Pályázati iroda

2017.03.03. |
Ügyrendi feladatok:

Az iroda a pályázatok, projektek előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával és utánkövetésével kapcsolatos feladatokat látja el:
 
6.2.1. a pályázati projektekhez kapcsolódó társadalmi egyeztetések koordinálása
6.2.2. a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a feladatellátásban résztvevők tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
6.2.3. pályázatok előkészítése és végrehajtása (kivéve a műszaki menedzsmentet) a vonatkozó útmutatók és szerződés szerint, monitoring tevékenység ellátása,
6.2.4. projektek előrehaladási és zárójelentéseinek elkészítése,
6.2.5. projektkoordinációs feladatok ellátása, a munkálatok előrehaladásának nyomon követése, az indikátorok megvalósulásáról való gondoskodás,
6.2.6. az utánkövetési időszakban esedékes jelentések benyújtása
6.2.7. pályázati és projektnyilvántartás vezetése,
6.2.8. projektekhez kötődő nemzetközi kapcsolatok kialakítása, kezelése
6.2.9. hatásvizsgálatok, szakvélemények elkészítése, elkészíttetése
6.2.10. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
6.2.11. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
6.2.12. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
6.2.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
6.2.14. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
6.2.15. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.