Bizottsági meghívó

2018.11.12. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

  

Tájékoztató!

 

A 2018. november 16-ai közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

  

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága

2018. november 13.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2018. november 15.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2018. november 15.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Gazdasági Szakbizottság

2018. november 15.

9.30 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2018. november 15.

11.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

  

Székesfehérvár, 2018. november 12.

 

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető

 


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom a Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága
2018. november 13-án (kedd) 9.00 órakor tartandó alakuló ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága működésére, az állandó meghívottak körének meghatározására

            (Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Molnár Tamás elnök

 

 1. Javaslat a bizottság szakmai tevékenysége közép- és hosszútávú stratégiájának meghatározására

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Molnár Tamás elnök

 

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft-vel történő együttműködés kialakítására

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Molnár Tamás elnök

Meghívott előadó: dr. Aczél Petra Katalin

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város lakosságának 2017. évi egészségügyi és közegészségügyi helyzetéről

Sorszám: 402/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Varga Erika járási tiszti főorvos

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (ITS) című dokumentum 2018. évi felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 392/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Székesfehérvár, 2018. október 31.

 

                                                                                                 Molnár Tamás s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

  

 

MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2018. november 15-én (csütörtök) 8.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a Hosszúsétatéri Óvoda vezetői beosztásának ellátására vonatkozó megbízásra

Sorszám: 389/2018. (XI. 16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város lakosságának 2017. évi egészségügyi és közegészségügyi helyzetéről

Sorszám: 402/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Varga Erika járási tiszti főorvos

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 404/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat jótékonysági célú rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 393/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az I. Székesfehérvári Zsidó Napok együttműködésben történő megvalósítására

Sorszám: 394/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Trianon Centenáriumi Emlékbizottság létrehozására

Sorszám: 409/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a székesfehérvári 8655/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 405/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Kulturális Alapból támogatások nyújtására

Sorszám: HKSzB/89/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a székesfehérvári orvosi körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítására

Sorszám: HKSzB/86/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alap terhére történő támogatás megállapítására

Sorszám: HKSzB/87/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Iskolai Sport Körök támogatására

Sorszám: HKSzB/88/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére

Sorszám: HKSzB/90/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Székesfehérvár, 2018. november 12.

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2018. november 15-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Sorszám: 401/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Budapest-Balaton kerékpáros útvonal fejlesztés” című projekttel kapcsolatos megállapodás megkötésére

Sorszám: 398/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 403/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 395/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzésére a TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 410/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Sétaút I. szakasza szabadtérépítészeti elemeinek megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 406/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. utcafronti épület felújítása, átalakítása és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 400/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/9/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán közmű rekonstrukció” tárgyú, a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 387/2018. (XI.16.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz” kapcsolódó tervezési feladatok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 397/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „A Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep biogáz vonalának fejlesztése” című projekt tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 388/2018. (XI.16.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Széchenyi út – Horvát István út új sáv kiépítése munkáinak kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/10/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2018. november 12.

                                                                                                  Farkas László s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2018. november 15-én (csütörtök) 9.30 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Sorszám: 401/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Budapest-Balaton kerékpáros útvonal fejlesztés” című projekttel kapcsolatos megállapodás megkötésére

Sorszám: 398/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú létesítmény pályázat útján történő bérbe adására

Sorszám: 390/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 399/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat publikus WIFI internet szolgáltatás telepítésére

Sorszám: 413/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő bérbeadására

Sorszám: 391/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat „Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 403/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (ITS) című dokumentum 2018. évi felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 392/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 395/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzésére a TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 410/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Sétaút I. szakasza szabadtérépítészeti elemeinek megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 406/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. utcafronti épület felújítása, átalakítása és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 400/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t érintő döntés meghozatalára

Sorszám: 412/2018. (XI.16.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú területrész bérbeadására

Sorszám: GSzB/119/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

Sorszám: GSzB/112/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/113/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/117/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 396/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán közmű rekonstrukció” tárgyú, a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 387/2018. (XI.16.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz” kapcsolódó tervezési feladatok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 397/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „A Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep biogáz vonalának fejlesztése” című projekt tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 388/2018. (XI.16.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 1181/2018. (X.11.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/114/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében önkormányzati lakás bérbeadására kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: GSzB/120/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására, valamint határozatlan idejű lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel, cserelakással történő megszűntetésére

Sorszám: GSzB/118/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/115/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/116/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

  

Székesfehérvár, 2018. november 12.

 

                                                                                           Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2018. november 15-én (csütörtök) 11.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Sorszám: 401/2018. (XI.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat a „Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíj” Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Sorszám: 408/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezetlen jogállású garázzsal kapcsolatos döntésre

Sorszám: JÜKB/22/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodások megkötésére

Sorszám: JÜKB/23/2018. (XI.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 Székesfehérvár, 2018. november 12.

 

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseménynaptár

2018. November
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek