Közgyűlési meghívó

2019.08.13. |

  

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2019. augusztus 16-án (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Beszámoló a 2018/2019-es tanévre vonatkozó „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

Sorszám: 248/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Fűrész István Ösztöndíj Munkacsoport vezetője

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 267/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló
  56/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 257/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 258/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 252/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati támogatások nyújtására

Sorszám: 249/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő vagyont érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 259/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat ingóság térítés nélküli átvételére és üzemeltetésbe adására

Sorszám: 268/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan épületrészeinek bérbe adására

Sorszám: 273/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 270/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes közös használatba adására

Sorszám: 260/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

    

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
  337/2019. (V.17.) számú határozatának módosítására

Sorszám: 275/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 271/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 272/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Elektromos gépjárművek beszerzése” elnevezésű projekt keretében elektromos gépjármű beszerzése I. tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 247/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Egyesített Szociális Intézmény III. számú Idősek Otthonának gépészeti és villamos felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 256/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 250/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

   

 1. Javaslat az Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzése a TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül 2. tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 274/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 261/2019. (VIII.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetési feladataival kapcsolatban

Sorszám: 276/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Sorszám: 253/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti épület 2. emeleti kollégium épületrészének bérbe adására vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 254/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Fő u. 9. 1/1 szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására

Sorszám: 269/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

  

 1. Javaslat ingatlan megvásárlására

Sorszám: 255/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a „Palotavárosi tavak szabadidőpark, vizesblokk kiv.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 262/2019. (VIII.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére szivattyúk és keverők beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Sorszám: 251/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. utcafronti épület felújítása, átalakítása és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Sorszám: 277/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Önkormányzati intézmények felújítása II.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Sorszám: 263/2019. (VIII.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Szent István Király Múzeum Rendház épületének rekonstrukciója, bővítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Sorszám: 264/2019. (VIII.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei részére villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 265/2019. (VIII.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei részére gázenergia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 266/2019. (VIII.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/502-10/2019. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 278/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/550-15/2019. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 279/2019. (VIII.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

  Székesfehérvár, 2019. augusztus 12.

 

                                                                                                    Dr. Cser-Palkovics András s.k.

                                                                                                                  polgármester

Eseménynaptár

2019. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek