Környezeti állapot 2015

2017.03.13. |

A globális éghajlatváltozás hatásai Székesfehérváron is érezhetők, azonban a környezet állapotát javító, illetve a környezet és természet védelmét szolgáló intézkedések hivatottak ezeket csökkenteni. 2015. évben is számos beruházás, intézkedés és fejlesztés történt, amely a város környezeti állapotának javítását szolgálták az alábbiak szerint:

Víz-szennyvíz:
Székesfehérvár vízellátása 100%-os, a régi vezetékek cseréje, illetve felújítása történt meg az alábbi utcákban:

 • Légfúvó gépház hőtechnikai gépészet fejlesztése, szennyvíztelep
 • Hármashídi vízműtelep – transzformátor átkapcsoló berendezés és áramváltó cseréje
 • Sóstói Vízműtelep – energiaellátás felújítási munkái
 • Rozgonyi Piroska u. ivóvíz vezeték (170 fm), szennyvízvezeték rekonstrukció (195 fm)
 • Várkapu utca ivóvízvezeték rekonstrukció
 • Elhasználódott online folyamatszabályozó szondák pótlása
 • Kinizsi utca ivóvízvezeték rekonstrukció (370 fm)
 • Rádió úti szennyvízcsatorna rekonstrukcióhoz kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltás

Belvízvédelem:

 • Nyílt vízfolyások üzemeltetése
 • Záportározók üzemeltetése
 • Jóléti tavak és átemelők üzemeltetése
 • Zárt csapadékcsatornák és átereszek üzemeltetése

 Levegőminőség:

 • Városunk területén a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya végzi a levegőszennyezettség méréseket.
 • A székesfehérvári mérőkonténer SO2, NO2, NOx, CO, O3 és PM10 szilárd részecskék koncentrációját méri.
 • Ezen automata mérőhálózat adatai alapján a kén-dioxid, szén-monoxid, szálló por és ózon szennyezettség szempontjából a levegőminőség kiváló, nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok szennyezettség szempontjából a levegőminőség jó. Az elmúlt évben tájékoztatási határérték túllépés mindössze 1 alkalommal történt 2015.november 6-án és 7-én.
 • Az automata mérőhálózat keretén belül működő konténeren kívül történnek még levegőminőségi mérések az ún. manuális mérőhálózattal, amely az egész országot befedő hálózat, az úgynevezett RIV (regionális immisszió vizsgáló állomás) "off-line" mérőhálózat jogutódjának tekinthető, s amelyben a mérések kiterjednek a nitrogén-dioxid és az ülepedő por immisszió meghatározására.
 • Az adatok megerősítik az automata mérőhálózat eredményeit, valamint az automatamérő hálózathoz képest plusz információként kijelenthető, hogy ülepedő por szennyezettséget tekintve a levegőminőség kiváló.

Környezeti és Közlekedési Zajhelyzet:

 • Városunk zajtérkép és intézkedési terv készítésére volt kötelezett a 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értemében, mely alapján elkészült Székesfehérvár, stratégiai zajtérképe és az intézkedési terve a szükséges beavatkozásokhoz. Időközben több ízben történtek útfelújítások, vasúti pályaudvar és vonalszakaszok felújítása, valamint újabb zajvédő falak épültek meg és különféle forgalmi rend változások, melyek a korábbi zajhelyzetet javították. Mivel a stratégiai zajtérképet 5 évente felül kell vizsgálni, ezért lassan időszerűvé válik a különféle fejlesztések jótékony hatásának zajvédelmi vizsgálata is.
 • A 2015-ös évben is pozitív a tapasztalat a városban az egyes vendéglátó-ipari egységek, szórakozóhelyek, bizonyos rendezvények esetében az éjszakai megengedett zajszint betartása, és betartatása vonatkozásában. Idővel egyre több vendéglátó-ipari egység látta be, hogy csak úgy tud eredményesen működni, ha odafigyel a környezetére is. A lakossági panaszok legnagyobb része még mindig a szórakozóhelyeket elhagyók nem megfelelő viselkedése miatt érkezik, illetve a közterületen szórakozó fiatalok miatt.
 • A hatályos jogszabályok alapján a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem kötelező melléklete a zajforrást kibocsátó egység zajvédelmi hatásterületét és annak környezeti zajterhelését bemutató akusztikai tervdokumentáció. A zajvédelmi megfelelőség megállapítását követően nem csak az adott területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartását, hanem a zajvédelmi megfelelőség megvalósulásához a szolgáltató által vállalt üzemeltetési körülmények betartását is előírja az eljáró zajvédelmi hatóság, ezáltal sok lakossági panaszbejelentést is meg lehet előzni.
 • A közlekedés- és gépjárműforgalom is jelentős zajforrás. A zaj- és rezgésterhelés a forgalomnövekedéssel arányosan alakul. A nyugati elkerülő út mentén a zajvédő falak építése elkészült, így kedvezőbb zajhelyzet adódott az úthoz közelebbi védendő létesítményeknél. A nyugati elkerülő út III. szakasza (szennyvízteleptől az István-majorig) 2016. nyarán átadásra kerül, mely jelentősen lecsökkenti a Feketehegyi városrész forgalmát, csökkentve ezzel a közlekedés által okozott zajterhelést is.

