Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron

2022.08.10. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00250

A projekt címe: "Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron"

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2022.11.28.

A pályázat célja:

Székesfehérvárnak célja, hogy (természeti, épített, városi, közlekedési) környezeti elemeinek minőségi és mennyiségi jellemzői optimális kombinációban álljanak rendelkezésre a fenntarthatóság követelményeinek megfelelően. A legfontosabb projekt cél a lehetőségekhez igazodó megelőzés, az alkalmazkodás egy fenntartható, megalapozott helyi klímastratégia létrehozásával és megvalósításával. A helyi és a bizonyos mértékben vonzáskörzeten alapuló (megyei klímastratégia eredményeit és céljait figyelembe vevő) térségi szintű székesfehérvári klímastratégia elsősorban az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítését kell, hogy szolgálja.

A projekt rövid leírása:

A hazai kibocsátáscsökkentés és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében a projekt a székesfehérvári helyi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával biztosítja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló helyi tevékenységek kereteinek biztosítását. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás a helyi lakosság körében és bevonásukkal egyéni, közösségi-szervezeti szinten is megvalósul a projekt szemléletformáló elemeinek megvalósítása kapcsán és a stratégia tervezési folyamata során. A megvalósítandó projekt tevékenységei a hazai, EU-s és egyéb nemzetközi szintű klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikai elvárások teljesítését segítik elő.

A projektben az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg:

- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Klímastratégiájának kidolgozása (egyeztetési és végleges változat)

- intézményi, települési, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása: interaktív klímastratégiára épülő két alkalmas szemléletformálási program kidolgozása; városkörnyéki tájegységek bemutatása Ökotúrák lebonyolításával

- települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 2021. évben (fesztivál, konferenciák, interaktív kiállítás)

- ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése; szemléletformáló tartalmú kiállítható molinók, illetve kiadványok készítése

- a projekt számára dedikált weboldal létrehozása (akadálymentesített)

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 20.000.000 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %