Bizottsági meghívó

2019.05.13. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

  

Tájékoztató!

 

A 2019. május 17-ei közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:

   

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága

2019. május 14.

9.00 óra

Hiemer Ház

Moskovszky terem

        (Szfvár, Oskola u. 2.)

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2019. május 16.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2019. május 16.

9.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Gazdasági Szakbizottság

2019. május 16.

10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2019. május 16.

11.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2. I.)

 

 

Székesfehérvár, 2019. május 13.

  

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető

 

 


 

 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága

   

 
MEGHÍVÓ
 

 

Tisztelettel meghívom a Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága
2019. május 14-én (kedd) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Hiemer Ház, Moskovszky terem (bejárat Oskola u. 2.)
 

 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 130/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Csanády László ügyvezető igazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentések

 

 

Székesfehérvár, 2019. május 10.

 

 

                                                                                                 Molnár Tamás s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

    


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

 

 

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2019. május 16-án (csütörtök) 8.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet

 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 164/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 166/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 169/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak a 2018. évi ellátásáról

Sorszám: 132/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 156/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a Rákóczi Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Sorszám: 140/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Egészségfejlesztési Iroda működését érintő döntés meghozatalára

Sorszám: 167/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 157/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 141/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Sportcélú fejlesztés engedélyezésére

Sorszám: 149/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására

Sorszám: HKSzB/52/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Nemzetiségi Alap terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/51/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Ifjúsági Alap keret terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/46/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Kulturális Alapból támogatás nyújtására

Sorszám: HKSzB/48/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Brájer Éva alpolgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat civil szervezetek Társadalmi Felelősségvállalási Alapból történő támogatására

Sorszám: HKSzB/50/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a 2019. évi nyári napközis és nyári ifjúsági táborok térítési díjának megállapítására

Sorszám: HKSzB/47/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum és a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/42/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a székesfehérvári 22. számú háziorvosi szolgálat működtetésére

Sorszám: HKSzB/49/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alap terhére történő támogatások megállapítására

Sorszám: HKSzB/43/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Beszámoló az Egyensúlyunkért Alapítvány szociális alapszolgáltatással kapcsolatos 2018. évi szakmai tevékenységéről

Sorszám: HKSzB/44/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Lőrintz Zsuzsanna kuratóriumi elnök

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat helyi lakáscélú támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem elbírálására

Sorszám: HKSzB/45/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. május 13.

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2019. május 16-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 164/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 166/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám: 154/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 157/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 141/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 142/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 143/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Guti Péter ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 158/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Bozai István ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 144/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Tóth András ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 145/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Barabás Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 146/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 159/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 160/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 130/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Csanády László ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 172/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújításokra, fejlesztésekre

Sorszám: 168/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére

Sorszám: 173/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum költöztetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 174/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése – árapasztó műtárgy építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 175/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán szabadtérépítészet illetve Csók István Képtár külső rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 147/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat „Vörösmarty Mihály könyvtár oromfal felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 176/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „ESZI III. számú Idősek Otthona villamos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 177/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére biztosítási szolgáltatások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 148/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások valamint a Székesfehérvár közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Sorszám: 155/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Önkormányzati intézmények felújítása” vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 150/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 151/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Homonnai úti és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 152/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, városi belső távvezetéken található szerelvényaknák rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 153/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár – Sóstó rehabilitációs program keretében Csíkvári úti parkolók II. ütemének megvalósításához szükséges építmények bontása tárgyú vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/6/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Batthyány felújítás – TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Batthyány rendelő felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/7/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2019. május 13.

 

                                                                                                  Farkas László s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

  


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

 

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2019. május 16-án (csütörtök) 10.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 164/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 166/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám: 154/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 142/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 143/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Guti Péter ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 158/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Bozai István ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 144/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Tóth András ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 145/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Barabás Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 146/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 159/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 160/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 130/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Csanády László ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adására

Sorszám: 133/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 134/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 135/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesülettel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 136/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti ingatlan egyes részeinek bérbe adására

Sorszám: 137/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Irányító hatóság által minőségbiztosított Integrált Területi Program elfogadására és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 171/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 172/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújításokra, fejlesztésekre

Sorszám: 168/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére

Sorszám: 173/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum költöztetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 174/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

 1. Javaslat Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése – árapasztó műtárgy építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 175/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán szabadtérépítészet illetve Csók István Képtár külső rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 147/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Vörösmarty Mihály könyvtár oromfal felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 176/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „ESZI III. számú Idősek Otthona villamos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 177/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére biztosítási szolgáltatások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 148/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat optikai hálózattal érintett ingatlanokra vonatkozó kártalanítási megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: GSzB/53/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat helyiségbérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszűntetésére

Sorszám: GSzB/44/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat ingóságok vásárlására

Sorszám: GSzB/45/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/46/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 1. Javaslat pályázat kiírására nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/47/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás célú helyiségek átalakítási munkálatainak engedélyezésére

Sorszám: GSzB/48/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Önkormányzati lakások pályázati eljárás keretében költségelven történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/56/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat településrendezési szerződés módosítására

Sorszám: 161/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Önkormányzati intézmények felújítása” vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 150/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 151/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Homonnai úti és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 152/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, városi belső távvezetéken található szerelvényaknák rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 153/2019. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 248/2019. (III.21.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/49/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/54/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére önkormányzati lakás bérbeadására kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: GSzB/50/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakás – pályázat kiírása nélkül – ismételt határozott időre, piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/51/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/55/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/52/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. május 13.

 

                                                                                           Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

  


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2019. május 16-án (csütörtök) 11.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 131/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 164/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 166/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 169/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám: 154/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat településrendezési szerződés módosítására

Sorszám: 161/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/74-10/2019. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 162/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/360-14/2019. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 163/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének 110.628/2/2018-os számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 170/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat részletfizetés engedélyezésére

Sorszám: JÜKB/13/2019. (V.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2019. május 13.

 

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 

 

Kortárs Művészeti Fesztivál

Eseménynaptár

2019. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek