Bizottsági meghívó

2021.09.21. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

   

  

Tájékoztató!
 
A 2021. szeptember 24-ei közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

 

  

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2021. szeptember 23.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési,

Jogi Bizottság

2021. szeptember 23.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Városüzemeltetési

Szakbizottság

2021. szeptember 23.

10.00 óra

Polgármesteri Hivatal Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Stratégiai és Fejlesztési

Bizottság

2021. szeptember 23.

11.00 óra

Polgármesteri Hivatal Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

   

Székesfehérvár, 2021. szeptember 21.

  

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető

   


   

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

   

 
 
MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2021. szeptember 23-án (csütörtök) 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 65/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat közművelődési megállapodás módosítására

Sorszám: 66/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat művészeti alkotásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 75/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 81/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat orvosi körzeteket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: HKSzB/15/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre vonatkozó „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

Sorszám: HKSzB/8/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Fűrész István Ösztöndíj Munkacsoport vezetője

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a Társadalmi Felelősségvállalási Alappal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: HKSzB/13/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az iskolai sportkörök támogatására

Sorszám: HKSzB/9/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Ifjúsági Alapból történő támogatás igényléséhez pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/10/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Nemzetiségi Alapból történő támogtás igényléséhez pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/11/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Sorszám: HKSzB/14/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a székesfehérvári általános iskolák felvételi körzetének meghatározásához önkormányzati vélemény megadására

Sorszám: HKSzB/12/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati díjak 2021. évi adományozására

Sorszám: 76/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2021. szeptember 21.

 

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

    

 
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság
2021. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám: 98/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 90/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

Sorszám: 97/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakításához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 87/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Mancz János bölcsőde felújítására vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: 77/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat „Fehérvár Tüdeje – Zöld Város TOP II. ütem kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 80/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 78/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvári Középiskolai Campus I. ütem kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 91/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Zrínyi utca szennyvízvezeték rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 71/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és elhelyezése 2021-2024 tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 88/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Balatoni szervízút ivóvíz és útburkolat felújítása
  ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 79/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Alba Airport Kft. javadalmazási szabályzatának és a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadására

Sorszám: 82/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Várfal park felújításáról szóló 577/2021. (VIII.13.) számú közgyűlési döntés módosítására

Sorszám: 86/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 99/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a „Palotavárosi szabadidőpark-kiegészítő beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 96/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „székesfehérvári Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építéséhez szükséges föld- és kőszállítási út kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 84/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Prohászka Ottokár úti kerékpárút és víziközmű, valamint a Budai úti (Vörösmarty tér – Várkörút) víziközmű átépítése, felújítása úthelyreállítással” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 93/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat vállalkozási szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítésére

Sorszám: PKJB/8/2021. (IX.23.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés kerékpáros fejlesztési projektek tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKJB/7/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése’20” tárgyú, EKR000068482020 azonosító számú közbeszerzési eljárás során létrejött vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKJB/6/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2021. szeptember 21.

                                                                                                Farkas László s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Városüzemeltetési Szakbizottság
2021. szeptember 23-án (csütörtök) 10.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 90/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

Sorszám: 97/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Ingatlanok üzemeltetésbe adására hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához

Sorszám: 94/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakításához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 87/2021. (IX. 24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P + R parkolók kialakítása” projekthez kapcsolódó intézkedések megtételéről

Sorszám: 70/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Mancz János bölcsőde felújítására vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: 77/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az „M7 autópálya, Székesfehérvár, nyugat csomópont átépítésének előkészítése” projekthez kapcsolódó intézkedések megtételéről

Sorszám: 63/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adására

Sorszám: 64/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat ingatlanok pályázat útján történő bérbe adásáról

Sorszám: 95/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Fehérvár Tüdeje – Zöld Város TOP II. ütem kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 80/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 78/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvári Középiskolai Campus I. ütem kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 91/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Zrínyi utca szennyvízvezeték rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 71/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és elhelyezése 2021-2024 tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 88/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Balatoni szervízút ivóvíz és útburkolat felújítása I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 79/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 65/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Várfal park felújításáról szóló 577/2021. (VIII.13.) számú közgyűlési döntés módosítására

Sorszám: 86/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 83/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról

Sorszám: VSzB/30/2021. (IX.23.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú belterületi földterület haszonbérbe adásáról

Sorszám: VSzB/18/2021.(IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat külterületi termőföld haszonbérbe adásáról

Sorszám: VSzB/19/2021.(IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat önkormányzati lakások pályázati eljárás keretében, költségelven történő bérbeadásához pályázat kiírására

Sorszám: VSzB/20/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadásához pályázat kiírására

Sorszám: VSzB/21/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Beszámoló az önkormányzat gazdasági társaságai közszolgáltatási tevékenységéről

Sorszám: VSzB/28/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktpr címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Budai (Hadiárva) út 8451/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Sorszám: 89/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról történő döntésre

Sorszám: 74/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Palotavárosi szabadidőpark-kiegészítő beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 96/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „székesfehérvári Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építéséhez szükséges föld- és kőszállítási út kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 84/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 

 

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Prohászka Ottokár úti kerékpárút és víziközmű, valamint a Budai úti (Vörösmarty tér – Várkörút) víziközmű átépítése, felújítása úthelyreállítással” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 93/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat garázs alatti földterület értékesítéséről

Sorszám: VSzB/25/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/29/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/22/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat határozatlan idejű lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel, cserelakással történő megszüntetésére

Sorszám: VSzB/23/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére önkormányzati lakások bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/31/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő telekhatár rendezésére

Sorszám: VSzB/32/2021. (IX.23.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/26/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 1. Javaslat számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/27/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: VSzB/24/2021. (IX.23.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2021. szeptember 21.

 

 

                                                                                          Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

  


 

 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 

 

 

MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság
2021. szeptember 23-án (csütörtök) 11.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat a CIVINET hálózatban való részvétel folytatására

Sorszám: 92/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az öttusasport fejlesztésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

Sorszám: 67/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat játszóterek és sportpályák házirendjére

Sorszám: 85/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a "Székesfehérvár Gazdaságáért" díj 2021. évi adományozására

Sorszám: 73/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. szeptember 21.

 

 

 

                                                                                                  Molnár Tamás s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 

 

Hirdetés

Eseménynaptár

2021. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár