Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda

2022.03.10. |

Irodavezető: Dr. Solymos Krisztina Szonja
Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I. emelet 46. iroda
Az iroda telefonszámai: (22) 537-143
E-mail:
drsolymos.krisztina@pmhiv.szekesfehervar.hu

Az iroda által ellátott feladatok a következők:

Az iroda az önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális és gyermekvédelmi intézmények működtetésével, fenntartói irányításával, valamint az egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat látja el:

 • egészségügyi ellátással kapcsolatos előszerződések, feladat-ellátási szerződések szövegszerű elkészítése,
 • önkormányzati fenntartású, valamint ellátási szerződés alapján feladatot ellátó köznevelési, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények, szervezetek működésének figyelemmel kísérése, közreműködés szakmai ellenőrzésükben, beszámoltatásukban,
 • az „Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálásának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • fenntartói jóváhagyást igénylő intézményi szabályzatok előterjesztésének elkészítésében való közreműködés,
 • a Társulások munkaszervezeti feladatai körében gondoskodik az ülések előkészítéséről, valamint a döntések végrehajtásának koordinálásáról,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók, tervek előkészítése,
 • az intézmények tevékenységéhez kapcsolódó normatívák, központi támogatások, átvett pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenőrzésekor szükség esetén részvétel,
 • az irodához tartozó feladatok körében működő szakértői testületek, egyeztető fórumok, munkacsoportok tevékenységével, munkájának koordinálásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása,
 • az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásában közreműködés,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok nyilvántartása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások szakmai és pénzügyi beszámolóinak ellenőrzése,
 • a közpénzekből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közzétételi feladatok ellátása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében történő együttműködés és a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
 • a tevékenységébe tartozó feladatok körében együttműködés a Hivatal más szervezeti egységeivel.

Pályázat házi gyermekorvosi körzet betöltésére


RENDELETEK

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
(Egységes szerkezetbe foglalva az 58/2015. (XII. 21.), a 13/2016. (IV. 1.), a 14/2017. (III. 28.), a 27/2017. (VI. 22.), az 5/2018. (III.13.), a 8/2019. (III. 27.), a 11/2020. (III. 30.) és a 14/2021. (III.25.) önkormányzati rendelettel)

>>> letöltés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 56/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról
(Egységes szerkezetbe foglalva az 53/2016. (XII. 16.), a 40/2017. (X. 25.) a 15/2018. (VI. 18.), a 18/2018. (VIII. 22.), a 19/2019.(IX. 20.) és a 45/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel)
>>> letöltés