Felsőváros vízrendezése I. ütem

2020.01.21. |


A kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Felsőváros vízrendezése I. ütem

A szerződött támogatás összege: 202,274 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai zárás: 2019. január 24.

A projekt azonosító száma: TOP-6.3.3.-15.SF1-2016-00002


A projekt bemutatása

Megújul a csapadékvíz-elvezető rendszer a Felsővárosban (I. ütem)

Székesfehérvár Önkormányzata sikeresen pályázott, ennek köszönhetően jelentős európai uniós forrás áll rendelkezésre a felsővárosi csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztésére. Két ütemben fontos beruházások indulnak a városrészben, amelyek megvalósítása komfortosabbá teszi az ott élők mindennapjait és környezetvédelmi célokat is szolgál.

Székesfehérváron, a Felsővárosban hamarosan megkezdődik a belterület védelmét szolgáló zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, illetve egyes szakaszokon átépítése.

A projekt elsődleges célja a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz-elvezető infrastruktúra fejlesztése, a környezeti káresemények megelőzése, illetve megszüntetése, s ezáltal a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése.

Jelen projekttel párhuzamosan történik a Felsőváros vízrendezése II. üteme (A-0-0 I/6, A-5-0) csapadékcsatornák kivitelezése.

Az első ütem beruházási terve az A-0-0 csapadékvíz főgyűjtő csatorna 1+059,94 és 1+311,75 m szelvények közötti 280,39 méter hosszú, 1/5 számú szakaszát tartalmazza. A szakasz a Zámoly utca 3-5. szám előtti – már megépült – hordalék-kiemelő műtárgytól a Kertalja utca 8. szám előtt létesítendő tervezett hordalék-kiemelő műtárgyig tart.

Az A-0-0 vezeték mellékágaként a meglévő A-3-0 vezeték egy részének rekonstrukciója szintén a mostani beruházás része. A felújításra szoruló vezetékszakasz hossza 165,61 méter, a becsatlakozó csatornaszakaszokat az átépített vezetékre kötik át.

Az első ütem beruházásai 202,274 millió forint uniós támogatásból valósulnak meg, és az alábbi felsővárosi utcákat érintik: Koppány utca, Kertalja utca, Zámoly utca. A munkálatok egyes szakaszokon az útburkolat és a járdák felbontásával, valamint a vízelvezető árkok felújítása során azok környezetének átépítésével járhatnak. A helyreállítás folyamán az eredetivel azonos műszaki szintű rehabilitáció valósul meg.

Székesfehérvár Önkormányzata és a kivitelezési munkák elvégzésével megbízott Colas Alterra Zrt. a területen lakók megértését kéri az építéssel járó kellemetlenségért.