Közgyűlési meghívó

2019.05.13. |

 

   

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2019. május 17-én (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 131/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 164/2019. (V.17.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 166/2019. (V.17.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 169/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám: 154/2019. (V.17.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak a 2018. évi ellátásáról

Sorszám: 132/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 156/2019. (V.17.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Rákóczi Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Sorszám: 140/2019. (V.17.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Egészségfejlesztési Iroda működését érintő döntés meghozatalára

Sorszám: 167/2019. (V.17.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 157/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 141/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 142/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 143/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Guti Péter ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 158/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Bozai István ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 144/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Tóth András ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 145/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Barabás Tibor ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 146/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 159/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 160/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 130/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Csanády László ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adására

Sorszám: 133/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 134/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 135/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesülettel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 136/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti ingatlan egyes részeinek bérbe adására

Sorszám: 137/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Irányító hatóság által minőségbiztosított Integrált Területi Program elfogadására és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 171/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 172/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújításokra, fejlesztésekre

Sorszám: 168/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére

Sorszám: 173/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

 

 

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum költöztetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 174/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése – árapasztó műtárgy építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 175/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán szabadtérépítészet illetve Csók István Képtár külső rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 147/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Vörösmarty Mihály könyvtár oromfal felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 176/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „ESZI III. számú Idősek Otthonának villamos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 177/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére biztosítási szolgáltatások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 148/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat sportcélú fejlesztés engedélyezésére

Sorszám: 149/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Sorszám: 165/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 138/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 139/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások valamint a Székesfehérvár közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Sorszám: 155/2019. (V.17.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

 

 1. Javaslat településrendezési szerződés módosítására

Sorszám: 161/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat „Önkormányzati intézmények felújítása” vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 150/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 151/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Homonnai úti és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 152/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, városi belső távvezetéken található szerelvényaknák rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 153/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/74-10/2019. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 162/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/360-14/2019. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 163/2019. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének 110.628/2/2018-os számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 170/2019. (V.17.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Székesfehérvár, 2019. május 13.

 

                                                                                                    Dr. Cser-Palkovics András s.k.

                                                                                                                  polgármester

Kortárs Művészeti Fesztivál

Eseménynaptár

2019. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek