Berényi út felújításának II. üteme

2020.07.17. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002
A projekt címe: „Berényi út felújításának II. üteme”

A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2016.04.15. – 2019.11.14.

A pályázat célja:

A beavatkozás célja a transzeurópai közlekedési hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a térségek integrált gazdaság- és foglakoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagjainak a részeként valósulhatnak meg. A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kis- és középvállalkozások működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak. A felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében megvalósul a Berényi út Vértanú utca - Cserkész utcai szakaszának felújítása 520 méter hosszan. A tervezett burkolatszélesség a jelenlegi marad, azaz a kiemelt szegélyek 12,00-12,10 m között változik. A folyamatos haladási sáv biztosítása valamint az 50 km/h sebesség betartása érdekében a tervezési szakaszon 2x1 forgalmi sáv, továbbá minden becsatlakozó utcánál külön balra kanyarodó sáv, valamint befogadó sávok és a gyalogos átkelőhelyeknél középső terelőszigetek kerülnek kialakításra. Az egyenesen haladó forgalom érdekében a jelenlegi forgalmi sávon lévő autóbusz megállóhelyek autóbusz öbölbe kerülnek. A kerékpáros forgalom irányhelyes kerékpársávokra kerül, a becsatlakozó utcák burkolatán burkolati jelekkel átvezetve.
Két új középszigetes gyalogos-átkelőhely épül a gyalogosok biztonsága érdekében a Csutora utca és a Nefelejcs utca közötti szakaszán, valamint a Cserkész utca csatlakozásánál a Berényi út Kadocsa utcai ágán. Az új gyalogos-átkelőhelyeknél közvilágítás kiépítése is szükséges, külön szakági terv szerint. A Berényi útra csatlakozó Csutora utcában 9 db új parkoló kerül kialakításra a gyermekorvosi rendelő mögött. Az érintett szakaszon a vízvezeték felújítása is megvalósul.

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 518.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %


A projekt előkészítése és engedélyezése 2016. évben bejeződött, majd a sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően eredményes közbeszerzési eljárást követően, a kivitelezési munkálatokat a Swietelsky Magyarország Kft. 2018 nyarán megkezdte. A munkaterület átadására 2018. július 06. napján került sor. A kivitelezés a vállalkozási szerződésben rögzített ütemtervnek megfelelően a 25 %-os készültséget 2019. április 4. napján, az 50 %-os készültséget 2019. április 30. napján érte el, a 75 %-os készültséget 2019. május 08. napján.

A kivitelezési munkálatok keretében a Berényi út érintett szakaszának teljes pályaszerkezet cseréje megtörtént, a forgalom két forgalmi sávra szűkült és önálló kanyarodósávok kerültek kialakításra amellett, hogy a forgalmi sávokkal párhuzamosan az út mindkét oldalán összesen 1,3 km irányhelyes kerékpárforgalmi sáv létesült, amely gördülékeny és biztonságos közlekedést biztosít mindkét irányban a személygépkocsival és a kerekpárral közlekedőknek egyaránt. Az érintett szakaszon a meglévő autóbusz megállóhelyek autóbusz öbölbe kerültek áthelyezésre, ennek okán a helyi és helyközi buszforgalom a jövőben nem tartja fenn a forgalmat akkor, amikor az autóbuszmegállóban áll.

A Berényi út felújításával párhuzamosan, egyrészt szintén európai uniós forrásból megvalósult az érintett szakaszon a szennyvíz és ivóvíz vezetékek cseréje, továbbá a csapadékcsatorna rekonstrukciója másrészt – kisebb részben hazai forrásból, nagyobb részben önkormányzati saját forrásból – megvalósult a Berényi út III. üteme keretében a teljes kopóréteg cseréje és a körforgalom kialakítása a Szekfű Gyula utca és a Cserkész utca között.

A Berényi úton biztonságos átkelést lehetővé tevő új gyalogosátkelőhelyek kerültek kialakításra, az alkalmazott műszaki megoldásoknak köszönhetően a gyalogosok az útpálya felezésében elhelyezkedő lassító szigeteken biztonságban megállva ismételten meggyőződhetnek a másik irányból érkező forgalomról mindamellett, hogy az átkelőhelyek közvilágítása a felújítást követően mindenben megfelel az előírt követelményeknek. Az 520 méter hosszúságban, teljes szerkezetében felújított útszakaszon mind a járdák, mind az autóbuszperonok akadálymentesen kerültek felújításra.

A projekt legfontosabb céljai között volt a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése, a gyorsabb áthaladás biztosítása, továbbá a Berényi út kerékpáros közlekedési hálózatba való beillesztése azzal, hogy a projekt keretében a Berényi út 30/B. szám alatt található orvosi rendelő mellett 9 darab ingyenesen használható, burkolt parkolóhely is kiépítésre került. A napjainkban kiemelten fontos környezetvédelemi szempontokat is szem előtt tartotta az önkormányzat mind a beruházás tervezése, mind annak megvalósítása során, a gyorsabb áthaladás a környéken és a városban élőkre irányuló környezeti terhelést (zaj, károsanyag kibocsátás) csökkenti, hozzájárulva ezzel is a nemzeti környezetvédelmi célkitűzések érvényesüléséhez.

A kivitelezés a vállalkozási szerződésben rögzített ütemtervnek megfelelően a 100 %-os készültséget 2019. május 25. napján érte el. A kivitelezés előrehaladása a vállalkozási szerződésben rögzített határidőnek és műszaki tartalomnak megfelelően haladt, amelyet műszaki ellenőrök felügyeltek. A projekt fizikai megvalósítása során a közúti biztonsági auditok lefolytatásra kerültek, ennek megfelelően rendelkezésre áll az engedélyes tervekre, a kiviteli tervekre vonatkozó, valamint a megvalósítási tervekre vonatkozó és az üzemelés korai szakaszában elkészített audit jelentés. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával összefüggésben előírt feladatok teljesítése is maradéktalanul megtörtént, a projekt fizikailag megvalósult, befejeződött.