Közgyűlés-munkaterv

2022.12.15. |

A Közgyűlés 2023. év I. félévi munkaterve

     

        Székesfehérvár Megyei Jogú Város

               Önkormányzat Közgyűlése              

 

Szám: 644/2022.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. november 18-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

644/2022.(XI.18.) számú h a t á r o z a t a  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. év I. félévi munkatervéről

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2023. február 10.
2023. február 24.
2023. május 26.

 

 

A Közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Közgyűlési Iroda bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

 

 

Felelős:      Dr. Bóka Viktor

                    címzetes főjegyző

 

                    Laczi Zoltán

                    Közgyűlési irodavezető

 

Határidő:    2022. december 31.

   

Kmf.

 

  Dr. Cser-Palkovics András  s.k.                                                              Dr. Bóka Viktor  s.k.

              polgármester                                                                                 címzetes főjegyző