Közbeszerzési iroda

2020.10.06. |
Irodavezető: Dr Bárdos Katalin
Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em.
Az iroda telefonszáma: (22) 537-295
Az iroda fax száma: (22) 537-160
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu


Ügyrendi feladatok:

Az Iroda a Közgyűlés által elfogadott Közbeszerzési Szabályzatban és a Beszerzési Utasításban foglaltak szerint az Önkormányzat, a Hivatal, valamint jóváhagyás esetén az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai közbeszerzési, beszerzési feladatait látja el:

 • a tárgyévi összesített közbeszerzési terv elkészítése, jóváhagyását követően közzététele,
 • a beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a beszerzés, közbeszerzés szakmai tartalmát meghatározó szervezeti egységekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal, külső szakértőkkel,
 • a beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatása, a Bírálóbizottság és az eljárásban részt vevők munkájának szervezése, koordinálása,
 • a beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatása során közbenső döntések és az eljárást lezáró döntések előkészítése, kihirdetése,
 • a közbeszerzésekről a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése,
 • a Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Utasítás tartalmának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslattétel annak módosítására a vonatkozó jogszabályi változások tükrében,
 • a jogszabályban előírt tartamú adatok közzététele,
 • az egyes eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, felhívások közzététele, feltöltése és megküldése,
 • az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a beszerzési, közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés tervezetek beszerzési, közbeszerzési szempontú előkészítése,
 • együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más szervezeti egységeivel,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések készítése.