Bizottsági meghívó

2024.04.22. |

  

S

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

  

 

Tájékoztató!

 

 
A 2024. április 26-i közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:
 
 

 

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2024. április 25.

8.00 óra

Városháza Díszterem

Székesfehérvár, Városház tér 1. I. emelet

Pénzügyi, Költségvetési,

Jogi Bizottság

2024. április 25.

9.00 óra

Városháza Díszterem

Székesfehérvár, Városház tér 1. I. emelet

Városüzemeltetési

Szakbizottság

2024. április 25.

10.00 óra

Városháza Díszterem

Székesfehérvár, Városház tér 1. I. emelet

 

Székesfehérvár, 2024. április 22.

 

 

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető

 

 


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

 
MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2024. április 25-én (csütörtök) 8.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Városháza Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 49/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális területet érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 41/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KÉPES Program 2024. évi megvalósításáról

Sorszám: 46/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntésekhez vélemény megadására

Sorszám: 53/2024. (IV.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 54/2024. (IV.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 35/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat óvodák igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívások közzétételére

Sorszám: HKSzB/24/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat bölcsődevezetői beosztások ellátására vonatkozó pályázati felhívások közzétételére

Sorszám: HKSzB/25/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére

Sorszám: HKSzB/13/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az önkormányzati fenntartású bölcsődék 2024. évi nyári zárvatartásának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: HKSzB/14/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat orvosi körzeteket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: HKSzB/27/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Társadalmi Felelősségvállalási Alapot érintő döntések meghozatalára

Sorszám: HKSzB/15/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Ifjúsági Alapot érintő döntés meghozatalára

Sorszám: HKSzB/16/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sport Alapot érintő döntés meghozatalára

Sorszám: HKSzB/17/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójának és 2024. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/18/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Horváth Adrienn igazgató

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum 2023. évi szakmai beszámolójának és 2024. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/26/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Pokrovenszki Krisztián főigazgató

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az ”Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért óvodai köznevelési közszolgálati feladat ellátásával kapcsolatos 2023. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/19/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Hátsági-Horváth Miklós kuratóriumi elnök

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Waldorf Egyesület óvodai köznevelési közszolgálati feladat ellátásával kapcsolatos 2023. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/20/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Nagy Attila László

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat orvosi körzetek betöltésére vonatkozó pályázati felhívások kiírására

Sorszám: HKSzB/21/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/22/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Kulturális Alapból történő önkormányzati támogatás biztosítására

Sorszám: HKSzB/23/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat „Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért” díj adományozására

Sorszám: 38/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2024. április 22.

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 

 
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság
2024. április 25-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Városháza Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 47/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások, valamint a Székesfehérvár közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Sorszám: 50/2024. (IV.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 49/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására

Sorszám: 48/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 51/2024. (IV.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a közterületek használatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 40/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális területet érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 41/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos intézkedésekre

Sorszám: 52/2024. (IV.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 58/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

                     gazdasági társaságok ügyvezetői, vezérigazgatója

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár közigazgatási területén kóborló állatok begyűjtése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 33/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvári Vörösmarty Színház külső nyílászárók cseréje III.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 42/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Intézményfelújítás 2024” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 34/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KÉPES Program 2024. évi megvalósításáról

Sorszám: 46/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló felújítási munkák támogatására

Sorszám: 43/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos intézkedés megtételére

Sorszám: 44/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújítására, fejlesztésére

Sorszám: 59/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről

Sorszám: PKJB/14/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Beszámoló a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

Sorszám: PKJB/16/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Róth Péter alpolgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos vizsgálatra

Sorszám: PKJB/13/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Farkas László elnök

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

Sorszám: PKJB/17/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 1. Javaslat az „Arany János/Hétvezér energetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKJB/15/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat „Középiskolai Campus IV. ütem – Székesfehérvári Vasvári Pál
  Gimnázium – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: PKJB/18/2024. (IV.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 1. Jelentés a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: PKJB/12/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2024. április 22.

 

 

                                                                                                Farkas László s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Városüzemeltetési Szakbizottság
2024. április 25-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Városháza Díszterme, Városház tér 1. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 49/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos intézkedésekre

Sorszám: 52/2024. (IV.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár közigazgatási területén kóborló állatok begyűjtése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 33/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvári Vörösmarty Színház külső nyílászárók cseréje III.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 42/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Intézményfelújítás 2024” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 34/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújítására, fejlesztésére

Sorszám: 59/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 45/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 55/2024. (IV.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a gazdasági társaságok közszolgáltatási tevékenységének méréséről szóló beszámolók elfogadására

Sorszám: VSzB/20/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor Címzetes Főjegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Városüzemeltetési keretből biztosított önkormányzati támogatásokkal

kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: VSzB/23/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Horváth Miklós Csaba a bizottság elnöke

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírására

Sorszám: VSzB/24/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: VSzB/25/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat hozzájárulás megadására bérlőtársi szerződés megkötéséhez

Sorszám: VSzB/26/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog alapján garázs bérleti díjának megállapításáról

Sorszám: VSzB/27/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadásához pályázat kiírására

Sorszám: VSzB/32/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat hozzájárulás megadására a Megyeház u. 13-15. szám alatti ingatlan padlásterének beépítéséhez

Sorszám: VSzB/34/2024. (IV.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok meghatározott részeinek vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 61/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat kiadására

Sorszám: 39/2024. (IV.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének megszüntetésére

Sorszám: VSzB/28/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Sorszám: VSzB/29/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat határozatlan idejű lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel, cserelakással történő megszűntetésére

Sorszám: VSzB/30/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségben értéknövelő beruházás engedélyezésére

Sorszám: VSzB/33/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 1. Javaslat üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: VSzB/21/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Erzsébet u. 12-16. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó döntés meghozatalára

Sorszám: VSzB/35/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/31/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/22/2024. (IV.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/36/2024. (IV.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

  

Székesfehérvár, 2024. április 22.

 

 

  Horváth Miklós Csaba s.k.

  a bizottság elnöke