Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása

2022.11.23. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003

A projekt címe: „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása”

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2022. 10.31.

A projekt rövid leírása:

Az energetikai korszerűsítéssel érintett épület a Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. szám alatt található utcafronti épületegyüttes. Ennek felújítása során az épület pincéjében talajnedvesség elleni vízszigetelés, valamint a homlokzati lábazat hőszigetelése extrudált hőszigetelő lemezzel, a homlokzat utólagos hőszigetelése kőzetgyapot lemez elhelyezésével készült el. A homlokzati hőszigetelésekre az előírt technológia betartása mellett, a szükséges rétegek, kiegészítő elemek beépítésével felhordásra került a szilikát vakolat, valamint a lábazati vakolat. A meglévő, rossz hőszigetelésű fa homlokzati nyílászárók helyett korszerű, hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag nyílászárók kerültek beépítésre a szükséges takaró, kiegészítő elemekkel együtt. Az épület padlásfödémére vízszintesen került elhelyezésre, fektetésre a kőzetgyapot hőszigetelés, ezzel biztosítva a felső szint megfelelő hővédelmét. A pince helyiségeiben csak minimális fűtés tervezett, így a földszinti irodák, helyiségek megfelelő hőszigetelése érdekében a pinceszint, későbbiekben használaton kívül maradó helyiségeinek mennyezetére alulról kerül elhelyezésre a szálas hőszigetelő anyag. Az érintett épületegyüttesben található 2 db, 50 m2 alapterületű lakás, melyek belső felújítással nem, azonban a padlásfödém szigetelésével, illetve a külső homlokzati szigeteléssel, vakolással érintettek. Számszerűsíthető energiahatékonysági eredmények: a középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 138,7 MWh/év; elért primer energiafelhasználás csökkenés 499,2 GJ/év; az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 29,8 CO2 tonna egyenérték (beruházás előtt CO2 (t): 71,4 - beruházás után 41,6; renovált középületek: 2017 m2.

 Az épületenergetikai korszerűsítés együtt értelmezendő az egyéb felújításokat finanszírozó TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001 azonosítószámú, Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron elnevezésű projekttel. Az épületben helyet kapó Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ 2021.05.01-ével átvette a felújított helyiségeket és beköltözve átfogó szakmai munkáját, több mint 80 munkatárssal, a megújult épületegyüttesből végzi.

A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) célja a Székesfehérvárra vonatkozó energetikai helyzet, az energiafogyasztás felmérése, a klímaváltozáshoz kötődő települési jelenségek feltárása, javaslattétel az energiafelhasználás mérséklésére, a klímahatások elleni alkalmazkodásra, továbbá a várható eredmények számszerűsítése és az intézkedések, hosszútávú stratégiák meghatározása. A 539/2022.(IX.30.) számú közgyűlési határozat szól a kidolgozott és társadalmasított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) 2021 elnevezésű dokumentum elfogadásáról, a dokumentum a közgyűlési döntést követően 2022.10.03-tól elérhető a https://tegyunkegyutt2030.hu/tudastar/szekesfehervar-megyei-jogu-varos-fenntarthato-energia-es-klima-akcioterve-secap webcímen. A határozat egyben felhatalmazta Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesterét a Covenant of Mayors for Climate & Energy Europe (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez történő csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására. A kapcsolódó polgármesteri együttműködési nyilatkozat a közgyűlési elfogadás napján aláírásra és elektronikus feltöltésre került.

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 68 756 192 Ft

A támogatás mértéke: 100 %