Felsőváros vízrendezése III. ütem

2018.02.12. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Felsőváros vízrendezése III. ütem

Szerződött támogatás összege: 286.602.721,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 
A projekt tartalmának bemutatása

A projekt tartalma Székesfehérvár, Koppány utca meglévő csapadékcsatorna felújítása. Az utcában lévő csatorna erősen elhasználódott, beomlás veszélyes. A teljes csapadékcsatorna rendszer felújítása szükséges. A projekt keretében, a csapadékcsatorna felújítása során 490 folyóméter gerincvezeték kiépítése szükséges a vizek kártételeinek megelőzése és biztonságos levezetése érdekében. A csapadékcsatorna felújítása vízjogi engedély köteles.

A projekt keretében vállaljuk 1 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkákba, amely feltétel biztosítása a kivitelezés közbeszerzési eljárásában szerződéses feltételként kerül rögzítésre.

A megvalósítani kívánt projekt elsődleges célja a csapadékvizek belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése, környezeti káresemények megelőzése illetve megszüntetése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 31.

A projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00003