Közgyűlés-munkaterv

2019.12.17. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

944/2019.(XII.13.) számú h a t á r o z a t a :                                      

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. év I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2020. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2020. január 24.
2020. február 14.
2020. március 27.
2020. április 24.
2020. május 29.
2020. június 19.

 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

  

Felelős:      Dr. Bóka Viktor

                    jegyző

 

                    Pápai Erzsébet

                    Humán Erőforrás Gazdálkodási és

                    Koordinációs főosztályvezető

  

Határidő:    2019. december 31.

  

                                                                Kmf.

   

Dr. Cser-Palkovics András                                                     Dr. Bóka Viktor

polgármester                                                                            jegyző

  


 Előterjesztés melléklete

  

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás működéséről
 • Beszámoló a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működéséről
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 • Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatára
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi összesített közbeszerzési terveinek jóváhagyására
 • Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadásához kapcsolódó önkormányzati elszámolás elfogadására
 • Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról
 • Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának 2019. évi helyzetéről
 • Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 • Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, valamint egyes önkormányzati társulások 2019. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól
 • Javaslatok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok 2019. évi beszámolójának, 2020. évi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslatok díjak, kitüntető címek adományozására

 

 

Lakossági tájékoztatás

Eseménynaptár

2020. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin