Közlekedési iroda

2020.02.26. |

Az iroda vezetője: Nagy Zsolt
Cím: Székesfehérvár Városház tér 2. II. em. 16.
Tel.:
  (22) 537-173 Fax: (22) 537-230
E-mail: kozlekedes@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyfélfogadás:
H: -
K: -
Sz: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Cs: -
P: 8.00-12.00

Kérelmek
(letölthető .doc formátumban)

Bontási kérelem (Kérelem helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt)

Közterület-használati engedély iránti kérelem

Feladat- és hatáskörök (letölthető .doc formátum)


Ügyrendi feladatok:

Az iroda ellátja a közútkezelői hatásköröket, a közlekedés fejlesztésével, a közterületek használatával kapcsolatos döntések előkészítését: 

7.2.1. út- és járdaépítési engedélyezési eljárásban a közútkezelői hatáskör ellátása,
7.2.2. építésigazgatási eljárásokban nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárásaiban közútkezelőként történő közreműködés, valamint közművek építése esetén a közterületek igénybevételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadásának előkészítése,
7.2.3. közreműködés a szerkezeti terv és szabályozás tervek készítésében, részvétel a tervezőkkel való egyeztetésen,
7.2.4. közreműködés a közlekedési fejlesztési koncepciók, tanulmánytervek, engedélyezési tervek kidolgozásában,
7.2.5. az útépítések figyelemmel kísérése, önkormányzati projektek bonyolítása
7.2.6. kivitelezési munkáknál koordinációkon való részvétel, műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési, forgalomba helyezési eljárásokon az építtető képviselete,
7.2.7. műszaki ellenőrzés ellátására pályázatok előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés, a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, műszaki ellenőri feladatok ellátása
7.2.8. kapcsolattartás és egyeztetés a helyi közösségi közlekedést érintő kérdésekben a szolgáltatóval, a menetrend-változással kapcsolatos döntések előkészítése, útvonalak, megállóhelyek kijelölésének előkészítése
7.2.9. helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése,
7.2.10. részvétel a forgalmi rend felülvizsgálatában,
7.2.11. útvonalengedély kiadása a jogszabályban meghatározott esetekben,
7.2.12. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezésére vonatkozó eljárás lefolytatása,
7.2.13. a csapadékvíz elevezésére szolgáló hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
7.2.14. az önkormányzat térinformatikai rendszerének felügyelete, a felhasználással, adatszolgáltatással kapcsolatos intézkedések megtétele,
7.2.15. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
7.2.16. ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása, továbbá a társhatóságok és a Polgármesteri Hivatal irodái által kezdeményezett helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés,
7.2.17. részt vesz a városfejlesztési és üzemeltetési stratégiák, fejlesztési javaslatok szakmai előkészítésében, a pályázati lehetőségek követésében,
7.2.18. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
7.2.19. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
7.2.20. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Gazdasági Igazgatóság bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
7.2.21. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
7.2.22. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
7.2.23. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
7.2.24. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.