Közgyűlés-munkaterv

2018.12.19. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

793/2018.(XII.14.) számú h a t á r o z a t a :                               

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. év I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2019. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2019. január 18.
2019. február 15.
2019. március 22.
2019. április 12.
2019. május 17.
2019. június 21.

 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

 

Felelős:       Dr. Bóka Viktor

                     jegyző

 

                     Pápai Erzsébet

                     Humán Erőforrás Gazdálkodási és

                     Koordinációs főosztályvezető

 

Határidő:       2018. december 31.

  

Kmf.

 

 Dr. Cser-Palkovics András s.k.                                        Dr. Bóka Viktor  s.k.

               polgármester                                                                 jegyző

  


  Előterjesztés melléklete

   

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 • Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás működéséről

 

 • Beszámoló a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működéséről

 

 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

 • Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatára

 

 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi összesített közbeszerzési terveinek jóváhagyására

 

 • Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásához kapcsolódó önkormányzati elszámolás elfogadására

 

 • Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

 

 • Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának 2018. évi helyzetéről

 

 • Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

 

 • Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, valamint egyes önkormányzati társulások 2018. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

 

 • Javaslatok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok 2018. évi beszámolójának, 2019. évi üzleti tervének elfogadására

 

 • Beszámolók Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 2018. évi közhasznú tevékenységéről

 

 • Javaslatok díjak, kitüntető címek adományozására

 

Eseménynaptár

2019. Június
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek