Bizottsági meghívó

2019.01.14. |

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

  

   

Tájékoztató!
 
A 2019. január 18-ai közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

  

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2019. január 17.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2019. január 17.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Gazdasági Szakbizottság

2019. január 17.

9.30 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2019. január 17.

11.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

  

Székesfehérvár, 2019. január 14.

  

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

  

  

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2019. január 17-én (csütörtök) 8.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 10/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 19/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az utcai szociális munkát érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 8/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon 2018. évi, a fogyatékos személyek otthona és fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatásra vonatkozó szakmai tevékenységéről

Sorszám: HKSzB/1/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Batthyány utcai orvosi rendelő felújításához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: HKSzB/2/2019. (I.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Székesfehérvár, 2019. január 14.

                                                                                                    Földi Zoltán s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2019. január 17-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 21/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat késedelmi kamat elengedésére vonatkozó kérelem elbírálására

Sorszám: 13/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Középiskolai Campus tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésére

Sorszám: 16/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Batthyány utcai rendelő épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 1/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron” elnevezésű projekt keretében gépjárművek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 14/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 15/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

   

Székesfehérvár, 2019. január 14.

                                                                                                  Farkas László s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2019. január 17-én (csütörtök) 9.30 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 
NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat önkormányzat tulajdonában lévő egyes helyiségek, területek bérleti díjaira

Sorszám: 18/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat fióktelep bejegyzés engedélyezésére

Sorszám: 6/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő, bérlakásként hasznosított ingatlanok esetében víz- és csatornadíj hátralék rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 2/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására

Sorszám: 17/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Fiskális u. 108. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 11/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 20/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 21/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakás pályázati eljárás keretében történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/4/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adására

Sorszám: GSzB/5/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/7/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat kiírása nélkül történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/1/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat pályázat kiírása nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/6/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Székesfehérvári Középiskolai Campus tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésére

Sorszám: 16/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a Batthyány utcai rendelő épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 1/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron” elnevezésű projekt keretében gépjárművek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 14/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 15/2019. (I.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 1417/2018. (XII.13.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/8/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/2/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/3/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

  

Székesfehérvár, 2019. január 14.

                                                                                            Horváth Miklós Csaba s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

  

 
MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2019. január 17-én (csütörtök) 11.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat egyes önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntésekre

Sorszám: 23/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára

Sorszám: 4/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Tájékoztató új bizottsági tagok kötelezettségének teljesítéséről

Sorszám: 5/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására

Sorszám: 17/2019. (I.18.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 578/2018.(IX.14.) számú határozatának módosítására

Sorszám: 7/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 20/2019. (I.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

(Palotai u. 19.)

Sorszám: JÜKB/4//2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

(Gyümölcs u. 24.)

Sorszám: JÜKB/1/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

(Székesfehérvár, Gellért u. 5253/54 hrsz-ú ingatlan)

Sorszám: JÜKB/2/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

(Székesfehérvár, Fecskepart 3967/3 hrsz-ú ingatlan Egészség Stúdió Egészségügyi Szolgáltató Szociális Szövetkezet)

Sorszám: JÜKB/3/2019. (I.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

  

Székesfehérvár, 2019. január 14.

 

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 

 

 

Eseménynaptár

2019. Január
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek