Közgyűlési meghívó

2022.12.05. |

             

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2022. december 9-én (péntek) 8.15 órai kezdettel összehívom

 

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat bizottsági tagsággal kapcsolatos döntésekre

Sorszám: 266/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 46/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 277/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelete módosítására

Sorszám: 293/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Sorszám: 288/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 278/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat az önkormányzati kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 294/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 279/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat postai szolgáltatások biztosítása érdekében teendő intézkedésre

Sorszám: 297/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról

Sorszám: 289/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának (2023 - 2027.) elfogadására

Sorszám: 290/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár kábítószer-ellenes stratégiájával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 267/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat házi gyermekorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 268/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat sportlétesítmények működtetésére

Sorszám: 284/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ működését érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 280/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos megállapodás megkötésére

Sorszám: 269/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat költségvetési szervet érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 276/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a 2023. évi Országos Diákparlament megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 281/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat belterületbe vonásra

Sorszám: 298/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megállapodása megkötésére

Sorszám: 299/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyont érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 300/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 301/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 elfogadására

Sorszám: 282/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat a Vendel árok átépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 295/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 

 

 

 

 1. Javaslat Belvárosi épület rekonstrukcióját szolgáló felújítási munkák támogatásával kapcsolatban megkötött megállapodás módosítása

Sorszám: 283/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat „Batthyány utcában gyalogos-átkelőhely és buszöböl kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 296/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Tájékoztató az önkormányzati képviselők kötelezettségének teljesítéséről

Sorszám: 270/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 291/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat a „Pro Cultura Albae Regiae” díj adományozására

Sorszám: 271/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról

Sorszám: 292/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 

 

 

 

 

 1. Javaslat a Humán Szolgáltató Intézet igazgatói megbízásával kapcsolatos döntésre

Sorszám: 272/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban

Sorszám: 273/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Köfém ltp. 1. szám alatti ingatlanon rádióátjátszó állomás elhelyezésére kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 274/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat adásvételi szerződéssel kapcsolatos intézkedés megtételére

Sorszám: 287/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 285/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat „Gépi tisztítású síkrács (Geiger rács) cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 286/2022. (XII.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

  

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 07/23800-2/2022. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 275/2022. (XII.9.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

Székesfehérvár, 2022. december 5.

   

                                                                Dr. Cser-Palkovics András  s.k.

                                                                 polgármester