Közgyűlés-munkaterv

2023.06.05. |

A Közgyűlés 2023. év II. félévi munkaterve

             

      Székesfehérvár Megyei Jogú Város

               Önkormányzat Közgyűlése              

 

Szám: 302/2023.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. május 26.-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

302/2023.(V.26.) számú h a t á r o z a t a  Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. év
II. félévi munkatervéről

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. év II. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2023.  szeptember 22.
2023.  november 10.
2023.  december 8.

 

Közmeghallgatás várható időpontja:

 

  1. december 8.

 

 

A Közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Közgyűlési Iroda bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

 

Felelős:      Dr. Bóka Viktor

                    címzetes főjegyző

 

                    Laczi Zoltán

                    Közgyűlési irodavezető

 

Határidő:    azonnal

   

Kmf.

 

  Dr. Cser-Palkovics András  s.k.                                                              Dr. Bóka Viktor  s.k.

              polgármester                                                                                 címzetes főjegyző