Felsőváros vízrendezése II. ütem

2020.01.21. |


A kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Felsőváros vízrendezése II. ütem

A szerződött támogatás összege: 199,956 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai zárás: 2019. január 24.

A projekt azonosító száma: TOP-6.3.3.-15.SF1-2016-00003


A projekt bemutatása

Megújul a csapadékvíz-elvezető rendszer a Felsővárosban (II. ütem)

Székesfehérvár Önkormányzata sikeresen pályázott, ennek köszönhetően jelentős európai uniós forrás áll rendelkezésre a felsővárosi csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztésére. Két ütemben fontos beruházások indulnak a városrészben, amelyek megvalósítása komfortosabbá teszi az ott élők mindennapjait és környezetvédelmi célokat is szolgál.

Székesfehérváron, a Felsővárosban hamarosan megkezdődik a belterület védelmét szolgáló zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, illetve egyes szakaszokon átépítése.

A projekt elsődleges célja a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz-elvezető infrastruktúra fejlesztése, a környezeti káresemények megelőzése, illetve megszüntetése, s ezáltal a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése.

Jelen projekttel párhuzamosan történik a Felsőváros vízrendezése I. üteme (A-0-0 I/5, A-3-0) csapadékcsatornák kivitelezése.

A második ütemben kiépülő szakasz közvetlenül kapcsolódik az „A” jelű csapadékvíz elvezető rendszer A-0-0 I/5 részéhez. A beruházás terve az A-0-0 I/6 jelű 289,81 méter, valamint az A-5-0 jelű csapadékvíz főgyűjtő csatorna 273,66 méter hosszúságú szakaszát tartalmazza. Az A-0-0 I/6 szakasz a Koppány utca északi oldalán épül ki, nyomvonala az utca aszfaltburkolata alatt halad. A befogadója az A-0-0 I/5 jelű csatorna, amely az A-0-0 csapadékvíz főgyűjtő előzőleg kiépített szakasza.

Az A-5-0 jelű csapadékcsatorna szakasz a Csutora utca nyugati oldalán épül ki. Nyomvonala a Csutora utcában zöldterületen, illetve a kapubejárók burkolatán és a Forgó utca csatlakozásának aszfaltburkolatán halad át. Az A-5-0 jelű csapadékcsatorna egyben befogadója a Berényi út tervezett csapadékcsatornáinak, valamint a Nefelejcs utcai, már meglévő rendszernek is.

A második ütem beruházásai 199,956 millió forint uniós támogatásból valósulnak meg, és az alábbi felsővárosi utcákat érintik: Koppány utca, Csutora utca, Kertalja utca. A munkálatok egyes szakaszokon az útburkolat és a járdák felbontásával, valamint a vízelvezető árkok felújítása során azok környezetének átépítésével járhatnak. A helyreállítás folyamán az eredetivel azonos műszaki szintű rehabilitáció valósul meg, a tervben foglaltak szerint.

Székesfehérvár Önkormányzata és a kivitelezési munkák elvégzésével megbízott Colas Alterra Zrt. a területen lakók megértését kéri az építéssel járó kellemetlenségért.