Közgyűlési meghívó

2024.02.09. |

                   

 M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

február 15-én (csütörtök) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 Napirend:

 

 1. Javaslat az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 1/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására

Sorszám: 17/2024. (II.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 9/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

   

 1. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 10/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 23/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 11/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a polgármester 2024. évi szabadsága mértékének megállapítására és ütemezésére

Sorszám: 19/2024. (II.15.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

                        Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

Sorszám: 2/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat pályázatokat véleményező szakmai bizottság fenntartói tagjainak kijelölésére

Sorszám: 3/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 27/2024. (II.15.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

                        gazdasági társaságok ügyvezetői

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

  

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. vagyonkezelésébe adott eszközökkel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 4/2024. (II.15.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Volánbusz Zrt. 2023. I. félévi helyi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Sorszám: 12/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 5/2024. (II.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Géza nagyfejedelem tér felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 28/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 20/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes használatba adására

Sorszám: 6/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 29/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulást érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 18/2024. (II.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 30/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat emlékkő állításához tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 13/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 21/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 26/2024. (II.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Középiskolai Campus IV. ütem – a Székesfehérvár 611/1 hrsz-ú ingatlanon a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium új épületrészének kialakítása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 14/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos intézkedés megtételére

Sorszám: 24/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Sorszám: 25/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Sorszám: 22/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Farkas László elnök

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 7/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat önkormányzati díjak adományozására

Sorszám: 15/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Sipos Gyula-díj” és „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díjak adományozására

Sorszám: 16/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat késedelmi kamat elengedésére irányuló kérelem elbírálására

Sorszám: 8/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének
  07/562-2/2024. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 31/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének
  07/563-2/2024. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 32/2024. (II.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

Székesfehérvár, 2024. február 9.

    

Dr. Cser-Palkovics András s.k.

polgármester