Bizottsági meghívó

2019.03.18. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

   

 
Tájékoztató!
 
A 2019. március 22-ei közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:
 
 

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2019. március 21.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2019. március 21.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Gazdasági Szakbizottság

2019. március 21.

9.30 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2019. március 21.

11.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

 

 Székesfehérvár, 2019. március 18.

                                                                                                                   Laczi Zoltán s.k.

                                                                                                                   irodavezető

 


  

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

  

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2019. március 21-én (csütörtök) 8.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 29/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 78/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 74/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 73/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Társadalmi Felelősségvállalási Alap keret terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/10/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat bölcsődevezetői beosztások ellátására vonatkozó pályázati felhívások közzétételére

Sorszám: HKSzB/11/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat óvodaigazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívások közzétételére

Sorszám: HKSzB/12/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

  

 1. Javaslat az óvodai beiratkozással kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: HKSzB/22/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alap terhére történő támogatás megállapítására

Sorszám: HKSzB/13/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/17/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/18/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat A Szabadművelődés Háza 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/19/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/20/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Városi Levéltár és Kutatóintézet 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/21/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Beszámoló az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért óvodai köznevelési közszolgálati feladat ellátásával kapcsolatos 2018. évi szakmai tevékenységéről

Sorszám: HKSzB/14/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Hátsági-Horváth Miklós kuratóriumi elnök

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

   

 1. Beszámoló a Székesfehérvári Református Egyházközség óvodai köznevelési közszolgálati feladat ellátásával kapcsolatos 2018. évi szakmai tevékenységéről

Sorszám: HKSzB/16/2019.(III.21.)

Előterjesztő: Berze János lelki pásztor

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az utánpótlás-nevelés Sport Alapból történő támogatására

Sorszám: HKSzB/23/2019. (III.21.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Jelentés a Humán Közszolgálati Szakbizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: HKSzB/15/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat szakmai díjak adományozására

Sorszám: 69/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2019. március 18.

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

  
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2019.  március 21-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló felújítási munkák támogatására

Sorszám: 61/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a 2019. évi Viziközmű-fejlesztési Alap módosítására

Sorszám: 62/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. II. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 63/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 64/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 65/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 75/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 76/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KNYKK Zrt. 2018. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Sorszám: 92/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

Sorszám: 89/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Csíkvári úti edzőpályák és kiszolgáló-épület villamosenergia-ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 79/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, városi belső távvezetéken található szerelvényaknák rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 87/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 80/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Homonnai úti és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 88/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepre szivattyúk, keverők beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 85/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 86/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Székesfehérvári 7323/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő építmények bontása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 82/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Zombori utca rekonstrukciója tárgyban létrejött vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/4/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: PKB/3/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. március 18.

 

                                                                                                  Farkas László s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2019. március 21-én (csütörtök) 9.30 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 72/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására és utak területrendezésére

Sorszám: 94/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló felújítási munkák támogatására

Sorszám: 61/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a 2019. évi Viziközmű-fejlesztési Alap módosítására

Sorszám: 62/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. II. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 63/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 64/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 65/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 75/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 76/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 90/2019. (III.22.)

Előterjesztő:    Bozai István ügyvezető

                        Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Székesfehérvár Gyümölcs utca 34. szám alatti 828/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására

Sorszám: 84/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adására

Sorszám: 91/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 405/2017.(V.26.) számú határozatának kiegészítésére és székhely bejegyzés engedélyezésére

Sorszám: 95/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat ivóvízvezeték térítésmentes átadására

Sorszám: 66/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 77/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Szabadságharcos u. 59. szám alatti ingatlan egyes épületrészeinek bérbe adására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 67/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstói Stadiont érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 71/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

Sorszám: 89/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Csíkvári úti edzőpályák és kiszolgáló-épület villamosenergia-ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 79/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, városi belső távvezetéken található szerelvényaknák rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 87/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 80/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Homonnai úti és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 88/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepre szivattyúk, keverők beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 85/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 86/2019. (III.22.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a székesfehérvári 11579/25 hrsz-ú ingatlant érintő vízvezetési és szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítására és kártalanítás megfizetésére

Sorszám: GSzB/36/2019. (III.21.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Köfém lakótelep 9804/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan jelenlegi állapotában történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/20/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a székesfehérvári 2828/2 hrsz-ú ingatlant érintő csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog alapításához kapcsolódó kártalanítás megállapítására

Sorszám: GSzB/33/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adására

Sorszám: GSzB/35/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Sorszám: GSzB/30/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/31/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

  

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat kiírása nélkül történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/21/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat pályázat kiírása nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/22/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/27/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Székesfehérvár belterület 461 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos megállapodásra

Sorszám: 96/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári 7323/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő építmények bontása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 82/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 115/2019. (II.14.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/23/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakásbérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Sorszám: GSzB/24/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/28/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakás – pályázat kiírása nélkül – ismételt határozott időre, piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/32/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/25/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/26/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Jelentés a Gazdasági Szakbizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: GSzB/34/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 Székesfehérvár, 2019. március 18.

 

 

                                                                                           Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2019. március 21-én (csütörtök) 11.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 29/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 78/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 72/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására és utak területrendezésére

Sorszám: 94/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére

Sorszám: 83/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

  

Zárt ülés:

 1. Javaslat „Sipos Gyula-díj” és „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díjak adományozására

Sorszám: 68/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár 372/A/2 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására

Sorszám: 70/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

(Székesfehérvár, Ányos Pál u. 2. garázs)

Sorszám: JÜKB/10/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

(Székesfehérvár, Karinthy F. u. 2388 hrsz garázssor)

Sorszám: JÜKB/11/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

(Székesfehérvár, Rádió u. 6879/114 hrsz-ú ingatlan)

Sorszám: JÜKB/12/2019. (III.21.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 Székesfehérvár, 2019. március 18.

 

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetés

Eseménynaptár

2019. Március
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek