Közgyűlés-munkaterv

2023.12.13. |

A Közgyűlés 2023. év II. félévi munkaterve

                  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

               Önkormányzat Közgyűlése              

 

Szám: 760/2023.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
2023. december 8.-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

760/2023.(XII.8.) számú h a t á r o z a t a  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. év I. félévi munkatervéről

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2024. február 15.

2024. április 26.

2024. június 28.

A Közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Közgyűlési Iroda bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

  

Felelős:      Dr. Bóka Viktor

                    címzetes főjegyző

 

                    Laczi Zoltán

                    Közgyűlési irodavezető

  

Határidő:    2023. december 31.

   

                                                                                                  Kmf.

 

  

Dr. Cser-Palkovics András     s.k.                                                                        Dr. Bóka Viktor  s.k.

             polgármester                                                                                            címzetes főjegyző