Közgyűlési meghívó

2019.03.18. |

 

 

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2019. március 22-én (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 29/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 78/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 72/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására és utak területrendezésére

Sorszám: 94/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

   

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 74/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 73/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló felújítási munkák támogatására

Sorszám: 61/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a 2019. évi Viziközmű-fejlesztési Alap módosítására

Sorszám: 62/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. II. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 63/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 64/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

 

 

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 65/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 75/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 76/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a KNYKK Zrt. 2018. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Sorszám: 92/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 90/2019. (III.22.)

Előterjesztő:    Bozai István ügyvezető

Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Székesfehérvár Gyümölcs utca 34. szám alatti 828/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására

Sorszám: 84/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

  

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adására

Sorszám: 91/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 405/2017.(V.26.) számú határozatának kiegészítésére és székhely bejegyzés engedélyezésére

Sorszám: 95/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:                                       

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat ivóvízvezeték térítésmentes átadására

Sorszám: 66/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 77/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Szabadságharcos u. 59. szám alatti ingatlan egyes épületrészeinek bérbe adására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 67/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Sóstói Stadiont érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 71/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

Sorszám: 89/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Csíkvári úti edzőpályák és kiszolgáló-épület villamosenergia-ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 79/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, városi belső távvezetéken található szerelvényaknák rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 87/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. JavaslatSzékesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 80/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Homonnai úti és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 88/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepre szivattyúk, keverők beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 85/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 86/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére

Sorszám: 83/2019. (III.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 81/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat „Sipos Gyula-díj” és „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díjak adományozására

Sorszám: 68/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat szakmai díjak adományozására

Sorszám: 69/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár 372/A/2 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására

Sorszám: 70/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár belterület 461 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos megállapodásra

Sorszám: 96/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

  

 1. Javaslat a Székesfehérvári 7323/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő építmények bontása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 82/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat energetikai korszerűsítésre vonatkozó tervezési szerződéssel kapcsolatban

Sorszám: 93/2019. (III.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 

Székesfehérvár, 2019. március 18.

 

 

  

                                                                                                    Dr. Cser-Palkovics András s.k.

                                                                                                                  polgármester

Hirdetés

Eseménynaptár

2019. Március
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek