Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén

2017.04.04. |
 
 
Kedvezményezett:  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe:  Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén
Szerződött támogatás összege:  285.000.000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:    2018. október 31.
A projekt azonosító száma: TOP 6.8.2 – 15 – SF1 – 2016 – 00001
 
A projekt tartalmának rövid összefoglalása: 
 
A fejlesztés Székesfehérvár gazdaságfejlesztési céljaihoz, a hátrányos helyzetű, nyilvántartott álláskereső személyek aktív munkaerőpiacra való visszaterelésével a gazdasági szereplők igényeihez járul hozzá. A megyeszékhely tágabb térsége foglalkoztatásában is kiemelkedő szereppel bír. Székesfehérvár 25-30 km sugarú köre az a térség, mely települései foglalkoztatottjainak kiemelkedően nagy része (minimum egyharmada) jár be a megyeszékhelyre dolgozni. A város gazdasági és foglalkoztatási erőből adódó vonzóhatására figyelemmel a projektet, a tervezett munkaerőpiaci partnerségi együttműködések földrajzi területét is a város közigazgatási határát meghaladóan, járási szinten kialakítani indokolt. Olyan széleskörű támogatási eszközök alkalmazhatóak a programban, amelyek a munkáltatói oldalról érzékelhető hiányokat, szükségleteket elégítenek ki. Olyan támogatási eszközök alkalmazása kívánatos, amelyek a Székesfehérvár és járása eltérő munkaerő-piaci, gazdasági sajátosságaihoz igazítottan kínálnak alternatívát a hátrányos helyzetű célcsoportba sorolható személyek munkaerő-piaci státuszának kedvezőbb irányú alakításában. A Székesfehérvári járás illetékességi területének nagyságából és ebből következően eltérő gazdasági helyzetéből adódóan olyan program megvalósítása a cél, amely képes kielégíteni a Székesfehérváron és járásában érzékelhető-, az országon belüli egyedi, és járás-megyei jogú város között eltérő munkaerő-piaci helyzetből és a foglalkoztatási lehetőségekből fakadó gazdasági igényeket. A nyilvántartott állományi csoport-, korcsoport-, iskolai végzettség és a nyilvántartásban töltött idő szerinti megoszlása nagy százalékban megfelel a projektben hátrányos helyzetűnek definiált-, széles kitekintéssel körülhatárolt célcsoportnak, akik munkaerő-piaci integrációját az alábbi eszközökkel szükséges előkészíteni és elősegíteni:
- A munkaerő-piaci szolgáltatások (pl.: mentori szolgáltatás, munkáltatói kapcsolattartás, munkatanácsadás) készítik elő a programban igénybe vehető támogatási programelemeket;
- a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű célcsoport számára több konstrukcióban kínált bértámogatás;
- legfeljebb kilencven napos munkatapasztalat-szerzés támogatása;
- a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetűek számára de minimis jogcímen lehet a projekt keretében bérköltség támogatást nyújtani, többféle konstrukcióban;
- a célcsoport számára munkába járás útiköltsége is elszámolható a programban;
- a foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása (képzési költség; képzéshez kapcsolódó helyi/helyközi utazás; keresetpótló juttatás).
 
Közvetett – kötelezően megvalósítandó – támogatási eszköz foglalkoztatási paktum létrehozása a pályázat keretein belül. Feladat egy paktumiroda létrehozása, ami a várostérségi szinten jelenlevő, foglalkoztatás területén releváns szereplők bevonásával együttműködve valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő - foglalkoztatási helyzetelemzést készít, melynek része - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről.