Óvodai udvarok megújítása

2021.07.23. |


Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003
A projekt címe: „Óvodai udvarok megújítása”

A projekt fizikai megvalósításának dátuma: 2018.04.23. - 2021.04.15.

A pályázat célja:

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma – családi bölcsőde – fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen.

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja az óvodai ellátás korszerűsítése és biztonságosabbá tétele a külső tér megújításával és eszközök beszerzésével.

A Projekt összesen öt intézményt (öt telephelyét) érint városunkban: a Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodáját 158 férőhellyel, az Árpád Úti Óvodát 164 férőhellyel, a Ligetsori Óvodát 213 férőhellyel, a Napsugár Óvodát 185 férőhellyel, a Szivárvány Óvodát 179 férőhellyel.  Ezen fejlesztés megvalósulásával az öt intézményben 899 fő óvodás korú gyermek mindennapjait tesszük színvonalasabbá közös játszóudvar továbbfejlesztésével, mozgáskoordinációt fejlesztő és egyéb csoportos foglalkozásokra használható külső játékok telepítésével. A színvonalas nevelői munka mellett a gyermekek biztonságos neveléséhez szükséges felújítások és fejlesztések valósulnak meg. 

A munkálatok között van a meglévő játszóeszközök javítása mellett újak beszerzése és telepítése, például mászóvár, csúszda vagy rezgőhíd. A régi, elégtelen műszaki állapotú eszközök lebontása után tereprendezés, egyéb építészeti munkálatok is ütemezésre kerültek, elsősorban betonszegélyek, leromlott állapotú beton felületek elbontása, kerítések és járdák karbantartása. 

Fejlesztési cél az óvodák udvara korszerű, a gyermekek mozgásigényét kielégítő és testi fejlődésüket elősegítő, biztonságos játékokkal való ellátása.  

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 185 648 199 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 185 648 199 Ft

A támogatás mértéke: 100 %