Közgyűlési meghívó

2019.12.10. |

    

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

közmeghallgatását és rendes ülését

 

2019. december 13-án (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés tanácskozási rendje:

 

 1. Közmeghallgatás

 

Napirend: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata működésével kapcsolatos kérdések

  

 1. A Közgyűlés rendes ülése

Napirend:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Sorszám: 410/2019. (XII.13.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Sorszám: 389/2019. (XII.13.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

   

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, az Önkormányzat többségi befolyása alatt működő gazdasági társaságok 2020. évi belső ellenőrzési éves tervére

Sorszám: 402/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő egyes helyiségek, területek bérleti díjaira

Sorszám: 409/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat egyes sportlétesítményekben alkalmazott díjak meghatározására

Sorszám: 403/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja (2018 - 2022.) áttekintésére

Sorszám: 393/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a székesfehérvári vállalkozásfejlesztési tőkealappal kapcsolatos megállapodás megkötésére

Sorszám: 392/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 405/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 406/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 394/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 407/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Barabás Tibor ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 395/2019. (XII.13.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

                        Tóth András ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 396/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Schwäbisch Gmündbe történő kiutazásra

Sorszám: 375/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről

Sorszám: 376/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Tájékoztató a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén végzett 2018. évi hatósági tevékenységéről

Sorszám: 390/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Varga Erika járási tiszti főorvos

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat települési nemzetiségi önkormányzatok részére helyiségek biztosítására

Sorszám: 380/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 387/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő bérbeadására

Sorszám: 381/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 383/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat közterületek és út elnevezésére

Sorszám: 377/2019. (XII. 13.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 388 /2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 397/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Sóstó Ipari Park Osztrák és Finn utca felújítására

Sorszám: 404/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat az „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron” című projekttel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 411/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár-Csala, Pénzverő dűlő hulladéklerakó telep szennyvízelvezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 398/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár déli összekötőút kivitelezéséhez kapcsolódó támogató földmunka” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 412/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Sóstó Rehabilitáció Közúti elérhetőség fejlesztése III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 399/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Sóstó Rehabilitáció Közúti elérhetőség fejlesztése III. ütem kivitelezésének műszaki ellenőri feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 413/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 391/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. év
  félévi munkatervére

Sorszám: 378/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat átláthatósággal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 386/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Barlabás András önkormányzati képviselő

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat „Pro Cultura Albae Regiae” díj adományozására

Sorszám: 379/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 382/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a Koronázó Bazilika Szent István Király Múzeum által őrzött köveinek és kőfaragványainak szállításához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 400/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési és Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Zöld Város-Fehérvár Tüdeje fejlesztési program p. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 384/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „a kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont generál kivitelezése, kiállítás kialakítása, kiegészítő parkoló kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 385/2019. (XII.13.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Egyesített Szociális Intézmény III. számú Idősek Otthonának gépészeti és villamos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének módosítására

Sorszám: 408/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Vörösmarty Mihály könyvtár oromfal felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének módosítására

Sorszám: 401/2019. (XII.13.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 Székesfehérvár, 2019. december 9.

  

                                                                                              Dr. Cser-Palkovics András s.k.

                                                                                                          polgármester

Eseménynaptár

2020. Január
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek