Közgyűlési meghívó

2022.09.26. |

 

    

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2022. szeptember 30-án (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 197/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) – 2021, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2020-2025 dokumentumok elfogadására

Sorszám: 212/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat a gördülő fejlesztési terv módosítására

Sorszám: 208/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás módosítására

Sorszám: 198/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 213/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 209/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 199/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 210/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a székesfehérvári 8. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére

Sorszám: 200/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat kerékpárhálózat fejlesztésében történő együttműködési megállapodás Sorszám: 220/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat közlekedés monitorozó és modellező eszköz tesztterületének biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására

Sorszám: 214/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 201/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat lakossági LED-csereprogram megvalósításával kapcsolatos döntésre

Sorszám: 211/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat A 2022. évi Víziközmű-fejlesztési Alap módosítására

Sorszám: 215/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Zámoly úti ivóvízvezeték átépítésére

Sorszám: 216/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület fejlesztéséhez szükséges tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 217/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpontba oktatófilm beszerzése II. tárgyú beszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 221/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Szennyvíztisztító telep, gépi tisztítású síkrács (Geiger rács) cseréje tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 222/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Szennyvíztisztító telep, iszapvíztelenítő berendezés beszerzése, polielektrolit adagolók beszerzése tárgyú közbeszerzés eljárás megindítására

Sorszám: 223/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Széna téri ivóvíz gerinc-, és bekötővezetékek rekonstrukciójának kivitelezése” tárgyú közbeszerzés eljárás megindítására

Sorszám: 224/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat M-0 j. átemelő főgyűjtő bélelése és Széchenyi út - Horvát István út főgyűjtő bélelése tárgyú közbeszerzés eljárás megindítására

Sorszám: 225/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

  

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 202/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban

Sorszám: 203/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzati díj 2022. évi adományozására

Sorszám: 204/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

 1. Javaslat Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére

Sorszám: 205/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat ivóvízvezetési szolgalmi jog alapításához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 206/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Zsolnai úton lévő víztorony területrészeinek pályázat útján történő együttes bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 207/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat szennyvízvezetési szolgalmi jog alapításához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 218/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat kiadására

Sorszám: 226/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Városház tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 227/2022. (IX.30.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvári Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 219/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat közbeszerzés eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződések módosítására

Sorszám: 228/2022. (IX.30.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 26.

 

Dr. Cser-Palkovics András s.k.

polgármester