Táj- és természetvédelem:

 • A 2015. évben egy immáron csaknem 5 éve tartó, folyamatos munkának és rengeteg előkészületnek lett meg az eredménye. A Székesfehérvári Közgyűlés az Aszal-völgy, a Jancsár-völgy és a Máriamajori-erdő és Nagy-völgy helyi védetté nyilvánításáról is döntött. Az Aszal-völgy esetében a védetté nyilvánítás célja, hogy az ott fellelhető igen ritka növénytársulások, illetve egyes felmérések szerint a mintegy 18 védett faj fennmaradjon.

  A Jancsár-völgy legfőbb értéke a löszgyepi maradványok életközösségeiben rejlik, így ezek megőrzése és védelme kiemelkedően fontos. Továbbá a Jancsár-völgy annak tájképi esztétikai értékei mellett több védett madárfaj fészkelő helye is.
 • A Máriamajori-erdő és a Nagy-völgy Székesfehérvár határának északkeleti részén helyezkedik el. Észak-déli irányban húzódik a Máriamajori-erdő, míg a Nagy-völgy erre merőlegesen, kelet felé halad.
 • A megyében található löszgyepeken, illetve löszvölgyekben több olyan védett növényfajt találunk, melyek valamikor eredetileg a Mezőföldet borító tölgyerdőkben éltek. Sajnálatos módon a tölgyeket az ember mára szinte mindenhonnan kiirtotta, így a gazdag aljnövényzetű, cserjékben bővelkedő lösztölgyesek csak kis kiterjedésű, egymástól elszigetelt foltokban maradtak fenn. Ezért akkora jelentőségű, hogy a Máriamajori-erdő és a Nagy-völgy védettség alá kerüljön. A négy megye területére is átnyúló Mezőföldön sehol másutt nem található ekkora kiterjedésű, összefüggő, természetes állapotú lösztölgyes!

A helyi védelem alá helyezett 4 területrész összesen több mint 250 hektár nagyságú viszonylag háborítatlan területet jelent a városban.

Növények, locsolás:

 • Egynyári virágok májusi elejétől kerültek kiültetésre, a kiültetések során 3 335 m2-en 99 916 db palántát ültettünk ki és gondoztuk a palántákat az őszi kétnyári kiültetésig.

  Ősszel 1 990 m2 nagyságú területen összesen 82 004 db virághagyma és árvácska palánta került elültetésre.
 • A 2015. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny díjkiosztó ünnepségét október 21-én a Vígadó Dísztermében tartották. A rendezvényen a városunknak átadták a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének (MAKEOSZ) különdíját, ami együtt járt 50 000 Ft értékű két főre szóló Green City képzésben való részvétellel is.
 • 2015- ben a Fő utca és a belváros díszítésére kihelyezésre került 24 db egynyári virágokkal és muskátlival beültetett virágoszlop, 15 db nagyméretű leander, valamint kipróbálásra került 5 db új virágtorony is a város távolabbi pontjain.
 • 129 villanyoszlopra 2 322 db előnevelt futómuskátli került ki májusban és a fagyokig díszítették a várost.
 • Székesfehérvár Fő utcáján látható Virágóra környékének a felújítását elvégeztük, és gyepszőnyeggel váltottuk fel a kitaposott területet.
 • A Városszépítési Pályázat 2015-ben is tovább növekedő lakossági érdeklődést váltott ki. Az érdeklődők száma évről évre növekszik, önkormányzati intézmények vezetői, óvodák, bölcsődék, iskolák vezetői, családi házak tulajdonosai, társasházak közös képviselői is pályázhattak.

  Részletek: 2015-ben 469 db pályázat érkezett a Városgondnokságra. A kiszállításra került növények megoszlása (22 198 db egynyári virág, 6 576 db muskátli, 1 211 db 50-l-es virágföld, 10 635 db évelő és, virághagyma, 4 126 db cserje, 621 db fenyő, 420 kg fűmag).
 • A Városgondnokság által fenntartott virágágyak locsolásához szükséges vizet 2 fúrt kútból vételezzük.
 • A város levegő minőségének javítása érdekében 2015 őszén 137 db fát, 25 db örökzöldet, 1436 db cserjét és 104 db rózsát ültettünk.

Szociális kaszálás:

 • A Városgondnokság dolgozói évről évre szociális kaszálást végeznek a rászoruló lakók kérésére.

Hulladékgazdálkodás:

 • A Depónia Kft. által Székesfehérváron végzett hulladékszállítást érintő legjelentősebb változást a 2015. júniusban kísérleti jelleggel bevezetett ún. két kukás gyűjtés, amely során az öreghegyi ingatlanok közül mintegy 1500 ingatlan esetén, a társasházi övezetek közül a Tóvárosban került bevezetésre az új gyűjtési mód.
 • A kísérletben részt vevő családi házas ingatlanok részére egy darab, az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló edény került kiosztásra díjmentesen. A társasházak esetében a meglévő gyűjtőkonténerek űrtartalmának megosztásával lett megadva az esély a lakosok számára az elkülönített (szelektív-hasznosítható), valamint a lebomló hulladék különgyűjtésére. Természetesen a külön gyűjtött anyagok külön kerülnek begyűjtésre és más-más kezelési módszerrel történik a feldolgozás.

Illegális hulladéklerakók felszámolása:

 • A város különböző pontjain fellelhető illegális hulladék lerakó helyek felszámolását (melyek nagy része hajléktalanok által hátrahagyott) a Kríziskezelő Központtal közösen végezzük. Ezeket a feladatokat a köztisztasági csoport fogja össze és irányítja. 2015. évben összesen 14656 kg hulladékot gyűjtöttünk össze illegális hulladéklerakásokból.

Jelzőlámpa fejlesztések 2015-ben
Az önkormányzati tulajdonú jelzőlámpás csomópontokon 2015-ben a következő fejlesztések történtek:

 • Jelzőlámpa ledesítés 2015/1: Palotai út – Piac tér (buszkihajtó), Vörösmarty út – Budai út, Széchenyi út – Balatoni út, Széchenyi út - Horvát I. út, Horvát I. út – Prohászka O. út, Budai út – Prohászka O. út,
 • Jelzőlámpa ledesítés 2015/2: Palotai út – Selyem u., Palotai út – Halász u., Palotai út – Alba Plaza kihajtó út, Palotai út – György O. téri gyalogátkelő, Palotai út – Schwäbisch G. u.
 • Új vezérlő telepítése: Horvát I. u. – Prohászka O. u.
 • Kábelcsere: Horváth I. u. – Széchenyi u., Budai út – Szent I tér
 • Forgalmi rend módosítás: Várkörút – Dózsa Gy. u.

Jelzőlámpás csomópont megszüntetése: Deák F. u. – Horváth I. u.

Útfelújítási munkák, hóeltakarítás, síkosság mentesítés:
Önkormányzati munkák műszaki ellenőrzése:

 • Új Belváros - Várkörút rehabilitációja: Rákóczi út és Lakatos utca felújítását is tartalmazta a program (átadás 2015. július 10.)
 • Parkoló építések a Palotavárosban 4 helyszínen
 • Deák Ferenc u.- Horváth István u. körforgalom (átadás: 2015. augusztus 10.)
 • Várkapu u. útburkolat felújítása (átadás: 2015. december 4.)
 • Krasznai köz nagy felületű burkolat- és vízelvezetés javítás (átadás: 2015. december 16.)
 • Királysor – Géza u. körforgalom kiépítése (átadás: 2015. december 21.)
 • Saját útfelújítási munkák 2015-ben: 4 db, bruttó 35 millió Ft. értékben

