Közgyűlési meghívó

2022.06.20. |

     

 

 

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2022. június 24-én (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat az Árpád Úti Óvoda óvodaigazgatójának megbízására

Sorszám: 137/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Mesevilág Bölcsőde bölcsődevezetőjének megbízására

Sorszám: 138/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Tündérkert Bölcsőde bölcsődevezetőjének megbízására

Sorszám: 139/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Esztergom Megyei Jogú Várossal testvérvérvárosi kapcsolat létesítésére

Sorszám: 136/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 


 1. Javaslat Székesfehérvár klímastratégiája, valamint „Székesfehérvár Megyei Jogú Város középtávú Energiastratégiája (2020)” előrehaladási jelentés 2020. és „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)” Összefoglaló dokumentumok elfogadására

Sorszám: 154/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására

Sorszám: 155/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 156/2022. (VI.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Fejér megyei vállalkozások fejlesztésének támogatásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Sorszám: 157/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat a Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 158/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 159/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat belvárosi épület rekonstrukcióját szolgáló felújítási munkák támogatására

Sorszám: 160/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság


 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 146/2022. (VI.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Szent István 2025 programsorozatban történő együttműködésre

Sorszám: 140/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a háborús infláció, a drasztikus energiaár-emelkedések hatásainak kezelésére a közszolgáltatások biztonságos működtetése érdekében

Sorszám: 151/2022. (VI.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat költségvetési szerveket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 161/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 148/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 149/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyont érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 152/2022. (VI.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 


 1. Javaslat a Székesfehérvár, Zsolnai úton lévő létesítmények pályázat útján történő együttes bérbe adására

Sorszám: 153/2022. (VI.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 162/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat közterületek és közutak elnevezésére

Sorszám: 145/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat a TR2020/DG/01/A2-01 számú „Twinning for a Green Future/ Testvérvárosi kapcsolatok a zöld jövőért” című felhívásra beadható pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 163/2022. (VI.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 150/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI épületének homlokzat- és tetőfelújítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 164/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Vörösmarty Színház közönségforgalmi rész külső nyílászáróinak cseréje tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 165/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Városház tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 166/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 141/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 

 1. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban

Sorszám: 142/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozására

Sorszám: 143/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat kiadására

Sorszám: 144/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Fehérvár Tüdeje – Zöld Város TOP II. ütem kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 147/2022. (VI.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének
  04/461-6/2022. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 167/2022. (VI.24.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 

Székesfehérvár, 2022. június 20.

 

 

Dr. Cser-Palkovics András s.k.

polgármester

 

 

 

 

Aranybulla emlékév 2022.

Kiállítás

Facebook

Eseménynaptár

2022. Június
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár