Ligetsor felújítása

2020.01.21. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00001

A projekt címe: „Ligetsor felújítása”

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2018. 09. 30.

 
A projekt rövid leírása:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP 6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a Ligetsor felújítása érdekében.

A Ligetsor felújítása kapcsán a fejlesztés keretében 2017. májusában megkezdődött a meglévő csapadékcsatornák átépítése, valamint az új parkolók csapadékvíz elvezetését biztosító csatornák épültek ki. A korábbi, elhasználódott, elégtelen teherbírású útburkolat teljes egészében megújult, ezzel együtt a kerékpáros forgalom biztosítása érdekében kerékpár sávok létesítése valósult meg mindkét oldalon járdák kiépítésével.

A Koronás Park, az általános iskola és az óvoda parkolási igényeinek kiszolgálására új parkolók épültek, kiszolgáló utakkal és járdákkal. A Ligetsor – Szedres köz – buszvégállomás útcsatlakozásába új körforgalmi csomópont épült a korábbi útcsatlakozás helyett. A körforgalomba öt ág csatlakozik be, a meglévő útcsatlakozások alapján. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Ligetsori Óvoda előtti téren az aszfalt burkolatokat felváltotta a térkő burkolat, szinteltolásos teraszok épültek. A csapadékcsatornák megújultak, a Koronás Parkban, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Ligetsori Óvoda előtti fejlesztési helyszínen új parkolók, valamint a Ligetsor – Bregyó köz csatlakozásában felépült körforgalom csapadékvíz elvezetését új csatornával oldották meg.

A projekttel párhuzamosan valósult meg az útburkolat alatt húzódó, a város egyik főellátó ivóvíz vezetékének, és az elöregedett gravitációs szennyvíz csatornának a cseréje a Víziközmű Fejlesztési Alapból.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 494.939.533 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 494.939.533 Ft

A támogatás mértéke: 100 %