Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés

2019.04.30. |

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: „Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében”

Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 317 769 511 Ft

Projekt befejezésének tervezett dátuma: 2018.10.22.

Támogatás mértéke: 100 %


A projekt bemutatása:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP 6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében. A projekt kapcsán a Támogatási Szerződés 2016. december 16-án megkötésre került.

A beavatkozás célja Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdasági területei jó színvonalú közúti elérhetőségének biztosítása a vállalkozások és a munkavállalók számára. Munkába járási és logisztikai forgalom gördülékenyebbé tételével pozitívan befolyásolja a helyi vállalkozások gazdasági környezetét, munkahelymegtartó, foglalkoztatás-fejlesztési beruházás növelő hatást kíván elérni.

A tervezett fejlesztés keretében helyi, önkormányzati tulajdonú, gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető utak fejlesztése valósul meg az alábbi 3 helyszínen:

  • Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig 760 méter hosszan: az érintett szakasz kopóréteg felújítása és a hozzá tartozó padka rendezése valósul meg a projekt keretében; 
  • Útfelújítás Feketehegyen a Kőrösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig 1170 méter hosszan: a szakaszon járda akadálymentesítése, kopóréteg felújítása, egyes szakaszokon teljes pályaszerkezet cseréje és vízelvezetés javítása valósul meg; 
  • A Szárcsa utca 27. számtól a Sárkeresztúri út 61. számig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útcsatlakozásával együtt 1100 méter hosszan. A szakaszon a kopóréteg felújítása és a hozzá kapcsolódó padka rendezése valósul meg, egyes szakaszokon pályaszerkezet cserével.

A projekt keretében valósul meg az útmentén haladó járda akadálymentesítése, csapadékvíz-elvezetés felújítása, forgalomtechnikai tevékenységek, autóbuszöböl, autóbusz megálló felújítása is.

A beruházások 317,769 millió forint uniós támogatásból valósulnak meg. A munkálatok egyes szakaszokon az útburkolat és a járdák felbontásával járhatnak. A helyreállítás folyamán az eredetivel azonos műszaki szintű rehabilitáció valósul meg, a tervben foglaltak szerint.

Székesfehérvár Önkormányzata és a kivitelezési munkák elvégzésével megbízott vállalkozások a területen lakók megértését kéri az építéssel járó kellemetlenségért.