Bizottsági meghívó

2019.07.09. |

 

    

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

 

 

 

 

Tájékoztató!
 

A 2019. július 12-ei rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

 

 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2019. július 11.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2019. július 12.

7.30 óra

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2019. július 12.

7.30 óra

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Gazdasági Szakbizottság

2019. július 12.

7.30 óra

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

 

 

Székesfehérvár, 2019. július 9.

 

 

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2019. július 11-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és köz-biztonságának 2018. évi helyzetéről

Sorszám: 227/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének elfogadására

Sorszám: 231/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Sorszám: 238/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

Sorszám: JÜKB/14/2019. (VII.11.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére II.

Sorszám: JÜKB/15/2019. (VII.11.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2019. június 9.

 

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

 

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
j2019. július 12-én (péntek) 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat fogyatékos személyek otthona és gondozóháza szociális feladatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 229/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 235/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Nemzetiségi Alap terhére közzétett felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Sorszám: HKSzB/59/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 

Székesfehérvár, 2019. július 9.

 

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke


   

 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2019. július 12-én (péntek) 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Városháza Kistanácsterme,Városház tér 1. I. emelet
 
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 

 1. Javaslat a KEHOP-1.2.1. számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra beadható pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 228/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat fogyatékos személyek otthona és gondozóháza szociális feladatokkal
  kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 229/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

Zárt ülés:

 1. Tájékoztató a Vörösmarty Színházban 2017. évben lefolytatott áthúzódó valamint a 2018. és 2019. években lefolytatott ellenőrzésekről, az azokra készített intézkedési tervekről és végrehajtásukról

Sorszám: 230/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Középiskolai Campus külső víziközműveinek átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 241/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése – árapasztó műtárgy építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 236/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Önkormányzati intézmények felújítása” tárgyú a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 232/2019. (VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Vörösmarty Mihály könyvtár oromfal felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 244/2019. (VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzése a TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 237/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a MOL Aréna Sóstó televíziós közvetítéseihez szükséges kábelek kiépítése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás értékelésére

Sorszám: 242/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása a TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésére

Sorszám: 233/2019. (VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

  

Székesfehérvár, 2019. július 9.

 

                                                                                                  Farkas László s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 

 


  

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

 
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2019. július 12-én (pénteken) 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Városháza Kistanácsterme,Városház tér 1. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének elfogadására

Sorszám: 231/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Sorszám: 238/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KEHOP-1.2.1. számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra beadható pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 228/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyonnal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 234/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vörösmarty Színház egyes vagyonelemeinek selejtezéséhez szükséges döntések meghozatalára

Sorszám: 239/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat kártérítés követelése ügyében megállapodás megkötésére

Sorszám: 240/2019. (VI.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat vezetékjog alapítására és korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás megállapítására (bizottsági hatáskör)

Sorszám: GSzB/75/2019.(VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati földterület haszonbérbe adására

Sorszám: GSzB/70/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat kiírása nélkül történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/71/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat pályázat kiírására nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/72/2019.(VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/73/2019.(VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Középiskolai Campus külső víziközműveinek átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 241/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése – árapasztó műtárgy építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 236/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Önkormányzati intézmények felújítása” tárgyú a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 232/2019. (VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Vörösmarty Mihály könyvtár oromfal felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 244/2019. (VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzése a TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 237/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a MOL Aréna Sóstó televíziós közvetítéseihez szükséges kábelek kiépítése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás értékelésére

Sorszám: 242/2019. (VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása a TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésére

Sorszám: 233/2019. (VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 460/2019.(V.16.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/74/2019.(VII.12.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 337/2019.(IV.11.) számú határozatának visszavonására és helyiségbérleti díj hátralék részletfizetési kérelem elbírálására

Sorszám: GSzB/76/2019.(VII.12.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. július 9.

 

 

                                                                                           Horváth Miklós Csaba s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 

 

 

 

Eseménynaptár

2019. Július
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek