Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron

2017.04.05. |
 A KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron” című TDM pályázat rövid ismertetése:
 
 Székesfehérvár MJV Önkormányzata 2009. szeptemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron” című projekt megvalósítására, melynek kedvezményezettje a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 
A megpályázott összeg: 50 000 000 Ft
Megítélt támogatás: 37 431 450 Ft
Önerő: 6 605 550 Ft
A projekt összköltsége: 44 037 000 Ft
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2011. január 14.
A projekt megvalósításának kezdete: 2011. január 1.
A projekt zárásának időpontja: 2012. december 31. 
 
 A pályázat megvalósítási ütemezésével összhangban 2012 végére feláll a professzionális menedzsment szervezet (TDMSz) teljes tárgyi és személyi feltételrendszere. A TDM vezető partnere (Székesfehérvár MJV Önkormányzata) 2 + 5 éves időtartamra vállalta a szervezet biztonságos fenntartását a Társasággal kötött Középtávú Együttműködési Megállapodással összhangban.
- 2011 – 2012 pályázat megvalósításának időszaka
- 2012 – 2017 fenntartási időszak
 
A TDM munkaszervezeti egységét a Hiemer-házban elhelyezkedő Tourinform Iroda képezi, melynek üzemeltetését a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. látja el 2010. november 1.-től. A munkaszervezet létszáma: 3 fő
 
A projekt során megvalósítandó feladatok
 
TDMSZ szervezet- és hálózatfejlesztési, képzési programok, projektek
 
· TDM szervezet hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program, melynek célja, hogy a Nonprofit Kft. középtávú (5 éves) időszakára megfogalmazásra kerüljenek az alapvető szervezetfejlesztési irányok, ennek keretében a hálózatépítés, a partnerségi programok, az egyes operatív lépések, feladatok kidolgozásra kerüljenek.
· TDM partnerség-építés. A TDM szakmai találkozók keretében – az egyre bővülő – szolgáltatói kör számára egyrészt alkalmat teremtünk a szakmai kérdések megvitatására, a tapasztalatok, jó gyakorlatok átadására. Másrészt ezek a szakmai találkozók (workshop-ok, konferenciák) jó alkalmat teremtenek arra, hogy a desztináció fontosabb fejlesztési elképzeléseiről, vagy már a kivitelezés időszakában lévő turisztikai beruházásokról első kézből értesülhessen a tagság. Harmadik fontos célunk a találkozókon: a TDM szervezet tagjai is rendelkezzenek az alapvető desztinációs ismeretekkel, illetve bővítsük ezeket.
 
· TDM elméleti és gyakorlati továbbképzés
· Továbbképzés TDM menedzser és munkatársak részére
· Mentor- és szakmai csereprogram
· Külföldi és belföldi tanulmányút döntéshozóknak
· Értékteremtési szakmai tréningek 
 
TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési projektek megvalósítása
 
· A TDMSZ szolgáltatás-fejlesztési cselekvési terv támogatást nyújt a különböző piaci szegmensek számára kifejlesztendő programcsomagokra, ennek felvázolja értékesítési alternatíváit is.
· Helyi Turisztikai Látogatói és Elégedettségi Monitoring rendszer kialakításának komplex előkészítés
· Turisztikai kutatás-felmérés lefolytatása a desztináció turisztikai és látogató-kiránduló turizmusának nagyságáról, a költési, utazási szokásokról, preferenciákról, igényekről, véleményekről, döntési okokról, fejlesztési szükségletekről, vendégelégedettség mérése
 
TDMSZ infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzési programok, projektek
 
· Új munkaállomások irodai bútor igényei
· kirakati polcok, paraván, vitrinek, prospektustartó, roll-up dekoráció
· irodai tároló polcok és eltolható raktárpolcok, szekrények
· információs táblák, kiadványtartók, állványok
· tárgyalóasztal, székek stb, nagyteljesítményű multifunkciós készülék és fénymásoló, HP színes nyomtató, 1 db projektor, Lapvágó, spirálozó és scanner
· Kültéri integrált információs pont-rendszer létesítése
· Székesfehérvári turisztikai Információs táblák és hirdetőoszlopok elhelyezése - aktuális turisztikai információs és tájékoztatási táblák
· Front office-ban - többfunkciós plazma vagy LCD tv monitor (nagy képernyős) kihelyezése + DVD információs és promóciós céllal
· Kiadványtartó információs-állványok - elhelyezésre kerülnek több kulcsszolgáltatónál, vonzerőnél ahová kihelyezésre kerülnek a kiadványok
 
TDMSZ informatikai rendszer fejlesztését támogató eszköz- és szoftverbeszerzések és hardverfejlesztések
 
· 3 db számítógépes új munkaállomás felszerelése, teljes technikai felszereléssel (számítógép, monitor, kapcsolódó technikai eszközök, telefon),
· 3 db lap-top és kapcsolódó felszerelés
· Kiadványtervező, plakát, szórólapkészítéshez alkalmas szoftver
· Photoshop
 
 Desztinációs szintű marketing-kommunikációs, PR, értékesítés-ösztönzési fejlesztések, projektek megvalósítása
 
· Pozícionálási és versenyképességi stratégia: desztináció (turisztikailag is értelmezhető) értékeit, fő versenyképességi tényezőit jeleníteni meg strukturált formában. Célja egy időtálló érték platform kialakítása, amely mintegy iránytűként szolgál a fejlesztési és kommunikációs elképzelések és tervek megfogalmazása során a desztináció szereplői számára, és amely tökéletes alapot biztosít egy egységes márkakép kialakításához.
· Turisztikai Arculatterv elkészítése: a fenti stratégiára alapozva készül el Székesfehérvár megjelenítését szolgáló arculati elemek, melyek markánsan elkülönítik a desztinációt a többi városlátogatásra fókuszáló történelmi fogadóterülettől.
· Imázs kiadványok – invitatív, tematikus és információs kiadványok célcsoportonként
· Helyi turisztikai fenntarthatósági kiadvány (Fenntartható turisztikai útmutató), 2000 pld.
· Székesfehérvári hagyományos és indirekt marketing akciók támogatása (fizetett cikkek, blogszerű PR anyagok stb.)
· Információs szóróanyagok, márkázott ajándéktárgyak
· TDM PR eszközök (pl. tollak, információs egyenruha)
· Székesfehérvári Törzsvendégprogram részeként - promóciós és szakmai rendezvény indítása
· TDM projekt-tájékoztatási, partnerségi, kommunikációs, nyilvánossági feladatok ellátása, táblák beszerzése
· Belföldi és külföldi vásári megjelenések