Közgyűlési meghívó

2020.07.10. |

    


 

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendkívüli ülését

 

 1. július 15-én (szerda) 8.30 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről

Sorszám: 92/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Benke Dávid Dénes tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Gazdasági Program felülvizsgálatára

Sorszám: 115/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló
  52/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 100/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sorszám: 101/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 116/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Épületek energetikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 93/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 117/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a fogszabályozás szakellátásra vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: 94/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Sóstó egyes létesítményeihez, részeihez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására

Sorszám: 95/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 106/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 96/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 102/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár 4084 hrsz-ú, Szent Vendel közben található ingatlan pályázati kiírására

Sorszám: 107/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a KÉPES program folytatásához közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 118/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 113/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának környezetrendezésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 111/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Palotavárosi tavak szabadidőpark és vizesblokk kivitelezése a TOP-6.3.2-15 azonosító számú projekt keretein belül” közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 119/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat vízvezetési szolgalmi jog utólagos alapításával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 108/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedési szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos intézkedés megtételére

Sorszám: 120/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat gazdasági társasággal kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 105/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat székhelyhasználathoz történő hozzájárulásról

Sorszám: 97/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Azonnali kérdés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat kulturális intézmények vezetői közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos intézkedésekre

Sorszám: 121/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjainak felkérésére

Sorszám: 98/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a „Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíj” Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Sorszám: 99/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat ingatlanok bérbeadására kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: 122/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 123/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos intézkedésre

Sorszám: 109/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a MOL Aréna Sóstó egyes részeinek bérbeadásával kapcsolatban

Sorszám: 110/2020. (VII.15.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat bérleti díjjal kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 103/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna (V-6-0) felújítása a
  TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. szakasz tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 114/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének 04/425-4/2020. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 124/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 07/16593-8/2020. számú végzése elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 104/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/98-22/2020. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 112/2020. (VII.15.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 

Székesfehérvár, 2020. július 10.

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András sk.

polgármester

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Augusztus
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30