Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron

2023.03.20. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-16-SF1-2018-00001

A projekt címe: Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2022.12.31.

A projekt bemutatása:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „A helyi identitás és kohézió erősítése” megnevezésű, TOP-6.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be konzorciumi partnerével, A Szabadművelődés Házával a helyi identitás erősítése érdekében. A projekt kapcsán a Támogatási Szerződés 2018. augusztus 16-án megkötésre került. A projekt keretében lehetőség nyílik a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésére és a közösségi szerepvállalás erősítésére. A projekt tervezett, elszámolható költsége: 253 millió forint vissza nem térítendő támogatás, az Európai Szociális Alapból.
A Szabadművelődés Háza (névváltoztatást követően Székesfehérvári Közösségi Kulturális Központ) helyett a projekt megvalósításába az Echo Innovációs Műhely lépett be konzorciumi partnerként.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül valósul meg. A projekt eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségekben felmerülő problémák megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, élénkül a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez és a településrészekhez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködésekkel ezek aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a közösségek életében.

A projekt legfontosabb célja a településrészeken megvalósuló közösségfejlesztés, mely több elemből áll:

  • Helyi igényekhez igazodó cselekvési tervek és rendezvénynaptárak elkészítése;
  • Közösségi tevékenységek történeti feltárása pl.: helytörténeti dokumentumok összeállítása;
  • Helyi nyilvánossági fórumok működtetése pl.: honlap, helyi újság, stb.;
  • Közösségi akciók, tevékenységek, események lebonyolítása: helyi hagyományok feltárása, közösségi kiállítások szervezése, közösségi eredmények bemutatása, településrészi kezdeményezések megvalósítása pl.: városrészi piknikek, családi napok, ismeretterjesztő előadássorozatok, stb.;
  • Közösségi programok biztosítása: klubfoglalkozások, táborok, kulturális programsorozatok, egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények, stb.;
  • A közösségfejlesztési folyamatról információs pont kialakítása a helyi lakosságot érintő közhasznú információkkal pl.: programajánlatok, intézmények, szervezetek elérhetőségei, hasznos információk, stb.;
  • Képzések, tréningek, tanulmányutak szervezése.
Kijelölt információs pontok:

Akcióterület Intézmény
I.          Feketehegy, Szárazrét, Szedreskert, Fecskepart, Felsőváros A Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
II.          Öreghegy, Csala, Kisfalud Öreghegyi Közösségi Ház
8000 Székesfehérvár, Fiskális út 93.
III.          Író utcák, Vezér utcák, Búrtelep, Ráchegy, Börgönd Zsolt utcai Tagkönyvtár
8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 34.
IV.          Maroshegy, Tóváros, Alsóváros, Váralja, Sóstó, Őrhalmi szőlők Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Sóstói ltp. 1.
V.          Palotaváros Tolnai utcai Tagkönyvtár
8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 30.
VI.          Belváros Központi Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
VII.          Víziváros, Lövölde, Vasútállomás környéke Budai úti Tagkönyvtár
8000 Székesfehérvár, Budai út 44-46.

A megvalósítás során a közösség tagjai tárnak fel szükségleteket, terveznek programokat, annak érdekében, hogy maguk ismerjék meg saját kultúrájukat, illetve a helyi igényeket, szükségleteket, ezzel is erősítve a helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatokat.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 253.000.000 Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 253.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %