Közgyűlési iroda

2020.10.06. |

Irodavezető: Laczi Zoltán
Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I.em.
Az iroda telefonszáma: (22) 537-157
Az iroda fax száma:
(22) 537-225
E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyrendi feladatok:

A szervezeti egység biztosítja a közgyűlés, a bizottságok működésének feltételeit, közreműködik a választások, népszavazások lebonyolításában, a védelmi feladatok ellátásában:

 • közgyűlési, bizottsági meghívók tervezetének összeállítása, egyeztetése,
 • közgyűlési, bizottsági ülések technikai előkészítése, a jóváhagyott meghívó és mellékletei továbbítása,
 • az előterjesztések összegyűjtése, intézkedés a sokszorosításukról, továbbításukról,
 • a bizottsági üléseken hozott döntések végrehajtásáról a végrehajtásért felelősök jelentése alapján előterjesztés készítése,
 • részvétel a bizottsági üléseken, munkájuk segítése,
 • közgyűlési, bizottsági jegyzőkönyvek elkészítése, kezelése, felterjesztése az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével megbízott szervhez, továbbítása a Városi Levéltár és Kutatóintézethez, a Vörösmarty Mihály Könyvtárhoz,
 • önkormányzati rendeletek, határozatok kezelése, nyilvántartása, rendeletek kihirdetése, információ adása a rendeletekről, határozatokról,
 • a közgyűlés munkaanyagának elkészítése, határozat-kivonatok továbbítása végrehajtás céljából,
 • a „Döntés” program kezelése,
 • a végrehajtásért felelősök jelentése alapján előterjesztés készítése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
 • közgyűlés munkatervének előkészítése,
 • a bizottságok éves tevékenységéről szóló beszámoló előkészítése,
 • média tájékoztatása az ülésekről, azok napirendjéről,
 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Városkörnyéki Bizottság működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • nemzetiségi önkormányzatok testületi munkájának támogatása a jogszabályi előírások és a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján:
  a) meghívók, írásos előterjesztések készítése, elektronikus úton történő továbbítása
  b) testületi üléseken történő részvétel, törvényességi észrevételek szükség szerinti megtétele
  c) testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, az aláírt jegyzőkönyvek felterjesztése a jogszabályi előírások szerint,
  d) testületi döntések és határidők nyilvántartása,
  e) a nemzetiségi önkormányzatok számára előírt határidős kötelező feladatok figyelemmel kísérése,
  f) testületi anyagok őrzése,
  g) szükség esetén egyéb technikai segítség nyújtása.
 • sokszorosítási feladatok ellátása,
 • a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának elősegítése,
 • a felkészülési időszakban tervezési és szervezési, a védekezés időszakában döntés-előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és ellenőrzési feladatok ellátása,
 • a polgármester hatáskörébe tartozó honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködés, döntés-előkészítés,
 • a tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • a tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más szervezeti egységeivel,
 • ágazati statisztikák elkészítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

 

.