Közgyűlési meghívó

2018.09.10. |

 

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2018. szeptember 14-én (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat A Szabadművelődés Háza igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 304/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának 2017. évi helyzetéről

Sorszám: 305/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Kovács Zsolt rendőrkapitány

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Beszámoló az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíj megállapításának 2017/2018-as tanévre vonatkozó tapasztalatairól

Sorszám: 306/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Fűrész István Ösztöndíj Munkacsoport vezetője

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

 1. Javaslat A Szabadművelődés Házát érintő döntés meghozatalára

Sorszám: 329/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat sporttámogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 341/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 339/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati támogatás nyújtására

Sorszám: 338/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat emlékoszlop áthelyezésére

Sorszám: 342/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Vásárhelyi út felújítása elnevezésű projekttel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 346/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása” elnevezésű projekttel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 322/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

   

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására és elfogadására

Sorszám: 333/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz-és Csatornamű Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 314/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 315/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2018. I. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 316/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 343/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat magánút elnevezésére

Sorszám: 330/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

    

 1. Javaslat közterületek elnevezésére

Sorszám: 331/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése- árapasztó műtárgy építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 317/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat „Óvodai udvarok megújítása keretében új udvari eszközök beszerzése, meglévő eszközök felújítása, illetve elbontása, továbbá kapcsolódó építési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 326/2018. (IX.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán közmű rekonstrukcióra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám:327/2018. (IX.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 532/2018.(VIII.17.) számú határozatának módosítására

Sorszám: 307/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Szakképzési Centrum által végzett intézményi felújítás támogatására

Sorszám: 332/2018. (IX.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

  

 1. Javaslat Schwäbisch Gmündbe történő kiutazásra

Sorszám: 308/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

Sorszám: 309/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat az elektromos töltőoszlopok telepítési helyszíneinek módosítására

Sorszám: 310/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú létesítmény pályázat útján történő bérbe adására

Sorszám: 311/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyon hasznosítására

Sorszám: 349/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 323/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 336/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

   

 1. Javaslat az 550/2018. (VIII.17.) számú közgyűlési határozat módosítására

Sorszám: 318/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat „Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem TOP” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 335/2018. (IX.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 312/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat önkormányzati díjak adományozására

Sorszám: 340/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár Gazdaságáért” díj adományozására

Sorszám: 319/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 328/2018. (IX.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

  

 Javaslat a Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építése, az ingatlanon meglévő épületek bontásával II., valamint a Székesfehérvár, Csíkvári úti parkolók II. ütemének megvalósításához szükséges építmények bontása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 334/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Arany J. utca, Szent II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 320/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Börgönd területén járda, csapadékcsatorna és parkoló építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 348/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Börgöndön található önkormányzati tulajdonú létesítmény bérbe adására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 313/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek bérbeadására

Sorszám: 337/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

  

 1. Javaslat a Sóstói Stadion vendéglátási célokat szolgáló ingatlanrészének bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 344/2018. (IX.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének forgalomképessé nyilvánítására és elidegenítésére

Sorszám: 345/2018. (IX.14.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, 11683 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 321/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 180540/4/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 325/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 180234/1/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 324/2018. (IX.14.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Székesfehérvár, 2018. szeptember 10.

 

                                                                             Dr. Cser-Palkovics András s.k.

                                                                                        polgármester

 


A legszebb pillanatok

Eseménynaptár

2018. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek