Bizottsági meghívó

2020.07.13. |
Tájékoztató!
 
A 2020. július 15-ei rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

 

 

 

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2020. július 14.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Díszterme

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési,

Jogi Bizottság

2020. július 14.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Díszterme

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Városüzemeltetési

Szakbizottság

2020. július 14.

9.30 óra

Polgármesteri Hivatal

Díszterme

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Stratégiai és Fejlesztési

Bizottság

2020. július 15.

7.30 óra

Polgármesteri Hivatal

Kistanácsterme (Szfvár, Városház tér 1. I.)

 

 

Székesfehérvár, 2020. július 10.
 
 
Laczi Zoltán s.k.
irodavezető

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
 1. július 14-én (kedd) 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 116/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 117/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a fogszabályozás szakellátásra vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: 94/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KÉPES program folytatásához közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 118/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói pályázatának kiírására

Sorszám: HKSzB/19/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadására

Sorszám: HKSzB/20/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Ifjúsági Alap terhére történő támogatás nyújtására

Sorszám: HKSzB/21/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

Zárt ülés:

 1. Javaslat kulturális intézmények vezetői közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos intézkedésekre

Sorszám: 121/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 07/16593-8/2020. számú végzése elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 104/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

Székesfehérvár, 2020. július 10.

 

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság
 1. július 14-én (kedd) 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről

Sorszám: 92/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Benke Dávid Dénes tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló 52/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám:  100/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sorszám:  101/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Épületek energetikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 93/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó egyes létesítményeihez, részeihez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására

Sorszám:  95/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám:  102/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KÉPES program folytatásához közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám:  118/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának környezetrendezésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 111 /2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Palotavárosi tavak szabadidőpark és vizesblokk kivitelezése a TOP-6.3.2-15 azonosító számú projekt keretein belül” közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám:  119/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat vízvezetési szolgalmi jog utólagos alapításával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 108 /2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedési szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám:  120/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó Rehabilitáció Közúti elérhetőség fejlesztése III. ütem,
  részajánlattételi kör, Csíkvári úti parkolóépítés II. ütem tárgyú vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám:  PKJB/8/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám:  123/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos intézkedésre

Sorszám: 109/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérleti díjjal kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 103/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna (V-6-0) felújítása a TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. szakasz tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 114/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének 04/425-2020 számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 124/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/98-22/2020. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 112/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére (Székesfehérvár 2375/3 hrsz Katona J. u. garázs alatti terület)

Sorszám: PKJB/2/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére
  (Székesfehérvár 823/41 hrsz, Gyümölcs u. 24.)

Sorszám: PKJB/3/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére (Székesfehérvár 5466/1 hrsz, Palotai u. 62.)

Sorszám: PKJB/6/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Jelentés a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: PKJB/7/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2020. július 10.

 

 

 

                                                                                                Farkas László s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Városüzemeltetési Szakbizottság
 1. július 14-én (kedd) 9 .30 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Városháza Díszterme Városház tér 1. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló
  52/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 100/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Épületek energetikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 93/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 106/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 96/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 102/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár 4084 hrsz-ú, Szent Vendel közben található ingatlan pályázati kiírására

Sorszám: 107/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 113/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának környezetrendezésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 111/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Palotavárosi tavak szabadidőpark és vizesblokk kivitelezése a TOP-6.3.2-15 azonosító számú projekt keretein belül tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 119/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat vízvezetési szolgalmi jog utólagos alapításával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 108/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedési szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos intézkedés megtételére

Sorszám: 120/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Önkormányzati lakások pályázati eljárás keretében költségelven történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/20/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás célú helyiség értéknövelő beruházására

Sorszám: VSzB/21/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú földterület haszonbérbe adására

Sorszám: VSzB/22/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)


 
 1. Javaslat pályázat kiírására nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: VSzB/29/2020. (VII.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Önkormányzat tulajdonában álló termőföld haszonbérbe adására

Sorszám: VSzB/30/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat ingatlanok bérbeadására kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: 122/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 123/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a MOL Aréna Sóstó egyes részeinek bérbeadásával kapcsolatban

Sorszám: 110/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérleti díjjal kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 103/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna (V-6-0) felújítása a
  TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. szakasz tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 114/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére önkormányzati lakások bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/23/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Javaslat I. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/24/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: VSzB/25/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: VSzB/26/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: VSzB/27/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: VSzB/28/2020. (VII.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2020. július 10.

 

 

                                                                                          Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság
 1. július 15-én (szerda) 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme, Városház tér 1. I. emelet

 

 

 

 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Javaslat a Gazdasági Program felülvizsgálatára

Sorszám: 115/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2020. július 10.

 

 

 

                                                                                                  Molnár Tamás s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Augusztus
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30