Beruházási és Üzemeltetési Iroda

2022.03.10. |
Irodavezető: Kocsis Orsolya
Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Az iroda telefonszáma:
 (22) 537-183
Az iroda fax száma: (22) 537-293
E-mail: kocsis.orsolya@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyrendi feladatok:

Az iroda az önkormányzati beruházások előkészítésével, lebonyolításával, aktiválásával kapcsolatos eljárásokat folytatja le:
 
 • az éves fejlesztési tervjavaslat és költségvetési javaslat összeállítása, egyeztetése,
 • támogatással megvalósuló beruházások műszaki előkészítése, terveztetése (megvalósíthatósági tanulmány, tanulmánytervek, engedély terv, tender terv, kiviteli terv, esetleg tervpályázat lebonyolítása), tervegyeztetés, engedélyeztetés, beruházás lebonyolítás
 • szerkezeti és szabályozási tervegyeztetéseken való részvétel és folyamatos konzultáció az azt készíttető Főépítészi Irodával,
 • beruházásokhoz kapcsolódó egyéb támogatások pályázatának előkészítése, összeállítása, határidőre való benyújtása, a támogatási szerződés előkészítése, folyamatos beszámolás, elszámolás
 • egyéb, a szakirodák által előkészített beruházásoknál, pályázatoknál egyeztetéseken való részvétel,
 • önkormányzati beruházások kivitelezésének indítására nyílt pályázatok lebonyolítása, valamint a közbeszerzési eljárásokban való részvétel (testületi előterjesztések előkészítése, munkacsoport üléseken való részvétel, döntés-előkészítő anyagok összeállítása, részletes műszaki dokumentáció összeállítása), a kivitelezővel szerződéskötés előkészítése, munkaterület átadása,
 • az önkormányzati intézmények által benyújtott felújítási igények, javaslatok összesítése, az éves intézmény-felújítási költségvetési javaslat összeállítása, felmérések elvégzése, tervek elkészíttetése, engedélyeztetés lefolytatása, az intézményvezetőkkel való koordináció,
 • kivitelezési munkáknál koordinációkon való részvétel, műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési, forgalomba helyezési eljárásokon az építtető képviselete,
 • műszaki ellenőrzés ellátására pályázatok előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés, a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • garanciális felülvizsgálat kezdeményezése, hiányok, hibák javításának elvégeztetése, ellenőrzése, munka átvétele,
 • közmű-üzemeltetőkkel történő egyeztetés
 • közműépítéshez, útépítéshez szükséges útszabályozási munkák előkészítése a jóváhagyott szabályozási tervek alapján,
 • egyeztető tárgyalások lefolytatása, szerződés előkészítése, jogi ellenjegyzésre való továbbítás,
 • finanszírozási ütemterv naprakészen történő nyilvántartása,
 • szerződések nyilvántartása,
 • aktiváláshoz adatszolgáltatás,
 • lakossági tájékoztatás, ügyfelek tájékoztatása a várható és folyó beruházásokról,
 • lakossági kezdeményezésű fejlesztési feladatok koordinálása társulati beruházásban,
 • az iroda tevékenységi körével kapcsolatosan megjelenő pályázatok figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
 • az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

Az iroda ellátja a Hivatal épületeinek üzemeltetésével, eszközök, irodaszerek, berendezések beszerzésével, karbantartási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat:

 • a hivatal épületeinek üzemeltetése, karbantartása,
 • az épületek és szolgáltatások költségeinek fedezetére vonatkozó költségvetési javaslat elkészítése, az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodás,
 • portaszolgálat biztosítása a Városház tér 1. és 2. épületekben,
 • a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának üzemeltetése,
 • a hivatal személy- és teherszállítási feladatainak ellátása, a gépjárművek karbantartásának, az üzemeltetési és üzemviteli feltételeinek biztosítása,
 • a hivatal belső anyagmozgatási feladatainak ellátása,
 • a nyomtatvány- és irodaszer ellátásáról, a személyi használatra kiadott eszközök analitikus nyilvántartása,
 • bélyegző nyilvántartás vezetése,
 • a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő eszközök selejtezésével kapcsolatos tevékenység ellátása,
 • a választások, az önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
 • kapcsolattartás a hivatal szervezeti egységeivel a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében,
 • folyamatos kapcsolattartás azokkal a szolgáltatókkal, amelyek a működéshez szükséges üzemviteli feltételeket biztosítják,
 • a karbantartási, felújítási feladatok ellátása érdekében a vállalkozóktól árajánlatkérés, a szerződés előkészítése, végrehajtás és a teljesítés ellenőrzése, teljesítésigazolás,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.