Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz

2022.11.14. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz

Szerződött támogatás összege: 456.473.000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %


A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, melyet a meglévő, elválasztott rendszerű csapadék-elvezető hálózat fejlesztésével valósítunk meg.

A Mártírok útjára tervezett közel 2,0 km hosszú V-6-0 főgyűjtő csatorna terveit korábban több szakaszra osztottuk, és ennek megfelelően ütemezve készült, készül a kivitelezés is. A jelenlegi pályázat az utolsó, még hiányzó II. szakasz kivitelezését tartalmazza. A fejleszteni kívánt szakasz két megépült műtárgy (16. sz - 23. sz.) közé esik, ezekhez csatlakozik. A V-6-0 jelű csapadékvíz főgyűjtőcsatorna nyomvonala a Mártírok útja burkolata alatt, a jelenlegi csapadékvíz csatorna nyomvonalával közel azonos nyomvonalon, a végig sűrűn közműves, négy nyomsávos aszfalt burkolatú út alatt halad. Az úton több járattal érintett autóbusz közlekedés van. A beruházás során mintegy 680,70 fm DN 1400-1000 mm átmérőjű ÜPE anyagú vezeték kerül kiépítésre, a szükséges csatlakozó bekötésekkel, műtárgyak (pl. tisztítóakna, hordalékfogós víznyelőakna) beépítésével.

A Pályázat tartalmazza a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, parkoló, kapubejáró felületek a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítását.

A projekt közvetlen, elsődleges megvalósítási helyszíne a 8206/3 helyrajzi számú Mártírok útja. Bekötő műtárgy fejlesztésével érintett további, másodlagos megvalósítási helyszín a 8270 helyrajzi számú Raktár utca.

A projekt keretében megvalósul az Aszalvölgyi-árok Halesz mellett (Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Neurológiai osztályánál) húzódó 273,53 méter hosszú szakaszának felújítása a 9197 helyrajzi számú ingatlanon. A fatelepítés a szomszédos 9196 helyrajzi számú ingatlanunk valósul meg.

A felhívás 3.1.1. A) b) pontja alapján önállóan támogatható tevékenységként az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítását, fejlesztését végezzük el jelen projekt keretében. a Felhívás 3.1.2.1. pontja alapján kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként a) az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akciót, valamint b) nyilvánosság biztosítását kívánjuk megvalósítani a projekt során.

A tervezett projekt a városi kommunális infrastruktúra elemeinek és a környezeti biztonságot szolgáló hálózatos rendszerek (pl. csapadékvíz elvezető rendszer) olyan fenntarthatósági elvek mentén értelmezett megújítása közé tartozik, amely hozzájárul mind az ellátás-, és környezetbiztonság szinten tartásához, illetve növeléséhez, mind a városi szintű csapadékvíz elvezető rendszer kapacitás javulásához. Illeszkedő vonatkozó ITS célrendszer monitoring indikátor: korszerűsítéssel érintett és/vagy új bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 31.

A projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004