Bizottsági meghívó

2018.09.10. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

   

 
 
Tájékoztató!
 
A 2018. szeptember 14-ei közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

 

 

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2018. szeptember 13.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2018. szeptember 13.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Gazdasági Szakbizottság

2018. szeptember 13.

9.30 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2018. szeptember 13.

11.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

 

 

Székesfehérvár, 2018. szeptember 10.

 

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető


  

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2018. szeptember 13-án (csütörtök) 8.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat A Szabadművelődés Háza igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 304/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíj megállapításának 2017/2018-as tanévre vonatkozó tapasztalatairól

Sorszám: 306/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Fűrész István Ösztöndíj Munkacsoport vezetője

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat A Szabadművelődés Házát érintő döntés meghozatalára

Sorszám: 329/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat sporttámogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 341/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 339/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat emlékoszlop áthelyezésére

Sorszám: 342/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Szakképzési Centrum által végzett intézményi felújítás támogatására

Sorszám: 332/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

Sorszám: 309/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 336/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Társadalmi Felelősségvállalási Alappal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: HKSzB/77/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Sorszám: HKSzB/75/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék és óvodák 2018. évi téli zárvatartási rendjének megállapítására

Sorszám: HKSzB/76/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat önkormányzati díjak adományozására

Sorszám: 340/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Jelentés a Humán Közszolgálati Szakbizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: HKSzB/74/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2018. szeptember 10.

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 
MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2018. szeptember 13-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat sporttámogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 341/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Vásárhelyi út felújítása elnevezésű projekttel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 346/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására és elfogadására

Sorszám: 333/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz-és Csatornamű Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 314/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 315/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 316/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 343/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése- árapasztó műtárgy építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 317/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Óvodai udvarok megújítása keretében új udvari eszközök beszerzése, meglévő eszközök felújítása, illetve elbontása, továbbá kapcsolódó építési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 326/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán közmű rekonstrukcióra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 327/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 532/2018.(VIII.17.) számú határozatának módosítására

Sorszám: 307/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Szakképzési Centrum által végzett intézményi felújítás támogatására

Sorszám: 332/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

Sorszám: 309/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 336/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem TOP” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 335/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 328/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építése, az ingatlanon meglévő épületek bontásával II., valamint a Székesfehérvár, Csíkvári úti parkolók II. ütemének megvalósításához szükséges építmények bontása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 334/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Arany J utca, Szent II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 320/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Börgönd területén járda, csapadékcsatorna és parkoló építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 348/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út – Nagyszombati út közötti szakasz) felújítása tárgyban létrejött vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/8/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2018. szeptember 10.

 

                                                                                                  Farkas László s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


    

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2018. szeptember 13-án (csütörtök) 9.30 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Vásárhelyi út felújítása elnevezésű projekttel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 346/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására és elfogadására

Sorszám: 333/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz-és Csatornamű Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 314/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 315/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 316/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 343/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése- árapasztó műtárgy építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 317/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Óvodai udvarok megújítása keretében új udvari eszközök beszerzése, meglévő eszközök felújítása, illetve elbontása, továbbá kapcsolódó építési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 326/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán közmű rekonstrukcióra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 327/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 532/2018.(VIII.17.) számú határozatának módosítására

Sorszám: 307/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az elektromos töltőoszlopok telepítési helyszíneinek módosítására

Sorszám: 310/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú létesítmény pályázat útján történő bérbe adására

Sorszám: 311/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyon hasznosítására

Sorszám: 349/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 323/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem TOP” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 335/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások pályázati eljárás keretében történő bérbeadására a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében

Sorszám: GSzB/98/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú földterület haszonbérbe adására

Sorszám: GSzB/95/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/96/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: GSzB/99/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat „Székesfehérvár Gazdaságáért” díj adományozására

Sorszám: 319/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 328/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építése, az ingatlanon meglévő épületek bontásával II., valamint a Székesfehérvár, Csíkvári úti parkolók II. ütemének megvalósításához szükséges építmények bontása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 334/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Arany J utca, Szent II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 320/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Börgönd területén járda, csapadékcsatorna és parkoló építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 348/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Börgöndön található önkormányzati tulajdonú létesítmény bérbe adására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 313/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek bérbeadására

Sorszám: 337/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstói Stadion vendéglátási célokat szolgáló ingatlanrészének bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 344/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének forgalomképessé nyilvánítására és elidegenítésére

Sorszám: 345/2018. (IX.14.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/100/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/97/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakás – pályázat kiírása nélkül – ismételt határozott időre, piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/91/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/92/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/93/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Jelentés a Gazdasági Szakbizottság  átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: GSzB/94/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2018. szeptember 10.

 

 

                                                                                           Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

     


 

 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 
 
MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2018. szeptember 13-án (csütörtök) 11.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának 2017. évi helyzetéről

Sorszám: 305/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Kovács Zsolt rendőrkapitány

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati támogatás nyújtására

Sorszám: 338/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 336/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Székesfehérvár, 11683 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 321/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 180540/4/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 325/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 180234/1/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 324/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodások megkötésére

Sorszám: JÜKB/21/2018. (IX.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2018. szeptember 10.

 

 

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legszebb pillanatok

Eseménynaptár

2018. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek