Közgyűlés-munkaterv

2022.06.07. |

A Közgyűlés 2022. év I-II. félévi munkaterve

      Székesfehérvár Megyei Jogú Város

               Önkormányzat Közgyűlése              

 

Szám: 795/2021.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021. december 17-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

795/2021.(XII.17.) számú h a t á r o z a t a  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. év I. félévi munkatervéről

 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2022. január 28.
2022. április 29.
2022. június 24.

 

A Közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Közgyűlési Iroda bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

  

Felelős:      Dr. Bóka Viktor

                    címzetes főjegyző

 

                    Laczi Zoltán

                    Közgyűlési irodavezető

 

Határidő:    2021. december 31.

  

Kmf.

   

Dr. Cser-Palkovics András s.k.                                                                           Dr. Bóka Viktor s.k.

              polgármester                                                                                          címzetes főjegyző


      Székesfehérvár Megyei Jogú Város

               Önkormányzat Közgyűlése              

 

Szám: 303/2022.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 26-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

303/2022.(V.26.) számú h a t á r o z a t a  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. év
II. félévi munkatervéről

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. év II. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2022. szeptember 30.
2022. október 28.
2022. december 16.

 

Közmeghallgatás várható időpontja: 2022. december 16.

  

A Közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Közgyűlési Iroda bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

 

 Felelős:      Dr. Bóka Viktor

                    címzetes főjegyző

 

                    Laczi Zoltán

                    Közgyűlési irodavezető

 

Határidő:    azonnal

   Kmf.

   

Dr. Cser-Palkovics András  s.k.                                                                          Dr. Bóka Viktor s.k.

             polgármester                                                                                            címzetes főjegyző