Közgyűlési meghívó

2021.09.21. |

    

 

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendkívüli ülését

 

2021. szeptember 24-én (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám: 98/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére

Sorszám: 62/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 90/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

Sorszám: 97/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Ingatlanok üzemeltetésbe adására hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához

Sorszám: 94/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakításához kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 87/2021. (IX. 24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P + R parkolók kialakítása” projekthez kapcsolódó intézkedések megtételéről

Sorszám: 70/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Mancz János bölcsőde felújítására vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: 77/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat az „M7 autópálya, Székesfehérvár, nyugat csomópont átépítésének előkészítése” projekthez kapcsolódó intézkedések megtételéről

Sorszám: 63/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adására

Sorszám: 64/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 

 

 

 

 1. Javaslat ingatlanok pályázat útján történő bérbe adásáról

Sorszám: 95/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Fehérvár Tüdeje – Zöld Város TOP II. ütem kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 80/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 78/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvári Középiskolai Campus I. ütem kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 91/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Zrínyi utca szennyvízvezeték rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 71/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és elhelyezése 2021-2024 tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 88/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Balatoni szervízút ivóvíz és útburkolat felújítása I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 79/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a CIVINET hálózatban való részvétel folytatására

Sorszám: 92/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 65/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat közművelődési megállapodás módosítására

Sorszám: 66/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat művészeti alkotásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 75/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat az öttusasport fejlesztésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

Sorszám: 67/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 81/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

Javaslat az Alba Airport Kft. javadalmazási szabályzatának és a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadására

Sorszám: 82/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Várfal park felújításáról szóló 577/2021. (VIII.13.) számú közgyűlési döntés módosítására

Sorszám: 86/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 83/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat játszóterek és sportpályák házirendjére

Sorszám: 85/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 99/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Azonnali kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 72/2021. (IX.24.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

                        Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat bizottsági tagsággal kapcsolatos döntésekről

Sorszám: 68/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 69/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár Gazdaságáért” díj 2021. évi adományozására

Sorszám: 73/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati díjak 2021. évi adományozására

Sorszám: 76/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Budai (Hadiárva) út 8451/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Sorszám: 89/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról történő döntésre

Sorszám: 74/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a „Palotavárosi szabadidőpark-kiegészítő beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 96/2021. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a „székesfehérvári Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építéséhez szükséges föld- és kőszállítási út kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 84/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Prohászka Ottokár úti kerékpárút és víziközmű, valamint a Budai úti (Vörösmarty tér – Várkörút) víziközmű átépítése, felújítása úthelyreállítással” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 93/2021. (IX.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

  

Székesfehérvár, 2021. szeptember 21.

 

                        Dr. Cser-Palkovics András s.k.

                      polgármester

 

Hirdetés

Eseménynaptár

2021. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár