Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása

2023.08.31. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-SF1-2018-00003

A projekt címe: „Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása”

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. 04. 30.

A pályázat célja:

A projekt egy, az egész akcióterületet átfogó a Fehérvár Tüdeje – „Zöld város koncepció” fejlesztés I. üteme, amely keretében a Palotavárosi tavakat övezően a városlakók egészséges élettér iránti igényét, a szabadidő aktív és passzív módon történő eltöltéséhez kulturált tér biztosítását jelenti. A projekt megvalósítása előrelépést jelent azon célok eléréséhez, hogy Székesfehérvár a városi környezeti és infrastrukturális elemeinek jó állapotával egyrészt javítsa és mérsékelje az ipari tevékenység okozta ökológiai és környezeti terheltséget, másrészt szolgálja a lakosságot, a munkaerő rekreációját. Várható eredményként a városi sportolási lehetőségek bővítése, testmozgás népszerűsítése és az egészségesebb környezet kialakítása révén nagymértékben nő a Palotavárosi tavak körüli terület látogatottsága és kihasználtsága. Az akcióterület a nyugati városrészben terül el. A legnépesebb városrészről van szó.

A projekt rövid leírása:

A Projekt keretében a déli tó keleti oldalán jellemzően rendezvények színtere kerül kialakításra, valamint főzőtér, színpad és egy kisebb játszótér és sportpályák (kosárlabda- és focipálya) kerülnek kiépítésre. Az északi tó mellett az iskolát is kiszolgáló funkciók kerülnének telepítésre: fitnesspark, kondipark fogyatékkal élők számára is, KRESZ tanpálya, játszótér kicsiknek és nagyobb gyerekeknek egyaránt, valamint egy kutyafuttató. A déli tó nyugati oldalán a mountain bike, BMX közösséget és a vállalkozó szellemű embereket kiszolgáló dirt-bringapark kerül megvalósításra. A szabadidőpark és a pályák megvilágítása is kiépítésre kerül.

A piac területén egy új épülettömb kerül kialakításra, amelyben egy vizesblokk és piacfelügyeleti iroda is helyet kap. A piac a helyi rendelet szerint működik, a termékkínálat megfelelő, azonban a mai piaci elvárások szerinti korszerű szolgáltatás nyújtásához szükséges az épülettömbben kialakításra kerülő két új funkció.

A déli tó körül egy vegyes használatú (kerékpározásra, futásra, sétálásra alkalmas) murvás sétány kerül kialakításra, közvilágítással, mely az északi tó keleti részén folytatódik egészen az István Király Általános Iskoláig. A szabadidőpark területén akadálymentes vizesblokk épül, valamint közműfejlesztés valósul meg. Parkolás lehetősége a Varga-csatorna mellett szilárd burkolatú parkoló és út kiépítésével valósulna meg, a terület fennmaradó részén pedig ideiglenes, nem burkolt felületű, rendezvény idejére kijelölhető parkoló terület lenne.

A projektben kötelező soft elemként környezettudatosság és a bűnmegelőzés témákban kerülnek majd programok megszervezésre a projekt megvalósítás ideje alatt. A sport- és rekreációs park ingyenesen, bárki által látogatható lesz korlátozás nélkül, így az alacsony státuszú lakosság sem kerül kirekesztésre.

Kiegészítő beruházás keretében körforgalom kiépítése valósul meg a Horog u.-Halász u. kereszteződésben, továbbá az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • Horog utcai parkoló közvilágítás kiépítése
  • Sétány közvilágítás kiépítése
  • Királyok parkja sétányfeltöltés
  • Eszköztelepítés: 1db napvitorla, 6 db szemetes

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 1.248.194.878 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 1.248.194.878 Ft

A támogatás mértéke: 100 %