Hóügyelet:

 • november 15. - március 15. között, 0-24 órás szolgálatban
 • Téli feladatterv: a munkát IV ütemben végezzük, az észleléstől számított 1 órán belül kell megkezdeni a beavatkozást. I. ütem: fő- és tömegközlekedési útvonalak síkosság mentesítése, takarítása: átlagos téli időjárás esetén 4-6 óra

 Forgalomtechnikai feladatok:

 • Útburkolati jelek felújítása (fenntartási felület: 25 000 m2)
 • 2015-ben 200 db hirdetési oszlop kihelyezése
 • Kerékpár támaszok kihelyezése (2015-ben a vasútállomás környékére 16 db, a Kodály Zoltán Általános Iskolához további 9 db)
 • Buszvárók felújítása
 • Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, cseréje, eltávolítása
 • Kerékpár hálózat fejlesztése (2015-ben pl. Balatoni út, Várkörút, Rákóczi út)

 Nyári hőség elleni védekezés:

 • Az ÁNTSZ 2015-ben összesen 6-szor rendelt el hőségriadót, mely összesen 27 napig tartott. A korábbi évekhez hasonlóan locsoló autókkal frissítettük az útburkolatok felületét a sűrűbben lakott területeken, elkerülve a szmog és a por magas koncentrációjának kialakulását.
 • Ezen kívül a lakosság közérzetének javítása érdekében 2 db párakaput helyeztünk el a belváros területén.

Elektromos autók üzemelése:

 • A káros anyag kibocsátás és a zajterhelés csökkentése érdekében 1 db elektromos autót a belváros karbantartási tevékenységeihez használunk. Ezen kívül még működik 3 másik elektromos autó, mely közül az egyiket locsolásra, a másikat növény védőszer kijuttatására is, a harmadikat pedig temető üzemeltetési feladatok ellátására használunk. 

Fa hulladékok hasznosítása:

 • A tevékenységünk során keletkezett fa-, és zöldhulladékok 100 %-ban hasznosításra kerülnek. Egyrészt szociális tűzifaként kiosztjuk a rászorulóknak, másrészt a hulladék fa, amely tűzifaként nem hasznosítható, saját tulajdonú géppel aprításra, majd a Csalai hulladéklerakó telepen komposztálás céljából átvételre kerül. A fűnyírásból származó friss füvet a közeli lovardába szállítjuk.

Közterületi takarítás:

 • Történelmi belváros takarítása + Zichy liget, Rózsaliget: hétfőtől-vasárnapig, napi 10 órában
 • Lakótelepek: Palotaváros, Víziváros: heti 2-3-szor; többi lakótelep: heti 1-szer
 • Kiemelten kezelt parkok: Halesz park, Petőfi park, Központi park: heti 5-6-szor
 • Kihelyezett kézi szemetesek és kutyaürülék gyűjtők ürítése: heti 2-3 alkalommal
 • Kutyaürülék gyűjtő zacskók kihelyezése: heti 50 db/gyűjtő
 • Temetői konténerek ürítése: heti 1 alkalommal
 • Illegális hulladékok begyűjtése: akciószerűen
 • Gépi úttisztítás: 1 db géppel, folyamatosan, körjárat alapján
 • Rendezvények közbeni, utáni takarítás
 • Elektromos autóra szerelt magasnyomású mosóval végezzük a közterületi eszközök, díszburkolatok tisztítását
 • Klórmeszes oldattal fertőtlenítjük a hajléktalanok által szennyezett szilárd burkolatokat, épületfalakat, intézmények környékét
 • Gépi úttisztítás: egy nagy és egy közepes géppel takarítjuk a kiemelt szegélyekkel rendelkező utakat, kerékpárutakat, térköves sétányokat

Fűnyírás:

 • Székesfehérvár belterületén évente 8, a külterületi részeken évi 4 alkalommal végzünk fűnyírást, összesen 2 005 572 m2 nagyságú területen.

Közfoglalkoztatás:

 • A Városgondnokság alkalmazásában évente átlagosan kb. 150-200 fő közmunkás dolgozik.