Bizottsági meghívó

2019.11.04. |

 

  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

 

 

 
Tájékoztató!
 

A 2019. november 7-ei rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

  

 

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2019. november 6.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési,

Jogi Bizottság

2019. november 6.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Városüzemeltetési

Szakbizottság

2019. november 6.

10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Stratégiai és Fejlesztési

Bizottság

2019. november 6.

11.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

 

 

Székesfehérvár, 2019. november 4.

 

 

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető

  


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2019. november 6-án (szerda) 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 324/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 335/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Sorszám: 332/2019. (XI.7.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Humán Közszolgálati Szakbizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: HKSzB/78/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat önkormányzati díj adományozására

Sorszám: 327/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Városban kivágott fák szociálisan rászorultak részére történő biztosítására

Sorszám: HKSzB/79/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2019. november 4.

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

   

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság
2019. november 6-án (szerda) 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására és felülvizsgálatára

Sorszám: 333/2019. (XI.7.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat projektet érintő intézkedések megtételére

Sorszám: 323/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 324/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a 2019. évi Víziközmű-fejlesztési Alap módosítására

Sorszám: 334/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérleti szerződés megkötésére

Sorszám: 336/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 337/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása II.” tárgyű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 338/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Elektromos gépjárművek beszerzése” elnevezésű projekt keretében elektromos gépjármű beszerzése II. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 339/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére biztosítási szolgáltatások beszerzése 2. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 340/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építésével, az ingatlanon meglévő épületek bontásával, valamint a lőszermentesítéssel kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKJB/2/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére (Székesfehérvár 2394/2 hrsz Katona J. u. garázs alatti terület Herczeg Mátyás Mártonné)

Sorszám: PKJB/1/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. november 4.

 

                                                                                                Farkas László s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Városüzemeltetési Szakbizottság

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Városüzemeltetési Szakbizottság
2019. november 6-án (szerda) 10.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat a 2019. évi Víziközmű-fejlesztési alap módosítására

Sorszám: 334/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat képviselők részére helyiségek biztosítására

Sorszám: 331/2019. (XI.7.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 Javaslat önkormányzati vagyonelemek üzemeltetésére

Sorszám: 325/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött üzemeltetési megállapodás módosítására

Sorszám: 337/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú földterület haszonbérbe adására

Sorszám: VSzB/1/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/2/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás célú helyiség átalakítási munkálatainak engedélyezésére

Sorszám: VSzB/3/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat pályázat kiírására nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: VSzB/4/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Önkormányzati lakások pályázati eljárás keretében költségelven történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/6/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: VSzB//72019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása II.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 338/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Elektromos gépjárművek beszerzése” elnevezésű projekt keretében elektromos gépjármű beszerzése II. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 339/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére biztosítási szolgáltatások beszerzése 2. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 340/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/8/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: VSzB/5/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

   

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/9/2019. (XI.6.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. november 4.

 

                                                                                          Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 

  


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 

 

MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság
2019. november 6-án (szerda) 11.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

 

 

NAPIREND:

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár Gazdaságáért” díj adományozására

Sorszám: 326/2019. (XI.7.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. november 4.

 

 

                                                                                                 Molnár Tamás s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

Balett

Eseménynaptár

2019. November
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek