Közgyűlés

2021.06.22. |

M E G H Í V Ó
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
2021. június 25-én (péntek) tartandó
közmeghallgatására és az azt követő rendkívüli ülésére
 
Helyszín: a Városháza Díszterme (Városház tér 1. I. emelet)
I. Közmeghallgatás

 

A közmeghallgatás kezdete: 2021. június 25-én 8.00 óra

 

A Közmeghallgatás napirendje:

 

1./ Tájékoztató az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elleni – a 2020. november 4. és 2021. június 14. közötti időszakban végzett – védekezési feladatellátásról, tett intézkedésekről

Szóbeli előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

II. Közgyűlés rendkívüli ülése
 

Az ülés kezdete: a Közmeghallgatás lezárását követő 15. perc

 

A rendkívüli ülés napirendje:

 

 1. Tájékoztató az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elleni – a 2020. november 4. és 2021. június 14. közötti időszakban végzett – védekezési feladatellátásról, tett intézkedésekről

Sorszám: 17/2021. (VI.25.)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 


 

 

 1. Javaslat a Gyöngyvirág Óvoda óvodaigazgatójának megbízására

Sorszám: 1/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Tolnai Utcai Óvoda óvodaigazgatójának megbízására

Sorszám: 2/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a közterületek használatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám: 18/2021. (VI.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat Fejérvíz Zrt-vel megállapodás megkötésére

Sorszám: 26/2021. (VI.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében kerékpárutak kivitelezése a projektben még fennmaradó szakaszokra tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Sorszám: 3/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat „Egyes oktatási intézmények vizesblokkjainak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 4/2021. (VI.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a „székesfehérvári Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építéséhez szükséges föld- és kőszállítási út kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 5/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat közszolgáltatási szerződés módosítására

Sorszám: 6/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatos döntések meghozataláról

Sorszám: 7/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdőt érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 8/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat az Alba Regia Feszt együttműködésben történő megvalósításáról

Sorszám: 9/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat A 2021. évi Víziközmű-fejlesztési Alap módosításáról

Sorszám: 10/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Sorszám: 19/2021. (VI.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

  

 1. Javaslat közterületek elnevezésére

Sorszám: 27/2021. (VI.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat üzemeltetési megállapodás módosítására

Sorszám: 28/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Mechatronikai Park létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 20/2021. (VI.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

 

 1. Javaslat egyes helyiségek térítésmentes használatának megszüntetéséről

Sorszám: 11/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a polgármesteri jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 22/2021. (VI.25.)

Előterjesztő:   Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

 

 1. Azonnali kérdés

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat önkormányzati díjak, kitüntető címek 2021. évi adományozásáról

Sorszám: 23/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat ingatlan megvásárlásáról

Sorszám: 25/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Zsolnai utca 11726/1 hrsz-ú ingatlanon álló víztorony területrészének bérbe adására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 12/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, külterület 020193 hrsz-ú és a 020194 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról

Sorszám: 13/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról

Sorszám: 21/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat MOL Aréna Sóstó létesítmény egyes területrészeinek vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 14/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról

Sorszám: 15/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat köztartozásmentes adózói bázissal kapcsolatban

Sorszám: 16/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat „Székesfehérvár, Prohászka Ottokár úti kerékpárút és víziközmű, valamint a Budai úti (Vörösmarty tér – Várkörút) víziközmű átépítése, felújítása úthelyreállítássaltárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 24/2021. (VI.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének
  07/9774-4/2021. számú végzése elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 29/2021. (VI.25.)

(Az előterjesztést később küldöm meg)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 

A közmeghallgatáson és a Közgyűlés rendkívüli ülésének nyílt ülésén az érdeklődők védettségi igazolvány/applikáció bemutatásával vehetnek részt, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány bemutatása emellett kérhető.

  

Székesfehérvár, 2021. június 22.

 

  

                                        Dr. Cser-Palkovics András  s.k.

                                                      polgármester