Épületek energetikai korszerűsítése

2024.02.07. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

A projekt címe: „Épületek energetikai korszerűsítése”

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023.12.08.

A projekt rövid leírása:

A beruházás 23 darab kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szociális, nevelési és oktatási intézmény energetikai felújítását foglalja magában, amelyből 3 db ingatlan esetében komplex, 20 db ingatlan esetében részleges, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő energetikai felújítás valósult meg.

A meglévő intézmények energetikai és műszaki állapotát megvizsgálva került kiválasztásra 3 db intézmény, melyek az energetikai fejlesztés/felújítás során átlagosan tizenöt cm vastagságú homlokzati hőszigetelést, húsz-huszonöt cm vastagságú tető- vagy padlásfödém hőszigetelést, korszerű homlokzati és tetőfelületi nyílászárókat, valamint az éves villamos energia fogyasztási adatokra tekintettel egyenként maximum 50 kWp teljesítményű napelem rendszert kaptak (komplex energetikai korszerűsítés), ezen felül a tájolást, az energiafelhasználást és az általános műszaki állapotot figyelembe véve 20 db intézmény került kiválasztásra, melyek az éves villamos energia fogyasztási adatokat figyelembe véve egyenként maximum 50 kWp teljesítményű napelem rendszerrel kerültek felszerelésre (részleges energetikai korszerűsítés).

Az elvégzett számítások eredményei alapján a CO2 egyenérték kibocsátás éves értéke 518,8320 t/év értékkel csökkenhet, a 23 db intézmény korszerűsítésével.

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 1 443 507 558 Ft

A támogatás mértéke: 100 %