Épületek energetikai korszerűsítése

2023.02.23. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

A projekt címe: „Épületek energetikai korszerűsítése”

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. 09. 30.

A projekt rövid leírása:

A beruházás 20 darab kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézmény energetikai felújítását foglalja magában, amelyből 5 db ingatlan esetében komplex, 15 db ingatlan esetében részleges, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő energetikai felújítás valósul meg tervezetten.

A meglévő intézmények energetikai és műszaki állapotát megvizsgálva került kiválasztásra 5 db intézmény, melyek az energetikai fejlesztés/felújítás során minimum 15 cm vastagságú homlokzati hőszigetelést, minimum 25 cm vastagságú tető/padlásfödém hőszigetelést, korszerű homlokzati és tetőfelületi nyílászárókat és egyenként 50 kWp teljesítményű napelem rendszert kapnak (komplex energetikai korszerűsítés), ezen felül a tájolást, az energiafelhasználást és az általános műszaki állapotot figyelembe véve 15 db intézmény került kiválasztásra, melyek egyenként 50 kWp teljesítményű napelem rendszerrel lesznek felszerelve (részleges energetikai korszerűsítés).

Az elvégzett előzetes belső felmérés eredményei alapján a CO2 egyenérték kibocsátás éves értéke legalább 1225 t/év értékkel csökkenhet, a 20 db intézmény korszerűsítésével. A számítás véglegesnek kizárólag akkor tekinthető, amennyiben a kötelező energetikai szakértői-műszaki felmérések elvégzésre kerülnek. A felmérés keretében hiteles energetikai tanúsítvány készítése és energetikai audit lefolytatása szükséges.

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 1 582 604 450 Ft

A támogatás mértéke: 100 %