László Alba Volán Sportklub ügyvezető 2007.
Ujfalussy Gusztáv Ottó o.cist.plébános 2007.
dr. Szelier András + 2008.
Kneifel Imre karnagy, igazgató 2008.
Papp József + tanár 2008.
Rengel István ny. igazgató 2008.
Bencsik István Videoton SC elnöke 2009.
dr. Kuchár Ferenc főorvos 2009.
dr. Martyn Gizella háziorvos 2009.
dr. Szabó Lajosné tanító 2009.
Láng Hugóné AR. Nyugd.Egy. volt vezetője 2010.
Pap László + ny. tanár 2010.
Tölgyesi Ferencné igazgató 2010.
Ujházi Péter festőművész 2010.
Cserta Gábor zenész 2011.
dr. Keserű Tamás orvos 2011.
Illyés Endréné okl. vegyészmérnök 2011.
Kocsis Balázs restaurátor 2011.
Kozáry Ferenc színművész 2011.
Mezővári József + 2011.
Horányi Ottília ének-zenetanár, karnagy 2012.
Palkovics Krisztián jégkorongozó 2012.
Sinkó Ottó VIDEOTON Holdig Zrt. vezérigazgató 2012.
Dr. Altorjay András kardiológus 2012.
Bobory Béla + utánpótlás edző 2013.
dr. Barlay Szabolcs paptanár, professzor 2013.
Dr. Csomán István + főorvos 2013.
Dr. Horváth Endre főorvos 2013.
Ecsedi Mária grafikus, festő 2013.
Nagy Gábor Alba Regia SC korábbi elnöke 2013.
Szakál Antal képzőművész-tanár 2013.
Dr. Gervain Judit belgyógyász, főorvos 2014.
Siti Beáta kézilabdázó 2014.
Domján László vezérőrnagy 2014.
Varró János zeneművész 2014.
Fazekas Ervin kosárlabda edző 2014.
dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekorvos 2015.
Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet - intézetigazgató 2015.
Horváth Imre kanonok 2015.
Virágh Ildikó újságíró 2015.
Görög István HTBK alelnök 2016.
Hirt Károly ARAK elnök 2016.
Nagy Györgyné SZETA korábbi elnöke 2016.
Ugrits Tamás pápai káplán, irodaigazgató ,szentszéki bíró 2016.
Dr. Vajda Marianna főorvos főorvos, házi gyermekorvos 2016.
Bencze András evangélikus lelkész 2017.
Dr.Guseo András ideggyógyász, pszichiáter 2017.
Dr.Horváth Lajos szemész főorvos 2017.
Kű Lajos labdarúgó 2017.
László István vállalkozó 2017.
Ferenczy Géza (posztumusz) nygalmazott uszodaigazgató 2018.
Hartyányi Judit karmester, zenetanár 2018.
Tóth Judit Bianca tenisz szakágvezető 2018.
Szabó Zoltán építészettörténész 2018.
Szabó Péter Tamás kardiológus 2018.
Molnár Dezsőné Áron Nagy Lajos hagyaték gondozója 2019.
Farkas Sándor kosárlabda edző 2019.
dr. Hagymásy László főorvos 2019.
Auth Ágnes énektanár 2019.
Hirtling István színművész 2019.
Reszegi Imre vezető mentőtiszt 2020.
Mészáros Józsefné Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény intézményvezetője 2020.
Zsabka Attila Kríziskezelő Központ intézményvezetője 2020.
Dr. Sárkány Ágnes osztályvezető főorvos 2020.
Szomor Andrea főnövér 2020.
Dr. Varga Erika járási tiszti főorvos 2020.
Dr. Kovács Adrien Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat aljegyzője 2020.
Prof. Dr. Izbéki Ferenc főorvos 2021.
Hullay Gyula 2021.
Klupács Péter mentőtechnikus 2021.
Szabóné Nagy Judit Ildikó 2021.
Nagy Kálmán János igazgató 2021.
Dr. Cseh Józsefné Dr. Szöllősy Edit orvos 2022.
Flaschner Kálmán késes- és műköszörűs mester 2022.
Macher Endréné a Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt. elnöke 2022.
Neubart István a Székesfehérvári Zsidó Hitközség volt elnöke 2022.
Andrzej Straszewski a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület "Klub Polónia" elnöke 2022.