Maroshegyi Óvoda bővítése

2018.08.22. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00001

A projekt címe: Maroshegyi Óvoda bővítése 

A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2015.03.17. – 2018.12.31. 

A projekt fizikai megvalósításával érintett területek:

  • 8000 Székesfehérvár, Rádió út 1. (6879/1, 6879/126, 6888 hrsz.)

A pályázat célja:

A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma – családi bölcsőde – fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen.

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja az óvodai ellátás korszerűsítése és biztonságosabbá tétele épületbővítéssel, parkolók építésével, valamint a külső tér megújításával és udvari eszközök beszerzésével.

A fejlesztés eredményeként létrejövő épületben az óvodai férőhely 60 fővel bővült. A meglévő 8 csoportszoba mellett további két foglalkoztató csoportszoba, tornaszoba, sószoba, két öltöző, mozgáskorlátozott WC és egy több funkciót ellátó közlekedő, folyosó kialakítása valósult meg. Az épület bővítésével együtt energetikai és gazdasági szempontból megvalósult az intézmény épületgépészeti felújítása is. A meglévő épületrészben a kazán helyiségben, 3 db új gázkazán került elhelyezésre, amely az egész épület fűtését ellátja.

Fejlesztési cél továbbá az Óvoda udvarának a gyermekek mozgásigényét kielégítő és testi fejlődésüket elősegítő, biztonságos, az európai unió előírásainak megfelelő, korszerű játékokkal való ellátása. A beszerzendő új eszközök a következők: 3 db fészekhinta, 1 db ovi-foci (medence bontással), 2 db rugós libikóka 4 személyes, 3 db rugós játék autó nagy, 2 db forgó, 1 db 2rugós 4 személyes libikóka, 2 db 3m-es zsindelyes, 12 személyes kiülő padokkal és asztallal, 1 db fedett homokozó.

A fejlesztés eredményeként 29 db (melyből 1 db akadálymentes) parkolóhely került kialakításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 159.983.796 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 159.983.796 Ft

A támogatás mértéke: 100 %