Polgármesteri tájékoztatás a közterületen való tartózkodásról

Magyarország Kormánya HOLNAPTÓL – azaz március 28-tól – április 11-éig kijárási korlátozást vezet be. Ennek célja az indokolatlan közterületen való tartózkodás megszüntetése a koronavírus elleni eredményes küzdelem érdekében.
2020.03.27. 09:40 |
Polgármesteri tájékoztatás a közterületen való tartózkodásról

Tisztelt Fehérváriak!

Magyarország Kormánya HOLNAPTÓL – azaz március 28-tól – április 11-éig kijárási korlátozást vezet be. Ennek célja az indokolatlan közterületen való tartózkodás megszüntetése a koronavírus elleni eredményes küzdelem érdekében.

Ennek keretében:

- Egymástól legalább másfél méter távolságot kell tartani!
- Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos, ez alól kivételt képez az elvitelre készülő ételek kiadása és szállítása.
- A lakóhely, tartózkodási hely, lakás elhagyása csak alapos indokkal engedélyezett! Az alapos okok felsorolását megtalálják a poszt végén, kérem, hogy ezeket olvassák végig!
- Az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat délelőtt 9 és 12 óra között KIZÁRÓLAG a 65. éven felüliek látogathatják. Ettől eltérő idősávban a 65. éven felüliek ezeket az üzleteket NEM LÁTOGATHATJÁK!
- FIGYELEM! Ez már a holnapi piacnapra is vonatkozik!
- A rendelet alapján folytatható egyéni sporttevékenység, amely során másoktól legalább másfél méter távolságot kell tartani!
- Az erre feljogosított hatóságok szabálysértési bírságot szabhatnak ki a rendelkezések megszegése esetén.

Az alábbiakban olvashatóak azon alapos indokok, melyek igazolják a közterületen tartózkodást:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

Kiemelt indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó személyek részére történő segítségnyújtás.

Kérek mindenkit, hogy továbbra is felelősen járjunk el, egymás és magunk védelme érdekében mindannyian tartsuk be a fenti rendelkezést!

dr. Cser-Palkovics András
polgármester