Közgyűlési meghívó

2023.09.18. |

                                              

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2023. szeptember 22-én (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására

Sorszám: 199/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Sorszám: 198/2023. (IX.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 200/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

Sorszám: 183/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat pályázatokat véleményező szakmai bizottság fenntartói tagjainak kijelölésére

Sorszám: 184/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Tájékoztató bizottsági tag kötelezettségének teljesítéséről

Sorszám: 185/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Farkas László elnök

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) – 2021 dokumentum módosítására

Sorszám: 197/2023. (IX.22.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 201/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 191/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 202/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 203/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 194/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

 1. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos intézkedés megtételére

Sorszám: 195/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 196/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 186/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban

Sorszám: 187/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzati díjak adományozására

Sorszám: 192/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár Gazdaságáért” díj adományozására

Sorszám: 188/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99. szám alatti ingatlanon található önálló melléképület bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 189/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 4226 hrsz-ú ingatlan épületrészének bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 190/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének 04/732-7/2023 számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 193/2023. (IX.22.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

  

Székesfehérvár, 2023. szeptember 18.

   

                                                                Dr. Cser-Palkovics András  s.k.

                                                                 polgármester